On-line analyzátor TOC

Analýza kontaminácie TOC vo vode v reálnom čase

On-line analyzátor TOC ponúka neprerušované monitorovanie celkového organického uhlíka v rade úrovní čistoty vody. Vďaka výsledkom v reálnom čase umožňujú analyzátory pre kontinuálne meranie TOC prijímať pri detekcii odchýlok okamžité preventívne kroky na kompenzáciu možnej kontaminácie a zaistenie splnenia regulačných požiadaviek. On-line analyzátory TOC od METTLER TOLEDO predstavujú jednoduchý dizajn v štýle senzora s nízkymi potrebami údržby, ktorý zabezpečuje spoľahlivé monitorovanie TOC.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty
+421 2 4444 1221
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je celkový organický uhlík (TOC)?

Termín celkový organický uhlík opisuje meranie organických (uhlíkatých) kontaminantov vo vodnom systéme. Kontaminácia organickými látkami môže mať rôzne zdroje, keďže medzi organické látky patria zlúčeniny ako cukor, sacharóza, alkohol, ropa, PVC cement a deriváty plastov.

 • Organické látky sa môžu nachádzať v napájacej vode.
 • Ich zdrojom môže byť lúhovanie alebo prelievanie rôznych zložiek v purifikačnom alebo distribučnom systéme.
 • Organické látky môžu vznikať v dôsledku tvorby biologických povlakov (baktérií) vo vodnom systéme.

Čo je analyzátor TOC?

Analyzátor TOC monitoruje množstvo celkového organického uhlíka vo vodnom systéme. On-line analyzátor TOC od spoločnosti METTLER TOLEDO poskytuje spoľahlivú analýzu v reálnom čase, vďaka čomu zaisťuje odhalenie odchýlok a splnenie regulačných požiadaviek.

Prečo sa meria celkový obsah uhlíka?

Organické kontaminanty sú zväčša neionogénne, a preto ich štandardné meranie vodivosti neodhalí. Merania s vysokým odporom (nízkou vodivosťou) v ultračistej vode tak neodhalia ani vysokú úroveň celkového organického uhlíka pri vysokej úrovni kontaminácie. Vysoká úroveň celkového organického uhlíka môže:

 • Znehodnotiť systémy na purifikáciu vody.
 • Znížiť účinnosť polovodičov.
 • Kontaminovať celé dávky farmaceutických produktov.
 • Poškodiť energetické a parné zariadenia.
   

Meranie celkového organického uhlíka sa používa na monitorovanie kvality a účinnosti vybavenia v mnohých procesoch purifikácie vody. Používa sa v mnohých odvetviach a aplikáciách, ktorým spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje služby:

 • Polovodičové aplikácie
 • Farmaceutický priemysel
 • Energetický priemysel

Sú on-line analyzátory TOC s nepretržitým prietokom lepšie ako dávkové meranie TOC?

Áno. On-line analyzátor TOC, ktorý meria nepretržitý tok dokáže obsiahnuť celú reprezentatívnu vzorku organických látok vo vodnom systéme. Podobne ako film s neustálou následnosťou jednotlivých políčok, tento analyzátor TOC s nepretržitým prietokom neprehliadne žiadnu časť ani odchýlku v úrovni TOC.

Na rozdiel od neho dávkové meranie funguje skôr ako fotografia, ktorá zachytáva systém len v určitom momente. Aj pri pravidelnom zaznamenávaní sa odchýlky celkového organického uhlíka môžu zaznamenať nesprávne, pretože sa môže zaznamenať len časť odchýlky v rámci rozsahu alebo sa dokonca môže minúť celá odchýlka! Ak má jednotka dávkového merania TOC reakčný čas 30 alebo aj 5 minút, môže sa stať, že významné a dôležité informácie zistí, až keď je príliš neskoro.

Ako sa dá zabezpečiť riadne fungovanie on-line analyzátora TOC?

On-line analyzátory TOC od spoločnosti METTLER TOLEDO sú vybavené technológiou inteligentnej správy senzorov (ISM), ktorá poskytuje spoľahlivú prediktívnu diagnostiku a znižuje prestoje senzora. Schopnosti ISM zaisťujú riadne fungovanie on-line analyzátora TOC alebo senzora TOC. Senzory TOC okrem toho prijímajú vizuálne indikácie, keď je potrebné vykonať kalibráciu alebo vymeniť UV lampu.