Sprievodca

5 spôsobov optimalizácie monitorovania vody

Sprievodca

Vo farmaceutických vodách s meraním vodivosti, TOC, ozónu a mikrobiálnej kontaminácie

Osvedčené postupy merania pH
Osvedčené postupy merania pH

Význam merania vodivosti, celkového organického uhlíka (TOC), ozónu a mikroorganizmov online a v reálnom čase vo farmaceutických vodách pre optimalizáciu monitorovania vody narastá. Tradičné metódy odberu vzoriek sú bežné, ale nemajú výhody nepretržitých meraní, ktoré vedú k optimalizovanej kvalite vody a súladu s priemyselnými normami.

Pre výrobcov farmaceutických výrobkov umožňuje on-line meranie efektívne riadenie procesov na základe neustálych informácií o ich kvalite vody. Takéto merania umožňujú vykonať nápravné opatrenia, skôr ako je systém mimo špecifikácie. Získané poznatky pochádzajúce z nepretržitých údajov znamenajú, že riadenie vodného systému je možné výrazne vylepšiť a zdokonaliť. Riešenia spoločnosti METTLER TOLEDO pre farmaceutické vody poskytujú vysokú spoľahlivosť získaných meraní.

V článku „5 spôsobov optimalizácie monitorovania vody“ nájdete články o tom, ako môžete implementovať on-line merania vodivosti, TOC, ozónu a mikrobiálnej kontaminácie vo vašej výrobe. Táto príručka obsahuje:

  • Vodivosť, TOC a mikroorganizmy: Monitorovanie vody na injekcie
  • Mikrobiálne monitorovanie v reálnom čase na zabezpečenie riadenia vodného systému
  • Meranie vodivosti na zabezpečenie zhody s liekopisom
  • Celkový obsah organického uhlíka pre nepretržité monitorovanie vody
  • Meranie stopového ozónu na potvrdenie kompletnej sanitácie

Portfólio výrobkov od spoločnosti METTLER TOLEDO na optimalizované monitorovanie vody zahŕňa:

Senzory od spoločnosti METTLER TOLEDO disponujú technológiou inteligentnej správy senzorov (ISM®). Senzory ISM majú zabudovanú pamäť, ktorá uchováva úplné identifikačné a kalibračné údaje senzora a odosiela ich do zobrazovacieho zariadenia na zjednodušenie spustenia a kalibrácie. Výsledkom je pohodlná funkcia okamžitého merania po pripojení a značné zníženie rizika chýb obsluhy. ISM zjednodušuje zhodu s právnymi predpismi vďaka internému ukladaniu údajov o kalibrácii senzorov a redukovaniu vedenia písomných záznamov.