Analitske tehtnice za uporabo v laboratoriju

Analitske tehtnice

Visokozmogljiva oprema za tehtanje v laboratoriju

Analitske tehtnice so visokonatančni instrumenti za tehtanje. Zaradi občutljivosti visokozmogljive tehtalne celice so analitske tehtnice opremljene z zaščito pred prepihom za zagotovitev stabilnega okolja tehtanja. Z razponom zmogljivosti od 52 do 520 g in tehtalnim razdelkom od 0,002 do 1 mg običajni načini uporabe tehtalne celice vključujejo pripravo vzorcev in standardov, formulacijo, diferencialno tehtanje, določanje gostote in redno preizkušanje pipet.

Pokličite za ponudbo
View Results ()
Filter ()

V primerjavo dodajte še enega ali dva druga izdelka

Prednosti analitskih tehtnic družbe METTLER TOLEDO

+386 1 547 49 02
Pokliči servis
Service for Laboratory Balances

FAQs

 1. Kaj je analitska tehtnica?
 2. Kako deluje tipična analitska tehtnica?
 3. Kako lahko uporabljam analitsko tehtnico?
 4. Kakšna je razlika med ničelno vrednostjo in taro?
 5. Kje se uporabljajo analitske tehtnice? Na katerih področjih se običajno uporabljajo analitske tehtnice?
 6. Kako naj izberem pravo analitsko tehtnico, ki bo ustrezala mojemu načinu tehtanja?
 7. Kako lahko prenesem rezultate tehtanja v osebni ali drug računalnik?
 8. Kakšna je razlika med analitsko tehtnico in tehtnico z obremenjevanjem od zgoraj?
 9. Kakšna je razlika med analitsko tehtnico in mikrotehtnico?
 10. Ali moram kalibrirati svojo analitsko tehtnico?
 11. Kako naj kalibriram svojo analitsko tehtnico?
 12. Kaj je merilna negotovost tehtnice?
 13. Kakšna je negotovost analitske tehtnice?
 14. Kakšna je najmanjša teža analitske tehtnice?
 15. Kakšni sta natančnost in točnost analitske tehtnice? Kaj je razlika in kako ju je mogoče preizkusiti?
 16. Kako vpliva statična elektrika na analitsko tehtnico?
 17. Kako lahko odpravim statične naboje?
 18. Kaj je laboratorijski dozirnik tekočin in kako je uporabljen pri tehtanju?
 19. Kakšen je razpon analitske tehtnice?
 20. Analitska tehtnica 200 g – kako lahko hitro določim zmogljivost analitske tehtnice?
 21. Kaj pomeni črka C v imenu modela analitske tehtnice XPR226CDR?
 22. Kaj je 5-mestna tehtnica in za kaj se običajno uporablja?
 23. Kakšni sta največja in najmanjša obremenitev na analitski tehtnici?
 24. Kaj je mehurček analitske tehtnice in za kaj se uporablja?
 25. Kje na analitski tehtnici se nahaja mehurček za izravnavo?
 26. Katere vrste analitskih tehtnic so na voljo?
 27. Katere vrste tehtnic so na voljo?
 28. Kaj je digitalna analitska tehtnica?
 29. Kaj je prirastek merilne lestvice (d) in prirastek merilne lestvice za preverjanje (e)?

Kaj je analitska tehtnica?

Analitska tehtnica, včasih imenovana tudi pol-analitska tehtnica, je vrsta laboratorijskega instrumenta, ki omogoča merjenje mase z visoko stopnjo natančnosti, običajno ima tehtalni razdelek 0,1 mg (štiri decimalna mesta) ali manj. Analitska tehtnica je opremljena z visokoobčutljivo tehtalno celico, zato ima nameščeno zaščito pred prepihom, ki ščiti vzorec in posodo pred gibanjem zraka, ki lahko povzroči nestabilnost in netočne rezultate. Analitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO imajo zmogljivost tehtanja od 52 do 520 g in raven razdelka od 0,1 do 0,002 mg.

Danes so elektronske analitske tehtnice pogosto opremljene z različnimi funkcijami za zagotavljanje natančnosti in izboljšanje ergonomije tehtanja, kot so notranje preizkušanje in prilagajanje, intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik, zagotavljanje kakovosti in motorizirana vrata. Analitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO omogočajo tudi povezavo z namensko programsko opremo za upravljanje podatkov, kot sta EasyDirect in LabX. Naše analitske tehtnice XPR so opremljene tudi s tehnologijo StaticDetect™, ki samodejno oceni napako tehtanja zaradi statičnih nabojev pri vzorcih in posodah ter sproži opozorilo, če napaka preseže vnaprej določene meje. Analitske tehtnice XPR je mogoče tudi preprosto nadgraditi za samodejno odmerjanje praška in tekočine. Analitske tehtnice ponujajo možnosti povezljivosti, kot so USB, RS232 in LAN, ki omogočajo digitalni prenos rezultatov ter povezavo tehtnice z različno zunanjo in dodatno opremo ter podatkovnimi sistemi.

