Správna manipulácia s testovacími závažiami – bezplatná príručka s 12 praktickými tipmi
Sprievodca

Príručka pre správnu manipuláciu s testovacími závažiami:
12 praktických tipov

Sprievodca

Manipulujte s testovacími závažiami správnym spôsobom – táto bezplatná príručka vysvetľuje, ako používať, čistiť a skladovať závažia

Správna manipulácia s testovacími závažiami je nevyhnutná na zabezpečenie dlhodobej presnosti závaží. Presné testovacie závažia sú nevyhnutné pre kalibráciu a rutinné testovanie váh. V mnohých rušných laboratóriách je však problémom to, že vykonávanie kalibrácie váh a rutinné testovanie je manuálny proces a pri manipulácii s testovacími závažiami ľahko dôjde k chybe. V prípade testovania váhy pomocou závaží, s ktorými sa nemanipulovalo správne, môže dôjsť k značným chybám váženia.

Spôsob manipulácie, čistenia a skladovania testovacích závaží môže mať veľký vplyv na presnosť vášho procesu váženia. S testovacími závažiami sa musí zaobchádzať opatrne.

Stiahnite si bezplatnú príručku a zistite:

  • prečo by ste mali držať závažia v blízkosti váhy,
  • prečo by ste sa nemali závaží dotýkať holými rukami,
  • prečo by ste závažia nemali čistiť niektorými chemikáliami,
  • a ešte viac...
Príručka pre správnu manipuláciu s testovacími závažiami: <br>12 praktických tipov
Tipy na používanie testovacích závaží


Následky nesprávnej manipulácie s testovacími závažiami

Ak sa s testovacími závažiami nesprávne manipuluje alebo ak sa použijú testovacie závažia, ktoré nie sú vhodné pre váhu určenú na testovanie, môžu sa vyskytnúť výrazné chyby váženia. Napríklad mastná pokožka, nečistoty a meniace sa teploty okolia môžu ovplyvniť presnosť závažia. Percentuálna zmena hmotnosti sa stáva obzvlášť kritickou, keď sa používajú malé závažia alebo sa pracuje s prísnymi toleranciami. Ak sa tieto problémy nevyriešia, obsluha môže vykonať testy s nepresnými závažiami, čo vedie k chybám váženia, ako aj k zbytočným nákladom spojeným s prepracovaním, likvidáciou odpadu a stiahnutím výrobku z predaja.

Tipy na správnu manipuláciu so závažiami

Táto základná príručka od spoločnosti METTLER TOLEDO uvádza 12 praktických tipov a trikov, ako manipulovať so závažiami, čistiť ich a skladovať. Získajte viac informácií o opatreniach, ktoré môžete vykonať na zabezpečenie presnosti referenčných závaží v dlhodobom horizonte.


 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.