ระบบการตรวจสอบด้วยภาพครบวงจรในเครื่องเดียว - ภาพรวม - METTLER TOLEDO
 

  ระบบการตรวจสอบด้วยภาพครบวงจรในเครื่องเดียว

  ระบบการตรวจสอบด้วยภาพครบวงจรในเครื่องเดียวสำหรับวัสดุและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์

   

  ระบบการตรวจสอบด้วยภาพ


  ระบบการตรวจสอบด้วยภาพครบวงจรในเครื่องเดียวสำหรับวัสดุและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์

  ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตต้องเร่งความเร็วในการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์บกพร่องมีเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย เมื่อผู้ผลิตเลือกใช้โซลูชันการตรวจสอบด้วยภาพครบวงจรในเครื่องเดียวของ METTLER TOLEDO แทนวิธีการสุ่มตรวจหรือเทคนิคการตรวจสอบด้วยตนเอง ผู้ผลิตสามารถลดความเสี่ยงด้านบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์บกพร่องที่อาจส่งผลให้จำเป็นต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ลงได้อย่างมาก ระบบการตรวจสอบด้วยภาพรับประกันการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องลงได้ทันทีและวัดผลได้ชัดเจน อีกทั้งช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยรวมของคุณ ระบบการตรวจสอบด้วยภาพของ METTLER TOLEDO ประกอบด้วยโมดูลสถิติที่สามารถแสดงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาบำรุงรักษาระบบไปยังผู้จัดการฝ่ายการผลิต METTLER TOLEDO พร้อมให้บริการกำหนดค่าระบบการตรวจสอบด้วยภาพ ที่ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าระบบและอุปกรณ์การตรวจสอบที่คุณลงทุนตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแท้จริง หน้าตาของอินเทอร์เฟซการใช้งานเข้าใจง่าย มาพร้อมกับการทำงานขั้นพื้นฐาน และแจ้งสถานะการทำงานของระบบและจำนวนผลิตภัณฑ์บกพร่องที่ตรวจจับได้ตลอดเวลา ระบบการตรวจสอบด้วยภาพทั้งหมดของ METTLER TOLEDO ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม CIVCore® ส่งผลให้สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ นอกจากนี้ การเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก็ทำได้ง่าย เพียงแตะหน้าจอ 4 ครั้ง ช่วยให้คุณเปลี่ยนระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและลดเวลาหยุดการผลิตให้ต่ำที่สุด


  โซลูชันการตรวจสอบของ METTLER TOLEDO

  ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี METTLER TOLEDO ได้สร้างระบบการตรวจสอบด้วยภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์METTLER TOLEDO มีสำนักงานให้บริการทั่วโลก ดำเนินงานติดตั้งระบบต่างๆ ทั่วโลก มีพนักงานสนับสนุนที่เชี่ยวชาญคอยดูแลระบบให้ทำงานอย่างราบรื่น และบำรุงรักษาระบบเป็นประจำ ผู้ผลิตที่ต้องการเพิ่มผลผลิตสูงสุดจากระบบการตรวจสอบด้วยภาพ สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูง เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของระบบตรวจสอบด้วยภาพทุกด้าน โซลูชันการตรวจสอบของ METTLER TOLEDO ประกอบด้วย:
   

  การตรวจสอบภาชนะบรรจุพลาสติกแข็ง
  การตรวจสอบภาชนะบรรจุแก้ว
  • การตรวจสอบกล่องกระดาษและกล่อง
  • การตรวจสอบถาดและหีบห่อแบบแบน
  • การตรวจสอบสิ่งบรรจุ
  • ฉลากและการพิมพ์
   

  การตรวจสอบโดยทั่วไป ได้แก่: ตรวจดูว่ามีฉลากอยู่ และฉลากอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณภาพการพิมพ์ ความสามารถในการอ่านและการตรวจสอบบาร์โค้ด มีฝาปิด ความสูงและตำแหน่งของฝาปิด (ฝาปิดแบบจุกคอร์ก) มีแถบป้องกันการเปิดในสภาพที่สมบูรณ์ การปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ ซีสปิดผนึก การสะสมที่เกลียวคอขวด แผ่นปิดกันซึมและภาชนะบรรจุ ติดต่อทีม METTLER TOLEDOหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบด้วยภาพครบวงจรในเครื่องเดียว และวิธีการใช้งาน

