Priročnik o določanju vsebnosti soli
Vodnik

Priročnik o določanju vsebnosti soli

Vodnik

Priročnik o določanju vsebnosti soli zagotavlja metode določanja vsebnosti soli v živilih in prikazuje ter pojasnjuje meritve na dejanskih vzorcih. Prav tako nudi namige in nasvete o tem, kako izboljšati titracijo in tehnike tehtanja.

Priročnik o določanju vsebnosti soli
Priročnik o določanju vsebnosti soli

Sol je bistvena sestavine v mnogih predelanih živilih. Zato je treba vsebnost soli v izdelku pogosto določiti kar se da natančno.

»Obsežni priročnik o soli« zajema naslednje teme:

  • metode določanja soli — titracija, izguba pri sušenju
  • spektroskopijo UV/VIS
  • vzorcev in rezultatov uporabe
  • nasvete in napotke za poenostavitev meritev vsebnosti soli

Odkrije prednosti in slabosti različnih metod določanja soli - od informacij o ustreznih instrumentih, do pravilnih merilnih tehnik za vašo aplikacijo.

Priročnik o določanju vsebnosti soli — metode določanja soli v živilih, namigi in nasveti o tem, kako izboljšati titracijo in tehnike tehtanja.

Obsežni priročnik o določanje vsebnosti soli
Preverjene analitične metode in rezultati

Uvodnik:

Sol in človeštvo imata dolgo zgodovino. V starih časih, preden se je začelo rudarjenje kamene soli, je bila sol zelo iskana in draga dobrina. Dandanes, z ugodnimi cenami soli, je sol ključna sestavina v predelanih živilih.

Priročnik o soli bo:
• Dal vpogled v metode določanja soli v živilih
• Ponudil kratek pregled zgodovine soli
• Pokazal in pojasnil meritve in izbrane vzorce
• Predstavil nekaj napotkov in namigov za izboljšanje tehnike uporabe titracije in tehtnic.

Kazalo:

1. Uvod
2. Pregled rešitev
3. Argentometrična titracija
4. Ionsko selektivne metode
5. Določanje vsebnosti soli na podlagi gostote
6. Vsebnost pepela
7. Zaključki
8. Več informacij
9. Dodatek

Določanje vsebnosti vlage in vode v živilski industriji

Analize vlage, ali določanje vsebnosti vode, igra pomembno vlogo na vseh področjih v živilski industriji, od pregledovanja prihajajočega/odhajajočega blaga, proizvodnje in skladiščenja, do razvoja novih različic izdelkov. Industrija je pod visokim pritiskom, saj mora ohranjati nizke cene, hkrati pa proizvajati ogromne količine, zato morajo biti analize vlage zelo hitre, precizne in zanesljive. Poleg tega je vedno več predpisov, ki jih je treba upoštevati. Zato je treba rezultate in postopke meritev zanesljivo dokumentirati.

Tehnično je na voljo več postopkov za analizo vlage. Katera možnost je prava, je odvisno od različnih dejavnikov. Glavne značilnosti, prednosti in tveganja teh postopkov so predstavljeni v nadaljevanju.

1.1 Voda se veže na različne načine

Skoraj vsaka naravna snov vsebuje vodo. V najpreprostejšem primeru se voda adsorbira iz vlažnosti zraka na površini delcev. Prav tako se lahko shrani globoko v sistemih por trdnih snovi ali obstaja kot kemično vezana voda. V živilih in sestavinah obstajajo skoraj vse oblike. Poleg dobro opredeljenih izdelkov, kot so univerzalni sladkor ali alkoholne pijače, obstajajo tudi zapletene celične strukture, kot sta suho sadje ali meso, pri katerih je voda vezana s sorpcijo na površini in s kapilarnostjo med delci. Voda je prav tako globoko v celicah, kjer jo je težko izmeriti. Zaradi tega morajo biti metode analize in priprave vzorcev izbrane na podlagi lastnosti izdelka, ki ga pregledujete.

1. Uvod

Sol – od belega zlata do surovine

Sol ima dolgoletno kulturo in jo je mogoče najti že v antičnih časih v večini civilizacij. Babilonci in Sumerci so uporabljali sol za konzerviranje živil. Sol je bila vedno redka, po njej pa je bilo veliko povpraševanje v mnogih pokrajinah. Zaradi soli so mnoga mesta postala bogata in vplivna, na primer Luneburg v pokrajini Hanse.

