Ramanove spektrometre | ReactRaman – monitorovanie reakcií in situ

Ramanove spektrometre

Pochopenie kinetiky, kryštalizácie a optimalizácie reakčných premenných v bifázových a multifázových reakciách

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
ReactRaman
Výkon najvyšší vo svojej triede
Softvér iC Raman
Sondy k Ramanovým spektrometrom
Ramanov spektrometer
Analýza Ramanovým spektrometrom
Detekcia polymorfie v karbamazepíne
ReactRaman 785
Základné informácie o Ramanovej spektroskopii
Integrácia spektroskopie FTIR a Ramanovej spektroskopie

Produkty

 
Produkty
Filter:
Nastaviť filter
Odstrániť všeko
 
Číslo produktu: 304725451
Viac detailov
Porovnanie

Dokumentácia

Súvisiace produkty a riešenia

In situ FTIR spektroskopia: Sledovanie chemických reakcií v reálnom čase
Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR) na sledovanie chemických reakcií v reálnom čase
In-line analýza veľkosti, tvaru a distribúcie častíc
Pochopte, optimalizujte a kontrolujte častice a kvapky pomocou in-situ charakterizácie častíc v reálnom čase
Automatizácia v chémii
Charakterizácia častíc, analýzy reakcie, reakčné kalorimetrie, laboratórne reaktory, analýza veľkosti, tvaru a distribúcie částic, PAT

Biele knihy

Analýza veľkosti častíc na optimalizáciu procesu
Táto biela kniha obsahuje informácie o niektorých najbežnejších prístupoch k analýze veľkosti častíc a o spôsobe ich využívania na efektívne získanie...

Aplikácie

Crystallization and Precipitation
By understanding crystallization processes and choosing the right process parameters, it is possible to repeatably produce crystals of the correct siz...
Recrystallization
Scientist recrystallize high value chemical compounds to obtain a crystal product with desired physical properties at optimal process efficiency. Seve...
Chemical Synthesis
Chemical synthesis occurs when two or more molecules are combined to form a product molecule that possesses specific properties. There are numerous ex...
synthesis reactions
One of the four major classes of chemical reactions, synthesis reactions are represented by important examples in organic synthesis, catalyzed chemist...