   
  V24 Series
  V26 Series
  V27 Series
  V28 Series

  V24 Series for Round Package and Label Inspections

  V26 Series for Flat Package Integrity and Label Inspections

  V27 Series for Rigid Plastic Container Inspection

  V28 Series for Label Printing and Inspection

  The METTLER TOLEDO V24 series of vision inspection systems perform print and label quality inspections on round, un-oriented products.
  The METTLER TOLEDO V26 series of vision inspection systems perform critical print, label and package quality inspections on flat, oriented products.
  A comprehensive inspection solution for rigid plastic containers, ensuring proper formation and surface quality.
  The METTLER TOLEDO V28 series label systems both print and inspect product labels on the web to ensure label quality before application.
  Round, Un-oriented Packages
  Our unique un-oriented inspection techniques can locate and verify important label information regardless of product orientation.
  Print and Label Quality
  The V24 ensures the right label is present and looking its best.
  Flat, Oriented Packages
  Ensure print, label and package quality on flat, oriented products.
  Print Quality and Code Reading
  Ensure the presence and readability of important printed information.
  Inspection of Rigid Plastic Containers
  Ensure the proper formation of blown rigid plastic containers.
  Surface Contamination Detection
  Identify and remove containers with surface burns or other contamination.
  Standalone Printing and Inspection
  Quickly produce and verify product labels on the web using a single system
  Template Label Designs
  Product label templates allow for fast configuration of new label design and easy updating of variable information on labels.
  V24 Series

  The METTLER TOLEDO V24 series of vision inspection systems perform print and label quality inspections on round, un-oriented products.

  Round, Un-oriented Packages
  Our unique un-oriented inspection techniques can locate and verify important label information regardless of product orientation.
  Print and Label Quality
  The V24 ensures the right label is present and looking its best.
  V26 Series

  The METTLER TOLEDO V26 series of vision inspection systems perform critical print, label and package quality inspections on flat, oriented products.

  Flat, Oriented Packages
  Ensure print, label and package quality on flat, oriented products.
  Print Quality and Code Reading
  Ensure the presence and readability of important printed information.
  V27 Series

  A comprehensive inspection solution for rigid plastic containers, ensuring proper formation and surface quality.

  Inspection of Rigid Plastic Containers
  Ensure the proper formation of blown rigid plastic containers.
  Surface Contamination Detection
  Identify and remove containers with surface burns or other contamination.
  V28 Series

  The METTLER TOLEDO V28 series label systems both print and inspect product labels on the web to ensure label quality before application.

  Standalone Printing and Inspection
  Quickly produce and verify product labels on the web using a single system
  Template Label Designs
  Product label templates allow for fast configuration of new label design and easy updating of variable information on labels.

  การให้บริการ

  บริการทั่วโลก, การฝึกอบรมและการสนับสนุนจากผู้นำอุตสาหกรรมด้านระบบการตรวจสอบด้วยภาพ

  สำรวจบริการของเรา - ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ

  เราสนับสนุนและให้บริการเครื่องมือสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การสอบเทียบ และการซ่อมแซมเครื่องมือ

  สิ่งพิมพ์

  ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ คู่มือและเอกสารการตรวจสอบด้วยภาพอื่นๆ

  เอกสารไวท์เปเปอร์

  ความสอดคล้องของอาหารบรรจุห่อ
  เอกสารไวท์เปเปอร์ที่อธิบายถึงวิธีที่ผู้ผลิตอาหารและเจ้าของแบรนด์อาหารจะได้รับประโยชน์จากความสอดคล้องของอาหารบรรจุห่อที่สม่ำเสมอ
  การวัดด้วยระบบการตรวจสอบด้วยภาพ
  เรียนรู้วิธีการป้องกันข้อบกพร่องของภาชนะบรรจุพลาสติกด้วยระบบการตรวจสอบด้วยภาพในเอกสารไวท์เปเปอร์ฉบับใหม่ของเรา!
  การยืนยันว่าระบบใช้งานได้ (Validation) , การทวนสอบการใช้ระบบจริง(Verification)สำหรับอุปกรณ์ในการตรวจสอบสินค้า
  เอกสารไวท์เปเปอร์ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ การยืนยันว่าระบบใช้งานได้ (Validation) , การทวนสอบการใช้ระบบจริง(Verification)และ...
  ลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
  เอกสารไวท์เปเปอร์ที่อธิบายถึงการสนับสนุนบริการเจ็ดวิธี ตั้งแต่อุปกรณ์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้จัดหาสามารถช่วยผู้ผลิตได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาหาร...
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.