Hội thảo trực tuyến về việc kiểm tra bằng Tia X cho thực phẩm đóng hộp
 
Menu
Webinar - On Demand

Giá trị của sự an toàn & chất lượng thực phẩm đóng hộp

Webinar - On Demand

Khám phá làm cách nào việc kiểm tra bằng Tia X cho thực phẩm đóng hộp mang lại chất lượng và an toàn thực phẩm trong hội thảo trực tuyến mới này

Hội thảo trực tuyến về việc kiểm tra bằng Tia X cho thực phẩm đóng hộp
Hội thảo trực tuyến về việc kiểm tra bằng Tia X cho thực phẩm đóng hộp

Việc đóng hộp mang lại nhiều thuộc tính tích cực cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Tính chất bền vững, thời gian bảo quản lâu dài và độ bền bỉ đã được chứng minh trong việc duy trì an toàn thực phẩm bên trong là lý do nhiều chủ thương hiệu chọn nó làm lựa chọn đóng gói lý tưởng của họ. Người tiêu dùng có thể tự tin rằng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm được giữ nguyên và sản phẩm được hoàn toàn đóng kín.

Trước khi hàng hóa rời khỏi cơ sở sản xuất, các nhà sản xuất phải đảm bảo rằng thực phẩm trong hộp không có tạp chất, có chất lượng cao và theo đúng thông số đã định, ví dụ: mức đóng hộp chính xác. Để làm như vậy, các nhà sản xuất phải áp dụng một chương trình quản lý an toàn thực phẩm toàn diện, trong đó công nghệ kiểm tra bằng Tia X đóng vai trò quan trọng. Hội thảo trực tuyến này giúp các nhà sản xuất hiểu:

  • Lợi ích của việc đóng hộp trong các ứng dụng thực phẩm
  • Tại sao việc đảm bảo an toàn thực phẩm lại quan trọng
  • Những thách thức mà hộp kim loại đặt ra cho các công nghệ kiểm tra
  • Làm thế nào các hệ thống kiểm tra bằng Tia X khác nhau vượt qua những thách thức để cung cấp độ nhạy phát hiện tạp chất tối ưu
  • Sự cải thiện khả năng kiểm soát chất lượng và kiểm tra tính toàn vẹn thương hiệu mà công nghệ Tia X mang lại

 

13 phút
English
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.