Ni čudno, da je bila sol imenovana »belo zlato«. Zanimivo je, da celo angleška beseda »salary« (plača) izvira iz originalnega pomena »vojaška dnevnica za sol«. Sol je bila še posebej draga v srednjem veku in je v nemških pokrajinah postala dostopna šele takrat, ko je bilo mogoče začeti pobirati na več 100 metrov debelih in približno 250 milijonov starih slojih soli v Zechsteinmeerju v severni Nemčiji.

Namizna sol, ki je v veliki meri sestavljena iz natrijevega klorida, je najpogosteje uporabljena sol v naših živilih. Tudi po proizvodnem postopku običajne namizne soli, pridobljene bodisi iz kamene soli ali morske soli, ostane 1-3 % drugih soli. Nepredelana morska sol vsebuje do 5 % vode. Namizna sol je očiščena in rafinirana sol. Za izboljšanje atributov, kot sta sipkost in higroskopija, se v sol kasneje dodajo majhne količine drugih snovi. Pri namizni soli, pogosto razlikujemo med kameno in morsko soljo. Obe sta pridobljeni z različnimi postopki.

Kamena sol

Kamena sol je pogosto izdelek, ki ga pridobivamo iz rudnikov pod zemljo. Pridobivanje je zagotovljeno bodisi s kopanjem kamene soli ali tako, da se raztopi v vodi. Namizno sol nato ločimo od drugih snovi v solni usedlini z izbranim raztapljanjem in koncentriranjem, ter nato s kondenzacijo in vrenjem.

Različne kulture po vsem svetu so razvile različne tehnike za pridobivanje soli. Nekatera južnoameriška indijska plemena pridobivajo sol, ki je bogata s kalijevim kloridom, z izpiranjem rastlinskega pepela. Na območju okoli Čadskega jezera sol izpirajo iz zemlje, ki jo nato filtrirajo in vrejo. V prejšnjih časih so na določenih področjih severne Nemčije, za pridobivanje soli uporabljali šoto, ki jo je naplavilo morje.

Morska sol

Pridobivanje soli iz vode je verjetno najstarejši način pridobivanja soli. Morska voda se usmeri v soline, kjer voda počasi izhlapi. Vsi raztopljeni ioni, odvisno on njihove topnosti, se eden za drugimi kristalizirajo v različnih slojih. Natrijev klorid je v zgornji plasti, ki se pobere, preden voda popolnoma izhlapi. Kontaminacija z drugimi solmi se pri takšnem pridobivanju soli ne more preprečiti, vendar pa je to pri prodaji pogosto značilnost trženja. Dandanes se približno 20 % soli za globalno uporabo pridobiva iz morske vode.

Sol danes

Sol je bistvena sestavina v predelanih živilih, zato je treba vsebnost soli v izdelku pogosto določiti kar se da natančno. Glede na preteklo slavo »belega zlata« ima sol dandanes pogosto slab ugled. Preveč soli - predvsem natrijevih ionov - negativno vpliva na naše zdravje. Trenutno sta WHO in FAO sprejela pobude, katerih cilj je omejiti porabo soli z določitvijo najvišjih vrednosti za živilske izdelke. Za pričakovati je, da se bo ta trend nadaljeval, in da bodo začele veljati najvišje dopustne vrednosti vsebnosti soli. Verjetno se bo povečal pritisk na proizvajalce, da naj zmanjšajo vsebnost soli v njihovih izdelkih. Zato so bili mnogi recepti preoblikovani ali pa še čakajo na spremembe. Takšne naloge zahtevajo precej testiranja, vključno z določanjem vsebnosti soli.

Razdelki v nadaljevanju bodo ponudili vpogled v različne metode določanja soli, npr. titracija, izguba pri sušenju, omogočili bodo vpogled v določanje vsebnosti soli v izbranih živilskih izdelkih in na koncu ponudili nekatere nasvete in napotke o tem, kako izboljšati merilne tehnike - za lažje delovne postopke in natančnejše rezultate.

2. Pregled rešitev

Določanje vsebnosti soli v trdnih in tekočih vzorcih

Pri podjetju METTLER TOLEDO je na voljo več tehnik za določanje vsebnosti soli, klorida, natrija in kalija v skoraj vseh vrstah vzorcev. Tekoči vzorci so lahko predmet neposrednega določanja. Trdni vzorci pa lahko zahtevajo pripravljalni korak za sprostitev soli in raztapljanje ionov.

Priročnik o določanju vsebnosti soli — metode določanja soli v živilih, namigi in nasveti o tem, kako izboljšati titracijo in tehnike tehtanja.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.