Kako deluje tipična analitska tehtnica?

Načelo tehtanja analitskih tehtnic METTLER TOLEDO temelji na kompenzaciji elektromagnetne sile. Tehtalna celica v ohišju tehtnice ustvarja elektromagnetno silo, ki deluje na predmet, nameščen na tehtalno ploščo. Analitska tehtnica interpretira obseg te kompenzacijske elektromagnetne sile kot težo predmeta. Rezultat je prikazan na terminalu tehtnice v ustrezni enoti (grami, miligrami, mikrogrami itd.). 

Tehtalna celica analitske tehtnice
Tehtalna celica analitske tehtnice

Tehtalna plošča analitske laboratorijske tehtnice (z razdelkom 0,1 mg ali manj) je nameščena v zaščiti pred prepihom, ki ščiti vzorec in posodo pred zunanjimi vplivi okolja, kot je prepih, za zagotavljanje učinkovitejšega tehtanja. To je še posebej pomembno pri analitskem tehtanju, kjer je natančnost rezultatov izjemno pomembna.

Analitske tehtnice se uporabljajo za preprosto tehtanje, pripravo standardov in vzorcev, formulacijo, merjenje gostote, tehtanje filtrov itd. 

Tehtanje filtrov z analitsko tehtnico
Tehtanje filtrov z analitsko tehtnico

Kako lahko uporabljam analitsko tehtnico?

Pred tehtanjem najprej preverite, ali je tehtnica izravnana. Morda boste morali izvesti prilagoditev tehtnice, če to zahteva vaš standardni delovni postopek (SOP).

 • Za začetek postopka tehtanja najprej pritisnite gumb z ničlo. Tako dobite ničelno točko za začetek postopka tehtanja.
 • Odprite vrata zaščite pred prepihom in namestite ciljno posodo, včasih imenovano tudi tara posoda, na tehtalno ploščo. Ne pozabite nositi rokavic in po potrebi uporabite pinceto.
 • Zaprite vrata zaščite pred prepihom in počakajte, da se vrednost teže posode stabilizira. Teža tara posode je zdaj prikazana na zaslonu.
 • Pritisnite gumb za taro. Tehtnica zabeleži težo tara posode, na zaslonu pa je znova prikazana ničla (upoštevajte, da to ni enako kot ničelna točka).
 • Začnite dodajati vzorec, dokler ne dosežete želene ciljne teže.
 • Zaprite vrata za zaščito pred prepihom. Ko je tehtnica stabilizirana, je prikazan rezultat tehtanja.
 • V tehtnici je zdaj zabeležena teža tara posode in teža vzorca. Če natisnete rezultate, so vrednosti teže prikazane z oznakami »T« kot tara, »N« kot neto in »G« kot bruto.
 • Po končanem tehtanju morate očistiti tehtnico in mizo okoli nje v skladu s standardnimi delovnimi postopki. Če instrument med čiščenjem odklopite z električnega omrežja, počakajte, da se pred ponovno uporabo znova ogreje.

Če tehtate predmet in ne odmerjate vzorca v posodo, preprosto nastavite tehtnico na ničlo in postavite predmet na sredino tehtalne plošče. Nato zaprite vrata zaščite pred prepihom in počakajte, da se na tehtnici prikaže rezultat tehtanja. Več informacij je na voljo v našem brezplačnem priročniku: Pravi način tehtanja

Kakšna je razlika med ničelno vrednostjo in taro?

Funkcija ničelne vrednosti omogoča določitev ničelne točke za začetek postopka tehtanja. Če uporabljate težjo tehtalno ploščo (na primer z dodatkom ErgoClip) ali pa imate na tehtalni plošči nameščeno zaščitno podlogo, funkcija ničelne vrednosti tega ne upošteva, saj teža, ki jo je tehtalna celica že prepoznala, ni vključena v postopek tehtanja. Kljub temu pa je vsaka teža na tehtnici dodana k največji obremenitvi, ki jo lahko postavite na tehtnico (tj. zmogljivost tehtnice).

Pri uporabi funkcije tara vrednosti tehtnica interno zabeleži težo, ki je že na tehtalni plošči in vrednost na zaslonu znova ponastavi na ničlo, tako, da lahko dodate dodatno težo na tehtnico. Ko so rezultati elektronsko zabeleženi, so prikazani z oznakami »T« za tara težo, »N« za neto težo in »G« za bruto težo.

Kje se uporabljajo analitske tehtnice? Na katerih področjih se običajno uporabljajo analitske tehtnice?

Analitska tehtnica, pogosto imenovana tudi »laboratorijska tehtnica«, omogoča analizo najrazličnejših vzorcev. Načini uporabe elektronske analitske tehtnice, specifični za določene stranke, so ti:

 • priprava vzorca/standarda,
 • formulacija,
 • diferenčno tehtanje,
 • določanje gostote,
 • intervalno tehtanje,
 • redno preizkušanje pipet,
 • analiza elementov,
 • HPLC (visokoučinkovita tekočinska kromatografija),
 • GCMS (plinska kromatografija - masna spektrometrija).

