Tuân thủ theo Thiết kế - METTLER TOLEDO
Guide

Tuân thủ theo Thiết kế

Guide

trong các hệ thống xử lý nước dược phẩm

Sổ tay hướng dẫn: Tuân thủ Thiết Kế về Hệ Thống Xử Lý Nước cho Dược Phẩm
Sổ tay hướng dẫn: Tuân thủ Thiết Kế về Hệ Thống Xử Lý Nước cho Dược Phẩm

Sổ tay hướng dẫn này cung cấp nguồn thông tin quý giá để hỗ trợ thiết kế hệ thống xử lý nước cho dược phẩm, đảm bảo tuân thủ dược điển toàn cầu.

Đối với việc sản xuất thuốc nước, nguồn nước phải được xử lý bằng cách kết hợp nhiều bước tinh lọc được thiết kế để loại bỏ từng loại tạp chất cụ thể. Sự kết hợp và thứ tự các bước tinh lọc là khác nhau trong từng hệ thống, cần phải xem xét một số khía cạnh khi thiết kế một hệ thống xử lý nước trong ngành dược:

Các chủ đề bao gồm:

  • Các chất có thể gây nhiễm bẩn nước và nguồn nước
  • Ba giai đoạn xử lý nước
  • Các yêu cầu trong sản xuất đối với khối lượng nước lớn
Các Trang trắng liên quan
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.