Hội thảo trực tuyến miễn phí| Phát hiện kim loại, kiểm tra bằng Tia X hay cả hai?
 
Menu
Webinar - On Demand

Phát hiện kim loại, kiểm tra bằng Tia X hay cả hai? – Hội thảo trực tuyến miễn phí

Webinar - On Demand

Giúp bạn lựa chọn giải pháp phát hiện tạp chất phù hợp nhất

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu này giúp các nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm quyết định lắp đặt hệ thống phát hiện kim loại, hệ thống kiểm tra bằng Tia X hay cả hai để phát hiện tạp chất trên dây chuyền sản xuất của họ.

Hội thảo trực tuyến bao gồm các chủ đề sau:

  • Những động lực chính để lắp đặt thiết bị phát hiện kim loại hoặc kiểm tra bằng Tia X
  • Những nguyên tắc cơ bản của phát hiện kim loại
  • Những nguyên tắc cơ bản của kiểm tra bằng Tia X
  • Đưa ra lựa chọn đúng đắn – những lưu ý chính
  • Lý do để chọn METTLER TOLEDO
  • Kết nối và giám sát dữ liệu.
Ian Robertshaw
30 phút
English

Nhiều năm qua, thiết bị phát hiện kim loại và kiểm tra bằng Tia X đã tạo nên lớp bảo vệ đầu tiên trước các tạp chất vật lý. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng biết ngay công nghệ nào sẽ cung cấp hiệu suất tốt nhất cho mỗi ứng dụng. Hội thảo trực tuyến này thảo luận về các nguyên tắc cơ bản, ưu và nhược điểm của cả hai công nghệ và hướng dẫn bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn, có thể là lắp đặt hệ thống phát hiện kim loại, hệ thống kiểm tra bằng Tia X hoặc cả hai công nghệ trên dây chuyền sản xuất.

Trong hội thảo trực tuyến, bạn sẽ tìm hiểu về một số tình huống trong đó phát hiện kim loại là giải pháp tốt nhất và những tình huống khác trong đó kiểm tra bằng Tia X là giải pháp hàng đầu. Bạn cũng sẽ khám phá các trường hợp mà giải pháp đáng tin cậy nhất là lắp đặt cả hai công nghệ tại các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) khác nhau trên cùng một dây chuyền sản xuất.

Hội thảo trực tuyến này đánh giá cả hai công nghệ trên nhiều ứng dụng, giải thích cách hoạt động của từng giải pháp trong các môi trường khác nhau và cho các sản phẩm khác nhau. Bạn sẽ tìm hiểu cách hoạt động của mỗi hệ thống kiểm tra thông qua các tình huống khác nhau, bao gồm cả các tình huống chúng làm việc cùng nhau - giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.