Analitske tehtnice se uporabljajo v splošnih laboratorijih, laboratorijih za raziskave in razvoj ter laboratorijih za nadzor kakovosti v panogah, kot so farmacija in biotehnologija, kemična industrija, živilska industrija, akademska panoga, industrija kovin in plastike itd.

Načini uporabe analitske tehtnice
Načini uporabe analitske tehtnice

Kako naj izberem pravo analitsko tehtnico, ki bo ustrezala mojemu načinu tehtanja?

Pomembno je, da izberete pravo analitsko tehtnico. Natančno tehtanje je več kot le zapis številk na zaslonu tehtnice. Tehtnico, ki zagotavlja ustrezno raven natančnosti, lahko izberete le, če poznate tveganja v zvezi s postopki, tolerance, zahtevano kakovost in ustrezne predpise. Učinkovitost delovanja tehtnice mora izpolnjevati tako panožne zahteve glede natančnosti kot tudi vse zunanje predpise. Vaša analitska tehtnica mora biti primerna za predvideni namen, sicer bodo vsi rezultati tehtanja in nadaljnji postopki, kjer so uporabljeni ti rezultati tehtanja, neveljavni.

Z brezplačno storitvijo GWP® Recommendation družbe METTLER TOLEDO boste lahko lažje izbrali instrument, ki ustreza vašim specifičnim zahtevam glede postopkov in natančnosti. Upošteva te pomembne dejavnike:

 • največja teža: največja obremenitev, ki jo je mogoče stehtati (vključno s tara posodo);
 • najmanjša neto teža: najmanjša obremenitev, ki jo je mogoče stehtati (brez tara posode);
 • toleranca pri tehtanju: napaka pri tehtanju, ki je sprejemljiva, določena kot +/– odstotek;
 • varnostni faktor: ta faktor je uporabljen pri najmanjši teži tehtnice za kompenzacijo zunanjih vplivov, kot so vibracije, prepih, različni upravljavci itd.

S storitvijo GWP® Recommendation lahko preverite tudi, ali je vaša nameščena tehtnica primerna za določen namen.

Kako lahko prenesem rezultate tehtanja v osebni ali drug računalnik?

Z analitskimi tehtnicami družbe METTLER TOLEDO lahko preprosto prenesete podatke brez uporabe dodatne programske opreme. Najprej povežite analitsko tehtnico in računalnik s kablom USB.

 • V analitski tehtnici linije Excellence aktivirajte funkcijo HID (povleci in spusti). Nato izberite možnost »Add result« (Dodaj rezultat) na zaslonu tehtnice in rezultat tehtanja bo prenesen v Excelovo preglednico ali Wordov dokument.
 • V analitskih tehtnicah linije Advanced in Standard aktivirajte funkcijo PC Direct in pritisnite možnost »Print« (Natisni), da prenesete rezultat tehtanja v Excelovo preglednico ali Wordov dokument.

Z uporabo namenske programske opreme lahko izboljšate možnosti upravljanja podatkov:

 • Naša programska oprema EasyDirect za analitske tehtnice linije Advanced in Standard zagotavlja dodatne možnosti za upravljanje rezultatov, vključno z izvozom datotek csv, statističnimi izračuni in pregledom rezultatov.
 • Laboratorijska programska oprema LabX za naše analitske tehtnice linije Excellence omogoča napredno upravljanje podatkov in analizo rezultatov. LabX je zmogljiva rešitev za centralizirano upravljanje podatkov, opravil, instrumentov in uporabnikov. LabX mogoča tudi lažje zagotavljanje skladnosti s predpisi 21 CFR (11. poglavje) in zahtevami načel ALCOA+ za celovitost podatkov.

Kakšna je razlika med analitsko tehtnico in tehtnico z obremenjevanjem od zgoraj?

Tehtnica z obremenjevanjem od zgoraj je opremljena s tehtalno ploščo, ki je nameščena neposredno nad tehtalno celico. Poleg tega izraz »obremenjevanje od zgoraj« označuje, da je mesto obremenitve na zgornjem delu tehtalne celice. Številne analitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO ter vse precizne tehtnice so tehtnice z obremenjevanjem od zgoraj. Analitske tehtnice linije Excellence družbe METTLER TOLEDO in analitske tehtnice, ki so opremljene s patentirano visečo tehtalno ploščo SmartGrid, pa ne sodijo v razred tehtnic z obremenjevanjem od zgoraj. Pri analitskih tehtnicah s ploščo SmartGrid so tehtalna celica in povezane elektronske komponente nameščene na zadnji strani tehtnice, za tehtalno komoro. Te analitske tehtnice so včasih imenovane tudi tehtnice z »obremenjevanjem od spredaj«, ker je mesto obremenitve na sprednjem delu tehtalne celice. Ta zasnova omogoča, da tehnologija aktivnega nadzora temperature učinkovito odvaja toploto z elektronskih komponent na zadnji strani tehtnice, kar zagotavlja visoko temperaturno stabilnost v tehtalni komori. Na spodnjih slikah sta prikazani analitska tehtnica z obremenjevanjem od zgoraj linije Advanced in analitska tehtnica z visečo tehtalno ploščo linije Excellence.

