Senzor vodivosti | Sonda pre meranie vodivosti

Senzory vodivosti pre procesy a meranie čistoty vody

Senzor vodivosti meria schopnosť roztoku viesť elektrický prúd. Vodivosť roztoku závisí od prítomnosti iónov v takomto roztoku: čím vyššia je koncentrácia iónov, tým vyššia je vodivosť. Sondy pre in-line meranie vodivosti od spoločnosti METTLER TOLEDO sú určené na monitorovanie čistej vody a pre procesy chemického spracovania a farmaceutickej výroby. Tieto senzory vodivosti poskytujú presné a spoľahlivé meranie, ktoré zaisťuje kontrolu procesu a dodržiavanie predpisov.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty
+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je senzor vodivosti?

Senzor vodivosti, známy aj ako sonda pre meranie vodivosti alebo elektróda pre in-line meranie vodivosti, je analytický prístroj, ktorý meria schopnosť roztoku viesť elektrický prúd. Vodivosť roztoku závisí od prítomnosti iónov v takomto roztoku: čím vyššia je koncentrácia iónov, tým vyššia je vodivosť. Meranie čistoty je v niektorých aplikáciách vyjadrované ako odpor (prevrátená hodnota vodivosti). 

Koľko typov senzorov vodivosti existuje?

Na meranie procesnej vodivosti sa používajú tri technologické typy sond pre meranie vodivosti od spoločnosti METTLER TOLEDO.

  • Dvojelektródový senzor vodivosti
  • Štvorelektródový senzor vodivosti
  • Induktívny senzor vodivosti

Ako sa kalibruje senzor vodivosti?

Senzor vodivosti od spoločnosti METTLER TOLEDO sa môže kalibrovať voči roztoku so známou vodivosťou (ako v prípade kalibrácie senzora pH voči roztoku so známym pH). Rovnako sa môže použiť sonda pre in-line meranie vodivosti, ktorá obsahuje rad veľmi presných rezistorov, ktoré kopírujú známe merania vodivosti.

Kedy je potrebné vykonať kalibráciu a overenie senzora vodivosti?

Konštanta článku elektródy pre in-line meranie vodivosti sa vo všeobecnosti nemení. Ak sa však snímacie prvky akokoľvek upravia (napríklad usadeninami pevných častíc alebo iným znečistením elektród alebo izolátora senzora, stratou materiálu elektródy v dôsledku korózie), konštanta článku sa zmení. Senzory vodivosti od spoločnosti METTLER TOLEDO sú kalibrované pri výrobe a konštanta článku je presne stanovená. Kalibrácia sa preto pri používaní in-line senzora vodivosti zvyčajne nevyžaduje. Odporúča sa ju však vykonať raz ročne na overenie senzora vodivosti alebo zavedenie prípadných úprav kalibrácie. Frekvencia overenia a kalibrácie výrazne závisí od požiadaviek štandardného prevádzkového postupu pre aplikáciu alebo závod.

Ovplyvňuje teplota meranie vodivosti?

Vodivosť vysoko závisí od teploty. Ak sa teplota vzorky zvýši, viskozita vzorky sa zníži, čo vedie k zvýšenej mobilite iónov. Tým pádom sa zvýši aj pozorovaná vodivosť vzorky, aj keď zostane koncentrácia iónov nezmenená.

V rámci osvedčených postupov musí byť špecifikovaný teplotný rozsah alebo kompenzovaná teplota pre každý senzor vodivosti, a to zvyčajne na priemyselnú normu 25 stupňov Celzia.