Không Bỏ lỡ Lỗi với Chức năng Theo dõi Vi khuẩn trong Thời gian Thực - METTLER TOLEDO
White Paper

Không Bỏ lỡ Lỗi với Chức năng Theo dõi Vi khuẩn trong Thời gian Thực

White Paper

Xác định một cách chính xác, liên tục, trực tuyến sự nhiễm bẩn từ vi khuẩn và hạt trơ trong hệ thống nước dùng ngành dược.

Không Bỏ lỡ Lỗi với Chức năng Theo dõi Vi khuẩn trong Thời gian Thực
Không Bỏ lỡ Lỗi với Chức năng Theo dõi Vi khuẩn trong Thời gian Thực

Cảm biến TOC và độ dẫn điện trực tuyến có thể được sử dụng để đo lường Nước tinh khiết và Nước pha tiêm. Nhưng đếm số lượng vi khuẩn cho các loại nước quan trọng này hầu như luôn được thực hiện dựa trên thời gian phục hồi và tăng trưởng bằng cách sử dụng các phương pháp trong phòng thí nghiệm. Điều này là do thiếu máy theo dõi nhiễm khuẩn trực tuyến. Huỳnh quang được tạo ra từ laze, như được sử dụng trong máy phân tích 7000RMS, là một kỹ thuật đếm số lượng vi khuẩn, giúp cung cấp thông báo tức thời về độ lệch, làm tăng chất lượng sản phẩm, hiểu hơn về quy trình, giảm thiểu rủi ro và giảm chi phí vận hành.

Trang trắng này bao gồm:

  • Yêu cầu đối với phân tích vi khuẩn theo thời gian thực
  • Nhóm nghiên cứu ngành hỗ trợ máy phân tích trực tuyến
  • Công nghệ quang phổ ưu việt
  • Máy phân tích phát hiện vi khuẩn thời gian thực
  • Rủi ro thấp hơn, kiểm soát quy trình tốt hơn
Các Trang trắng liên quan
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.