Analitska tehtnica in tehtnica z obremenjevanjem od zgoraj
Analitska tehtnica in tehtnica z obremenjevanjem od zgoraj

Kakšna je razlika med analitsko tehtnico in mikrotehtnico?

Ena od pomembnih razlik med analitsko tehtnico in mikrotehtnico je število decimalnih mest za razdelek. Analitske tehtnice so laboratorijske tehtnice z možnostjo razdelka štirih ali več decimalnih mest. Analitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO omogočajo razdelek v območju od 0,1 do 0,002 mg. Običajni postopki uporabe vključujejo pripravo vzorcev in standardov, diferencialno tehtanje, določanje gostote in drugo.

Analitska tehtnica
Analitska tehtnica

Mikrotehtnice in ultra-mikrotehtnice družbe METTLER TOLEDO zagotavljajo najvišji razdelek med vsemi laboratorijskimi tehtnicami, saj omogočajo razdelek 1 µg (šest decimalnih mest) in 0,1 µg (sedem decimalnih mest). Običajni postopki uporabe vključujejo tehtanje delcev (filtrov), kalibracijo pipet, testiranje ostankov pesticidov in tehtanje stentov. 

Mikrotehtnice
Mikrotehtnice

Dodatne razlike so opazne tudi v večji ponovljivosti in zasnovi. Mikrotehtnice so opremljene z majhno valjasto tehtalno komoro in dodatnim zaslonom za boljšo ergonomijo pri tehtanju zelo majhnih vzorcev.

Ali moram kalibrirati svojo analitsko tehtnico?

Kalibracija je ocenjevanje učinkovitosti delovanja tehtnice. Potreba po kalibraciji analitske tehtnice je odvisna od mesta uporabe tehtnice in morebitnih veljavnih predpisov. Prav tako je treba upoštevati tveganje in stroške, ki jih ima lahko napačen rezultat tehtanja, v primerjavi s stroški kalibracije.

V nadzorovanih okoljih je kalibracija obvezna, saj zagotavlja gotovost, da tehtnica deluje v skladu s pričakovanji. Kalibracija analitskih tehtnic zagotavlja, da oprema za tehtanje ustreza standardom, kot so ISO, GLP/GMP, IFS in BRC.

Če morajo biti rezultati tehtanja zelo natančni, je lahko izjemno tvegano, če opustite postopek kalibracije analitske tehtnice. V takšnih okoljih lahko uporaba nekalibrirane opreme povzroči težave v proizvodnji, kot so:

 • nenačrtovan izpad proizvodnje,
 • slabša kakovost izdelkov,
 • težave s postopki in revizijami,
 • ponovitev delovnih postopkov in odpoklici izdelkov.

Kalibracije analitske tehtnice ne smemo zamenjati z rednim preizkušanjem. Kalibracijo izvajajo pooblaščeni servisni tehniki, redna preizkušanja pa uporabniki instrumenta. Z ustreznim rednim preizkušanjem lahko predčasno prepoznate morebitne rezultate zunaj območja toleranc.

Za več informacij o kalibraciji tehtnice kliknite tukaj.

Kako naj kalibriram svojo analitsko tehtnico?

Kalibracijo analitske tehtnice mora opraviti pooblaščeni serviser v skladu s standardnim postopkom. Servisni tehnik običajno uporabi namensko programsko opremo za izvajanje postopka ter izda certifikat o kalibraciji. Dokumentirana kalibracija analitske tehtnice je bistvenega pomena v nadzorovanih okoljih, kot sta farmacija in biotehnologija.

Kalibracija vključuje ocenjevanje učinkovitosti delovanja analitske tehtnice glede na merilne standarde. To vključuje več preizkusov, vključno s primerjavo indikatorja na tehtnici z znano vrednostjo kalibrirane uteži, postavljene na tehtnici. Tehnik lahko z jasnimi izjavami o ustreznosti/neustreznosti potrdi, ali tehtnica ustreza določenim zahtevam.

Kalibracijo tehtnice je treba izvesti v skladu s postopkovnim tveganjem (tj. kako velik je lahko negativni vpliv napačnega rezultata tehtanja). V intervalih med kalibracijami mora uporabnik redno preizkušati analitske tehtnice, da zagotovi stalne točne rezultate in predčasno odkrije morebitne težave.

Good Weighing Practice™ ali GWP® družbe METTLER TOLEDO je globalni znanstveni standard za varno izbiro, delovanje in kalibriranje opreme za tehtanje.

Kaj je merilna negotovost tehtnice?

Za vsako meritev obstaja določena stopnja negotovosti. Merilna negotovost je posledica naključnih napak, npr. zaradi uporabnika ali okolja, in sistemskih napak, npr. zaradi inherentnih majhnih odstopanj v učinkovitosti delovanju instrumenta pri vsaki uporabi.

Pri vsakem tehtanju ustreznega elementa na analitski tehtnici obstaja določena merilna negotovost rezultata. To raven negotovosti je treba navesti skupaj z rezultatom. Če je negotovost prevelika, rezultat morda ni zanesljiv. Relativna merilna negotovost je veliko večja na spodnjem delu razpona tehtanja, zato morate biti pri tehtanju majhnih količin zelo previdni.

V tem priročniku je opisan varen razpon tehtanja tehtnice.

Kakšna je negotovost analitske tehtnice?

Merilna negotovost analitske tehtnice je določena na podlagi ocenjevanja občutljivosti, nelinearnosti, ekscentričnosti in ponovljivosti tehtnice. V okviru dobre prakse morate merilno negotovost določiti v času in na mestu namestitve ter jo ponovno oceniti med vsakim postopkom servisiranjem/kalibracije tehtnice. Posamezna meritev, izvedena z analitsko tehtnico, ne more veljati za točno, če ni navedena merilna negotovost.

Kakšna je najmanjša teža analitske tehtnice?

Najmanjša teža vsake analitske tehtnice je drugačna in je odvisna od učinkovitosti tehtalne celice, njene lokacije, okoliških pogojev in zahtevane natančnosti tehtanja. Najmanjša teža je meja natančnosti instrumenta pod to najmanjšo težo, relativna merilna negotovost je večja od zahtevane natančnosti tehtanja in rezultat tehtanja ni zanesljiv. Relativna merilna negotovost je določena z deljenjem absolutne negotovosti tehtanja z obremenitvijo in je običajno izražena v odstotkih.

Relativna merilna negotovost
Relativna merilna negotovost

Če želite določiti najmanjšo težo za tehtnico, morate izvesti ocenjevanje merilne negotovosti v delovnem okolju. Najmanjšo težo lahko določite tudi z oceno ponovljivosti, kot glavnega vira napak v spodnjem razponu tehtanja, kjer uporabite majhno težo pod 5-odstotno zmogljivostjo tehtnice.

Minimalna teža
Minimalna teža

Funkcija MinWeigh, s katero so opremljene analitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO in jo dodeli pooblaščeni tehnik, spremlja težo vzorca, ki je dodana na tehtnico. Če je teža vzorca manjša od določene sprejemljive najmanjše vrednosti teže, je zaslon na tehtnici obarvan rdeče in vrednost teže ni izpisana.

MinWeigh
MinWeigh

Kakšni sta natančnost in točnost analitske tehtnice? Kaj je razlika in kako ju je mogoče preizkusiti?

Natančnost označuje bližino dveh ali več merilnih vrednosti, pridobljenih v enakih merilnih pogojih. Ocenjevanje natančnosti lahko izvedete s preizkusom ponovljivosti tehtnice, s katerim določite standardni odklon niza meritev.

Pravilnost označuje bližino med izmerjeno vrednostjo in sprejeto pravo vrednostjo. Pri analitskih tehtnicah je vrednost teže, prikazane na zaslonu tehtnice, primerjana s sprejeto pravo vrednostjo kalibrirane preizkusne uteži (preizkus občutljivosti tehtnice).

Če želite zagotoviti točnost analitske tehtnice, morajo biti rezultati tehtanja blizu pravi vrednosti uporabljene uteži, odstopanja ponovljivih rezultatov tehtanja istega predmeta pa morajo biti majhna. Za zagotavljanje točnosti sta potrebni pravilnost in natančnost.

Točnost v primerjavi z natančnostjo
Točnost v primerjavi z natančnostjo

Kako vpliva statična elektrika na analitsko tehtnico?

Elektrostatični naboji lahko povzročijo nestabilne in neponovljive rezultate tehtanja. Statična elektrika povzroča delovanje sile na tehtalno ploščo, kar neposredno vpliva na rezultate analitske tehtnice. Elektrostatični naboj je eden največjih skritih virov napak pri tehtanju, zato je pomembno, da znate prepoznati njegov morebitni vpliv na postopke tehtanja. Znaki vpliva elektrostatičnih nabojev na tehtalno celico so spremenljivi merilni rezultati in merilni rezultati z enosmernim odmikom. V obeh primerih v tehtnici morda ne boste mogli izvesti umiritve ali pa boste morali čakati na prikaz rezultatov dlje kot običajno. Morda se vam je že zgodilo, da ste morali v posodo dodajati vedno več praška, da ste dosegli želeno težo. Če vzorec ali posoda ne razpršita elektrostatičnega naboja razmeroma hitro, so rezultati lahko napačni, ne da bi se tega zavedali. Razpon napak je lahko od nekaj miligramov do 100 mg.

Analitske tehtnice XPR družbe METTLER TOLEDO so opremljene z edinstveno funkcijo StaticDetect™, ki samodejno oceni napako v rezultatu tehtanja zaradi elektrostatičnih nabojev na vzorcu ali posodi. Funkcija StaticDetect™ sproži opozorilo, če napaka preseže vnaprej določeno omejitev.

Preberite našo brezplačno belo knjigo: Elektrostatični naboji med tehtanjem

Zaznavanje statičnega naboja
Zaznavanje statičnega naboja

Kako lahko odpravim statične naboje?

Če je mogoče, izvedite preventivne ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje kopičenja statičnih nabojev na vzorcih in posodah za tehtanje, da preprečite morebitne napake, nestabilnosti ali nadležen počasen prikaz rezultatov tehtanja. Nekateri previdnostni ukrepi za ublažitev statičnih nabojev vključujejo te:

 • zagotavljanje ustrezne varnosti zraka (≥ 45 %),
 • uporaba antistatičnih posod za tehtanje (priporočamo kovinske),
 • preprečevanje drgnjenja posod,
 • uporaba kovinske posode z visokimi stranicami za zaščito vzorca pred električnimi polji,
 • razelektritev vzorca in posode z ionizatorjem pred tehtanjem.

Analitske tehtnice XPR družbe METTLER TOLEDO vključujejo patentiran senzor StaticDetect™, ki samodejno zazna elektrostatični naboj na vzorcu in/ali posodi. Tehtnica izmeri napako tehtanja in vas obvesti, če je uporabniško določena mejna vrednost presežena. Sinhronizirano delovanje ionizatorja s funkcijo StaticDetect samodejno odpravi elektrostatični naboj na tehtanem predmetu.

Kliknite tukaj za dodatne podrobne informacije o elektrostatičnih nabojih.

Kaj je laboratorijski dozirnik tekočin in kako je uporabljen pri tehtanju?

Analitske tehtnice XPR družbe METTLER TOLEDO so lahko opremljene z izbirnim modulom za doziranje tekočin. Ta laboratorijski dozirnik tekočin odmeri tekočino neposredno v posodo na tehtalni plošči analitske tehtnice XPR. Z uporabo gostote tekočine in temperature okolice je teža tekočine interpretirana kot prostornina. Prednost samodejnega laboratorijskega dozirnika tekočin XPR je ta, da lahko pri pripravi želene koncentracije raztopine dodate natančno količino tekočine glede na dejansko odmerjeno količino snovi, da ustvarite visoko natančne raztopine.

Kakšen je razpon analitske tehtnice?

Razpon analitske tehtnice je največja količina, ki jo je mogoče stehtati na tehtnici, tj. razpon tehtanja, znan tudi kot zmogljivost tehtnice. Pri izbiri analitske tehtnice morate skrbno razmisliti o največji količini, ki jo boste morda želeli stehtati, vključno s težo tara posode. Običajna izbira je 200 g analitska tehtnica, ki omogoča tehtanje majhnih vzorcev v razmeroma velikih posodah. Za več informacij si oglejte spodnje vprašanje.

Analitska tehtnica 200 g – kako lahko hitro določim zmogljivost analitske tehtnice?

Najpogostejša zmogljivost analitske tehtnice je 200 g, čeprav je na voljo veliko modelov z zmogljivostjo 100 g in 300 g. Analitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO nudijo zmogljivost od 52 g do 520 g. Zmogljivost z dodatnimi grami je namenjena uporabi tara posode. Vendar pa zmogljivost analitske tehtnice določa njen razdelek, ki mora vključevati 4 decimalke (0,1 mg) ali več. Pri analitskih tehtnicah družbe METTLER TOLEDO številke v imenu modela označujejo zmogljivost, zadnja številka pa določa število decimalnih mest razdelka. XPR205 je na primer 200 g analitska tehtnica (220 g v praksi) z razdelkom 5 decimalnih mest (0,01 mg), MS104TS pa je 100 g analitska tehtnica (120 g v praksi) z razdelkom 4 decimalna mesta (0,1 mg).

Kaj pomeni črka C v imenu modela analitske tehtnice XPR226CDR?

Znak C v imenu modela XPR226CDR označuje, da je to analitska tehtnica s komparatorjem. XPR226CDR je visokozmogljiva analitska tehtnica, posebej izbrana zaradi izjemno visoke natančnosti. To je instrument, ki ga običajno uporabljajo laboratoriji za določanje mase in ponudniki storitev kalibracije za izvajanje visokonatančnih meritev mase. Pri takšnih načinih uporabe so uteži primerjane z referenčnimi utežmi, zato se ta instrument imenuje tehtnica s komparatorjem. Ta instrument lahko uporabljate tudi za delovne postopke z analitsko tehtnico, kjer je zahtevana visoka stopnja natančnosti.

Kaj je 5-mestna tehtnica in za kaj se običajno uporablja?

5-mestna tehtnica je analitska tehtnica z razdelkom 5 decimalnih mest. Pogosto je uporabljen tudi zapis »petmestna tehtnica«. Pet decimalnih mest je 0,00001 g, kar je enako 0,01 mg, in je znano kot prirastek merilne lestvice, d. To je najmanjša razlika v masi, ki jo je mogoče določiti, vendar je ne smete zamenjati z najmanjšo količino, ki jo je mogoče natančno stehtati (za slednje si oglejte vprašanje »Kaj je najmanjša teža analitske tehtnice?«). Prav tako morate upoštevati, da za vsako meritev teže obstaja določena stopnja negotovosti, ki je običajno večja kot prirastek merilne lestvice. 5-mesto tehtnico lahko uporabljate za enake delovne postopke kot katerokoli drugo analitsko tehtnico, še posebej pa je primerna za tehtanje izjemno majhnih vzorcev, kjer je zahtevana visoka stopnja natančnosti.

Kakšni sta največja in najmanjša obremenitev na analitski tehtnici?

Največja količina, ki jo je mogoče stehtati na analitski tehtnici, je omejena z zmogljivostjo tehtnice. Analitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO nudijo zmogljivost od 52 g do 520 g. Vse naše analitske tehtnice so opremljene z zaščito pred preobremenitvijo, ki ščiti občutljivo tehtalno celico pred poškodbami, če karkoli pade na tehtnico ali pride do preobremenitve. Če je največja dovoljena obremenitev presežena, je sproženo opozorilo. Najmanjša količina, ki jo je mogoče stehtati na analitski tehtnici, je odvisna od različnih dejavnikov, vključno z želeno toleranco/natančnostjo postopka. Oglejte si vprašanje »Kakšna je najmanjša teža analitske tehtnice?«

Kaj je mehurček analitske tehtnice in za kaj se uporablja?

Mehurček analitske tehtnice je običajno majhna steklena kupola, nameščena nekje na tehtnici in vsebuje tekočino ter zračni mehurček. Mehurček analitske tehtnice se uporablja za izravnavo tehtnice. Če želite zagotoviti točne rezultate, je pomembno, da tehtnico izravnate. Analitska tehtnica je natančno zasnovana tako, da deluje v izravnanem položaju, tako da lahko tehtalna celica zabeleži celotno težo predmeta, ki ga položite nanjo. Če analitska tehtnica ni izravnana, vrednost teže odstopa od prave vrednosti sorazmerno s kvadratom kota nagiba. Ko pogledate dol, da bi videli mehurček tehtnice, mora biti mehurček na sredini. Če mehurček ni na sredini, lahko izravnavo prilagodite tako, da zasukate nogice tehtnice, dokler se mehurček ne premakne v sredinski položaj.

Analitske tehtnice linije Excellence in Advanced družbe METTLER TOLEDO so opremljene z grafičnim navodili za izravnavo, kjer je prikazano, katero nogo morate zasukati v določeno smer in za koliko, zaradi česar lahko tehtnico popolnoma izravnate že v nekaj sekundah. Veliko naših analitskih tehtnic ne vključuje več fizičnega mehurčka tehtnice.

Kje na analitski tehtnici se nahaja mehurček za izravnavo?

Na večini analitskih tehtnic družbe METTLER TOLEDO se mehurček za izravnavo nahaja na sprednji strani tehtnice, blizu zaslona. Pri starejših modelih analitskih tehtnic je mehurček za izravnavo na desni strani, blizu zadnjega dela tehtnice. Veliko naših novejših modelov analitskih tehtnic je opremljenih z elektronsko izravnavo z navodili za izravnavo, ki so prikazani na zaslonu, zato fizični mehurček za izravnavo ni več potreben.

Mehurček za izravnavo v analitski tehtnici
Mehurček za izravnavo v analitski tehtnici

Katere vrste analitskih tehtnic so na voljo?

Analitske tehtnice so razdeljene na analitske tehtnice in mikroanalitske tehtnice. V skladu z definicijo mora analitska tehtnica vključevati raven razdelka najmanj 4 decimalna mesta ali več (0,1 mg ali manj). Analitske tehtnice omogočajo tehtanje majhnih količin v razmeroma velikih posodah. Mikroanalitske tehtnice družbe METTLER TOLEDO omogočajo raven razdelka 6 decimalnih mest (0,001 mg ali 1 µg) ter so zaradi večje občutljivosti tehtalne celice opremljene z dodatno notranjo zaščito pred prepihom in posledično manjšo visečo tehtalno ploščo. Pri 32 g in 52 g modelu je zmogljivost tehtnice manjša od zmogljivosti analitske tehtnice.

Včasih so mikrotehtnice združene z analitskimi tehtnicami. Družba METTLER TOLEDO takšne tehtnice uvršča v ločen razred zaradi združitve višje ravni razdelka najmanj 6 decimalnih mest (1 µg), zmogljivosti le nekaj gramov in drugačne zasnove tehtnice. Te tehtnice so običajno uporabljene za postopke, ki zahtevajo zelo visoko raven natančnosti pri tehtanju izjemno majhnih količin, kot sta na primer tehtanje trdnih delcev na filtrih in analiziranje plemenitih kovin.

Katere vrste tehtnic so na voljo?

Družba METTLER TOLEDO ponuja široko paleto tehtnic:

 1. Ultra-mikrotehtnica
  • Razdelek: 0,5–0,1 µg (0,0005–0,0001 mg, 0,0000005–0,0000001 g)
  • Decimalna mesta: 7
  • Najmanjša teža (5 % obremenitev, k = 2, U = 1 %): do 30 µg (0,03 mg)
  • Vrsta zaščite pred prepihom: okrogla
  • Razpon zmogljivosti: 2,1–6,1 g
 2. Mikrotehtnica
  • Razdelek: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Decimalna mesta: 6
  • Najmanjša teža (5 % obremenitev, k = 2, U = 1 %): do 82 µg (0,082 mg)
  • Vrsta zaščite pred prepihom: okrogla
  • Razpon zmogljivosti: 2,1–10,1 g
 3. Mikroanalitska tehtnica
  • Razdelek: 1 µg (0,0001 mg, 0,000001 g)
  • Decimalna mesta: 6
  • Najmanjša teža (5 % obremenitev, k = 2, U = 1 %): do 120 µg (0,12 mg)
  • Vrsta zaščite pred prepihom: pravokotna zunanja + dodatna pravokotna notranja
  • Razpon zmogljivosti: 32–52 g
 4. Analitska tehtnica
  • Razdelek: 100–2 µg (0,1–0,002 mg, 0,0001–0,000002 g)
  • Decimalna mesta: 4–6
  • Najmanjša teža (5 % obremenitev, k = 2, U = 1 %): do 600 µg (0,6 mg)
  • Vrsta zaščite pred prepihom: pravokotna
  • Razpon zmogljivosti: 52–520 g
 5. Precizna tehtnica
  • Razdelek: 1.000,000–100 µg (1.000–0,1 mg, 1–0,0001 g)
  • Decimalna mesta: 6
  • Najmanjša teža (5 % obremenitev, k = 2, U = 1 %): do 82 µg (0,082 mg)
  • Vrsta zaščite pred prepihom: brez/pravokotna za raven berljivosti 3 in 4 decimalnih mest
  • Razpon zmogljivosti: 120–64 kg

Družba METTLER TOLEDO je razvila globalni standard za tehtanje Good Weighing Practice™ (GWP®) za izbiro ustrezne tehtnice za določen način uporabe. Z našo brezplačno storitvijo GWP® Recommendation boste lahko lažje izbrali primerno tehtnico, ki ustreza vašim posebnim potrebam uporabe in zahtevam glede natančnosti postopkov.

Kaj je digitalna analitska tehtnica?

Digitalna analitska tehtnica je sodoben elektronski instrument, ki z digitalnimi/elektronskimi metodami obdela signal za merjenje teže. Digitalne analitske tehtnice so opremljene z digitalnim zaslonom, kjer je rezultat prikazan s številkami, v nasprotju z analognimi tehtnicami, kjer je odčitavanje rezultata izvedeno na mestu kazalca na tehtnici. Rezultat na digitalnem zaslonu je nedvoumen, medtem ko lahko pri odčitkih v analogni tehtnici pride do subjektivnih napak pri odčitavanju. Z analogno tehtnico pa lahko določite vrednosti meritev v delih intervalov tehtnice. Najmanjši možni prirastek na digitalni analitski tehtnici ali analogni tehtnici je znan kot prirastek merilne lestvice, d.

Kaj je prirastek merilne lestvice (d) in prirastek merilne lestvice za preverjanje (e)?

Prirastek merilne lestvice, d, je najmanjši možni prirastek na merilni lestvici. Na analitski tehtnici je oznaka d enakovredna razdelku tehtnice, ki je najmanjša razlika v teži, ki jo je mogoče določiti. Tega ne smete zamenjati z najmanjšo težo tehtnice. Prirastek merilne lestvice za preverjanje, e, je pomemben pri analitskih tehtnicah, ki izpolnjujejo zakonska določila za prodajo, in je povezan z največjim številom decimalnih mest, ki jih je mogoče uporabiti za rezultate tehtanja pri postopkih neposredne prodaje. Če je na primer e = d, lahko določite težo pri postopkih neposredne prodaje z razdelkom tehtnice. Če je d = 0,001 g, lahko določite vse rezultate tehtanja do 3 decimalna mesta natančno. Če je e = 10d in d = 0,001 g, lahko določite rezultate tehtanja le do 2 decimalni mesti natančno, tj. 0,001 g x 10. V tem primeru je lahko na zaslonu analitske tehtnice prikazano tretje decimalno mesto rezultata tehtanja v oklepaju, npr. 2,67(3) g.