การสอบเทียบ การตรวจสอบ และการรับรอง

โซลูชั่นสำหรับห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานและกฎระเบียบยังคงมีการปรับเปลี่ยนและมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จำเป็นต้องมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกระบวนการและรับรองการปฏิบัติตามที่จำเป็น

โซลูชันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ความไวสูงเป็นสิ่งสำคัญในการระบุสิ่งปนเปื้อน การชั่งน้ำหนักที่แม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านน้ำหนักและการวัดผล การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่แม่นยำช่วยลดความเสี่ยงในการเรียกคืน เราตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณทำงานภายในข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตและการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันการชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม

สำหรับการสอบเทียบทั้งครั้งแรกและการทำซ้ำ เราดำเนินการตามการรับรองในท้องถิ่นและตุ้มน้ำหนักที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อการค้า

โซลูชั่นการขนส่งและโลจิสติกส์

ตรวจสอบประสิทธิภาพของโซลูชันการวัดขนาด การอ่านบาร์โค้ด และการชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกด้วยการสอบเทียบที่รวมถึงการรับรองในท้องถิ่น และใช้วัตถุทดสอบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

โซลูชันการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

ด้วยระบบการสอบเทียบ MiraCal และอุปกรณ์ทดสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ ช่างเทคนิคของเราจะมอบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเอกสารประกอบที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องชั่งและปกป้องผลกำไรของคุณ

โซลูชันเครื่องชั่งถัง

โซลูชันการสอบเทียบเครื่องชั่งถังที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และทำได้โดยไม่ต้องใช้ตุ้มน้ำหนักทดสอบหรือน้ำบริสุทธิ์ที่มีราคาแพง

โซลูชันการวิเคราะห์กระบวนการ

รักษาการวัดผลกระบวนการของคุณอย่างแม่นยำและการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่สำคัญโดยการสอบเทียบและการปรับเปลี่ยนเป็นประจำ

โซลูชั่นการค้าปลีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านน้ำหนักและการวัดในท้องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบทางกฎหมายเพื่อการค้า ระบบชั่งน้ำหนักสำหรับร้านค้าปลีกจำเป็นต้องมีการรับรองทางกฎหมายเป็นระยะๆ
แนวทางการสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่า pH

คู่มือการสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดค่า pH

การสอบเทียบอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และปราศจากข้อผิดพลาด

การสอบเทียบเครื่องชั่งถัง RapidCal™: คำแนะนำด้านวิศวกรรม

การสอบเทียบเครื่องชั่งถัง RapidCal™: คำแนะนำด้านวิศวกรรม

เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการสอบเทียบแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลานานมาเป็นการใช้เทคโนโลยี RapidCal™

การสอบเทียบคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ

การสอบเทียบเป็นกระบวนการพื้นฐานของการสังเกตประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือได้หากจำเป็น เพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำ การสอบเทียบช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และรักษาความสมบูรณ์ในการตรวจวัดในระบบคุณภาพของบริษัท อุปกรณ์ที่ผ่านการสอบเทียบมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเอกสารใบรับรองการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองซึ่งบริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานตามกฎระเบียบ

 

ในระหว่างการสอบเทียบ ค่าการวัดจะถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ทราบ เพื่อระบุความเบี่ยงเบนหรือความไม่ถูกต้อง ขั้นตอนที่พิถีพิถันนี้เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนเพื่อจัดแนวทางการอ่านค่าของเครื่องมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานอ้างอิง เช่น ตุ้มน้ำหนักทดสอบ การสอบเทียบที่เหมาะสมต้องใช้ความแม่นยำ ความเชี่ยวชาญ และการยึดมั่นในขั้นตอนที่ได้รับการยอมรับ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการสอบเทียบและการทดสอบตามปกติ?

