Obsežni priročnik o formulaciji hrane
Vodnik

Obsežni priročnik o formulaciji hrane

Vodnik

Formulacija je osrednja naloga v laboratorijih in proizvodnih linijah živilske industrije. Priročnik o formulaciji hrane obravnava številne inovativne rešitve za tehtanje, ki v čim večji meri ščitijo pred napakami. S podporo namenske programske opreme so natančne in analitične tehtnice podjetja METTLER TOLEDO, bistvenega pomena v laboratoriju in proizvodnji, kjer sta optimizacija hitrosti in pretoka materiala pomembna dejavnika.

Obsežni priročnik o formulaciji hrane
Obsežni priročnik o formulaciji hrane

Ustvarjanje živilskih mešanic je vroča tema. V zvezi z razvojem funkcionalnih živil, imenovanih tudi nutricevtiki, ali z zmanjšanjem soli v predelanih živilih, je jasno, da so zahteve po ustvarjanju novih receptov za živila in tehtanju posameznih živilskih sestavin postale zahtevnejše.

Podjetje METTLER TOLEDO je za pomoč vsem, ki delajo z živilskimi recepti, ustvarilo »Obsežni priročnik o formulaciji«. Ponuja 360-stopinjski ogled in poglobljen opis:

  • formulacije v raziskovalnih in razvojnih laboratorijih
  • formulacije v proizvodnji
  • metod, aplikacij in nasvetov
Prenesite Obsežni priročnik o formulaciji hrane — formulacija v raziskovalnih in razvojnih laboratorijih, formulacija v proizvodnji, formulacije in metode tehtanja, aplikacije in nasveti

Obsežni priročnik o formulaciji hrane
Preverjene metode in postopki

Uvodnik:

Ustvarjanje živilskih mešanic je vroča tema. V zvezi z razvojem funkcionalnih živil, imenovanih tudi nutricevtiki, ali z zmanjšanjem soli v predelanih živilih, je jasno, da so zahteve po ustvarjanju novih receptov za živila in tehtanju posameznih živilskih sestavin postale zahtevnejše. Preizkusiti je treba mnoge formulacije, preden najdemo končni recept.

Priročnik v nadaljevanju bo:

  • predstavil temo
  • predstavil različne metode laboratorijske in industrijske formulacije
  • nudil nasvete in napotke za lažjo formulacijo na laboratorijskih in industrijskih tehtnicah

Kazalo:

1. Pomen formul
2. Različne zahteve v laboratorijih in proizvodnih linijah
3. Formulacija: pomembna in zahtevna aplikacija
3.1 Metoda formulacije
3.2 Nevarnosti med formulacijo
3.3 Ročna formulacija
3.4 Razpoložljivi instrumenti za formulacijo
3.5 Naprave za formulacijo v laboratoriju
3.6 Skladnost, mreženje in centralni nadzor na ravni LabX
3.7 Natančnost meritev je pogosto podcenjena
3.8 Najvišja učinkovitost med formulacijo v proizvodnji
3.9 Zagotovljena dosledna kakovost izdelkov
3.10 Good Weighing Practice™ (GWP®)
4. Zaključek

1. Pomen formul

Ne glede na to, ali gre za raziskave, razvoj, ali proizvodnjo, je ustvarjanje večkomponentnih zmesi po danih formulah, ena najpomembnejših standardnih nalog v mnogih industrijah. To še posebej velja pri proizvodnji živil, ki pogosto sledi pametnim, preizkušenim in testiranim formulam. Tem formulam je treba vedno natančno slediti, saj se s tem zagotovi dosledna kakovost izdelka. V živilski industriji lahko imajo napake pri tehtanju ne le finančne posledice, temveč tudi posledice, ki so povezane z zdravjem.

Industrija je pod velikim pritiskom uspeha, hkrati pa želi ohranjati nizke stroške. Zaradi tega je potrebno izboljšati in optimizirati formule, s čimer se izboljša tudi okus, videz, oblika in rok uporabnosti izdelkov. Prav tako je treba upoštevati predpise, ki urejajo uporabo določenih sestavin. Ti predpisi pa se nenehno spreminjajo, ko v ospredje prihajajo nova spoznanja.

Dandanes je razvoj formul natančno dokumentiran. Poročila, pridobljena med tem postopkom, služijo, kot dokaz za podporo zahtevam glede kakovosti in roka trajanja, ter vsebujejo informacije o pravilni mešanici in druge podatke.

Zaradi teh razlogov morajo sistemi za tehtanje pri postopkih formulacije zagotavljati visoko preciznost, največjo zanesljivost in sledljivost. Sistemi za tehtanje podjetja METTLER TOLEDO za laboratorijsko in proizvodno uporabo morajo izpolnjevati te izzive in so predstavljeni v nadaljevanju.

2. Različne zahteve v laboratorijih in proizvodnih linijah

Laboratoriji za živilsko industrijo večino svojih prizadevanj osredotočajo na nadaljnji razvoj palete izdelkov. Nove sestavine testirajo, obstoječe sestavine pa zmanjšajo. Cilj je stalna izboljšava okusa, konsistence, roka uporabnosti, barve, videza in arome živil. Na tak način so formule pogosto podvržene samo majhnim spremembam, uporabljeni sistemi za tehtanje pa mora zagotoviti podporo, ki je čim bolj prožna, da te spremembe sprejme. Delo s tehtnicami, ki obratujejo s samo nekaj miligrami, ali grami omogoča, da omejite uporabo in stroške materialov in sestavin.

Proizvodne linije imajo različne zahteve: tehtalno območje je večje, zahteve pa se osredotočajo na hitrost in učinkovitost. Sposobnost povezave tehtnic z obstoječim sistemom LIMS (sistem za upravljanje laboratorija) ali platformo ERP (podjetniška platforma), kot je sistem SAP, je ponavadi pomembna zahteva za sisteme za tehtanje. Takšna celovita omrežja zagotavljajo učinkovito upravljanje blaga. Podatki o nabavi, skladiščenju, proizvodnji in računovodstvu se primerjajo elektronsko, kar zmanjša tveganje pojava napak in stroškov.

V laboratorijih ta omrežja zagotavljajo centralni dostop do vseh povezanih tehtnic in omogočajo, da se vse vrednosti meritev samodejno shranijo. Podjetje METTLER TOLEDO zagotavlja posebej prilagojene instrumente za obe področji uporabe in zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti tehtanja in stroškovno učinkovitost.

Prenesite Obsežni priročnik o formulaciji hrane — formulacija v raziskovalnih in razvojnih laboratorijih, formulacija v proizvodnji, formulacije in metode tehtanja, aplikacije in nasveti
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.