On-line analyzátor mikrobiálnej kontaminácie vody 7000RMS

Monitorovanie biologickej záťaže vo vode v reálnom čase

On-line analyzátor mikrobiálnej kontaminácie je rýchly mikrobiálny spôsob merania mikrobiálnej kontaminácie vo vode farmaceutického stupňa. Predstavuje riešenie mikrobiálneho monitorovania v reálnom čase a na kontrolu vášho vodného systému poskytuje priebežné výsledky každé dve sekundy. Analyzátor na rýchle meranie biologickej záťaže 7000RMS využíva pokročilú laserom indukovanú fluorescenciu a technológiu Mieho rozptylu, vďaka čomu poskytuje okamžitú detekciu a kvantifikáciu mikroorganizmov.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty
Objednať
+421 2 4444 1220
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Ako sa meria mikrobiálna kontaminácia vody?

Existuje množstvo spôsobov merania mikrobiálnej kontaminácie vody a v norme USP sa odporúčajú konkrétne spôsoby meraní pre farmaceutické vody. Pre vypúšťané vody sa často používajú tradičné metódy počítania kolónií, sú však náchylné na vznik chýb a získanie výsledkov môže trvať 5 – 7 dní. Počítanie kolónií vyžaduje aj vytvorenie kolónie baktérií na platni, na základe čoho sa jednotka merania nazýva jednotka formujúca kolóniu alebo CFU, čo je odhad celkového počtu baktérií prítomných vo vzorke. Ďalší spôsob merania mikrobiálnej kontaminácie vo vode je prostredníctvom laserom indukovanej fluorescencie pomocou analyzátora mikrobiálnej detekcie. Tieto analyzátory využívajú na meranie celkového počtu buniek prítomných vo vzorke vody technológiu laserom indukovanej fluorescencie. Systémy, ktoré používajú tento typ technológie, umožňujú at-line monitorovanie mikrobiálnej kontaminácie vo farmaceutických vodách v reálnom čase prostredníctvom identifikácie buniek prítomných vo vzorke vody ihneď a výsledok vykazujú v autofluorescenčných jednotkách (AFU).

Čo sú to autofluorescenčné jednotky?

Autofluorescenčné jednotky alebo AFU sú jednotlivé mikroorganizmy a vykazujú sa v bunkách/ml. Analyzátor 7000RMS osvetľuje vzorku laserom, čo vedie k Mieho rozptylu od každej častice prítomnej vo vzorke, ako aj k fluorescenčnému rozptylu od metabolitov (NADH a riboflavínu), ktoré sú prítomné vo všetkých baktériách. Pomocou pokročilých algoritmov a spracovaniu vzoriek 7000RMS analyzuje a vykazuje počet buniek/baktérií prítomných vo vzorke vody ako AFU.

Čo je analyzátor na mikrobiálnu detekciu 7000RMS?

UPW a WFI. Pri použití paralelne s metódou počítania kolónií ponúka tento analyzátor mikrobiálnej kontaminácie riešenie rýchlej mikrobiálnej metódy (RMM) pre lepšiu mikrobiálnu kontrolu vodného systému, čím znižuje riziko vypustenia kontaminovanej vody a zlepšuje riadenie procesov. Analyzátor mikrobiálnej kontaminácie využíva na poskytovanie priebežného monitorovania s výsledkami každé dve sekundy laserom indukovanú fluorescenciu a Mieho rozptyl, čím zaručuje vyššiu transparentnosť procesu a pomáha výrazne znižovať náklady.

V akých aplikáciách sa analyzátor mikrobiálnej kontaminácie zvyčajne používa?

On-line analyzátor mikrobiálnej kontaminácie 7000RMS sa môže používať v rôznych aplikáciách. Analyzátor mikrobiálnej kontaminácie sa používa na meranie mikrobiálnej kontaminácie vo vode farmaceutického stupňa vrátane purifikovanej vody (PW), ultra purifikovanej vody (UPW) a vody pre injekcie (WFI) v akomkoľvek priemyselnom odvetví.

Aká je minimálna veľkosť detekcie pri použití analyzátora na mikrobiálnu detekciu?

Analyzátor mikrobiálnej kontaminácie 7000RMS poskytuje mikrobiálnu detekciu organizmov do 0,3 mikróna. Technológia nevychádza z informácií o počte kolónií ako tradičné metódy počítania kolónií.

Ako dokážu analýza a reakčný čas analyzátora mikrobiálnej kontaminácie zlepšiť efektivitu procesu?

Pri použití paralelne s metódou počítania kolónií ponúka tento on-line analyzátor mikrobiálnej kontaminácie vody riešenie rýchlej mikrobiálnej metódy (RMM), ktorej cieľom je zlepšovať riadenie procesu prostredníctvom pravidelného poskytovania lepšieho pochopenia celej vodnej slučky, čím získate lepší prehľad o procese a budete môcť rýchlo zakročiť, keď dôjde k odchýlke. Analýza sa vykonáva priebežne a analyzátor poskytuje výsledky každé dve sekundy, pričom nevyžaduje žiadnu prípravu ani inkubáciu vzoriek.