เมื่อเครื่องชั่งไม่สามารถวัดได้อย่างถูกต้องภายในช่วงที่อนุญาตสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีการสอบเทียบ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมจะทำการสอบเทียบโดยใช้ตุ้มน้ำหนักทดสอบพิเศษที่ได้รับการรับรองและสอบเทียบอย่างถูกต้อง

นอกเหนือจากการสอบเทียบตามระยะเวลาแล้ว ยังมีการทดสอบตามปกติหรือการทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักทำงานได้ตามความคาดหวัง ความถี่ของการทดสอบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของกระบวนการชั่งน้ำหนัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการทดสอบอุปกรณ์เป็นประจำโดยใช้ตุ้มน้ำหนักทดสอบที่ผ่านการสอบเทียบและได้รับการรับรอง

เหตุผลหลักในการสอบเทียบอุปกรณ์การวัดคืออะไร

การสอบเทียบอุปกรณ์วัดเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเหตุผลหลายประการ:

  1. รักษาความถูกต้องและปฏิบัติตามข้อกำหนด ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมีมาตรฐานด้านกฎระเบียบสำหรับความแม่นยำในการวัด การสอบเทียบเป็นประจำช่วยยืนยันว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นไปตามมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้จะป้องกันค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องผลการวัด ความสอดคล้องกันระหว่างเครื่องมือวัดต่างๆ และยังช่วยให้การผลิตมีคุณภาพสูงอีกด้วย

  2. ลดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและหลีกเลี่ยงค่าปรับ การวัดที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง การผลิตที่มีน้ำหนักน้อยเกินไปอาจนำไปสู่การปรับและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ในขณะที่การผลิตมากเกินไปทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและลดผลกำไร การสอบเทียบช่วยลดข้อผิดพลาดโดยการปรับความแม่นยำของเครื่องมือให้เหมาะสม เพื่อให้การวัดของคุณอยู่ภายในข้อกำหนดจำเพาะที่กำหนด

  3. ขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง รวมถึงการเน่าเสียและการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากอาหาร ในพื้นที่ทำงานที่เป็นอันตราย อุปกรณ์ที่ไม่ได้ปรับเทียบอาจทำให้พนักงานได้รับอันตรายจากไฟฟ้าหรือการบาดเจ็บอื่นๆ การสอบเทียบเป็นประจำช่วยปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของการปฏิบัติงานของคุณ

ความไม่แน่นอนในการวัดคืออะไร?

ความไม่แน่นอนของการชั่งน้ำหนัก หรือที่เรียกว่าความไม่แน่นอนของการวัดในการชั่งน้ำหนัก หมายถึงช่วงของค่าน้ำหนักที่สามารถสันนิษฐานได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะครอบคลุมน้ำหนักที่แน่นอนของวัตถุที่วัด กล่าวง่ายๆ ก็คือแสดงถึงความแปรผันหรือส่วนต่างของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการชั่งน้ำหนัก

การทำความเข้าใจและพิจารณาความไม่แน่นอนของการชั่งน้ำหนัก จะทำให้คุณคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นในผลลัพธ์การชั่งน้ำหนัก ความรู้นี้ช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจ และกำหนดความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของการวัดของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยในการกำหนดขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมและรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบ การยอมรับความไม่แน่นอนในการชั่งน้ำหนักช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและข้อจำกัดของกระบวนการชั่งน้ำหนัก

การตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์การวัดคืออะไร?

การตรวจสอบประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ทำงานตามข้อกำหนดเฉพาะ รักษาประสิทธิภาพการผลิต และเป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นประจำโดยช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

การพิสูจน์ประสิทธิภาพกระบวนการที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพของกระบวนการที่สม่ำเสมอ ด้วยการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถช่วยป้องกันปัญหาและมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบจะประสบความสำเร็จ

จะหาผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ได้อย่างไร?

ประการแรกและสำคัญที่สุด การเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อปกป้องความแม่นยำในการวัด และให้ความอุ่นใจแก่คุณ สังเกตจากการรับรอง เช่น ISO17025 ซึ่งรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ผู้ให้บริการสอบเทียบที่เชื่อถือได้จะจัดเตรียมเอกสารอย่างละเอียด รวมถึงใบรับรองการสอบเทียบและรายงาน เพื่อยืนยันว่าการตรวจสอบการวัดของคุณสามารถติดตามได้ และพร้อมสำหรับทุกๆการตรวจสอบ ด้วยเครือข่ายช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองทั่วโลกและมาตรฐานการสอบเทียบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างง่ายดาย METTLER TOLEDO จึงพร้อมรับมือกับความต้องการด้านบริการทั้งหมดของคุณ

GWP® Verification

GWP® Verification

ยืนยันการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องด้วยการทดสอบตามหลัก Good Weighing Practice™

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ METTLER TOLEDO

Preventive Maintenance

การดูแลตามกำหนดเวลาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด