Procesna analitika - Izdelki - METTLER TOLEDO
Procesna analitika

Procesna analitika

pH-vrednost, raztopljenikisik, prevodnost, kalnost, skupni organski ogljik (TOC), natrija, kremena, analizator plina

 

METTLER TOLEDO Procesna analitika

 Procesna analitika zagotavlja analitske rešitve za merjenje v industrijskih proizvodnih procesih. Oddelek sestavljata dve pos...

 Procesna analitika zagotavlja analitske rešitve za merjenje v industrijskih proizvodnih procesih. Oddelek sestavljata dve poslovni enoti: Ingold in Thornton, ki sta obe mednarodno priznani ter zasedata vodilno mesto na trgu in svojem tehnološkem področju.

  • Ingold je vodilna družba na področju rešitev za merjenje pH-vrednosti, raztopljenega kisika in kisika v plinastem stanju, raztopljenega CO2, prevodnosti in kalnosti za procesno-analitske merilne sisteme v kemijski, živilski in farmacevtski industriji ter na področju biotehnologije. Njena ključna naloga je visokokakovostno linijsko merjenje teh parametrov v zahtevnih kemijskih postopkih ter na področjih uporabe, ki zahtevajo higieno in sterilnost.
  • Thornton je vodilna družba na področju izdelave in uporabe inštrumentov za nadzor čiste in ultra čiste industrijske vode, ki se uporablja v industriji polprevodnikov, mikroelektroniki, elektroenergetski industriji, farmacevtski industriji in na področju biotehnologije. Njena ključna naloga je linijsko merjenje prevodnosti, upornosti, skupnega organskega ogljika (TOC), raztopljenega kisika in ozona pri določanju in nadzoru čistosti vode.

 
Transmiterji

Transmiterji z več parametri za spremljanje ključnih procesnih in analitskih parametrov vode, kot so pH, kisik, prevodnost in TOC.

Senzor pH-vrednosti/redoks potenciala (ORP)

Zanesljivi in robustni linijski senzorji in sonde za merjenje pH-vrednosti zagotavljajo zanesljivo merjenje pH-vrednosti pri vsakršni uporabi – od zahtevnih okolij kemične industrije do higienskih pos...

Senzorji raztopljenega kisika, CO2 in ozona

Linijski senzorji raztopljenega kisika, CO₂ in ozona zagotavljajo natančne podatke za nadzor postopkov in vode v realnem času pri najvišji zmogljivosti in z minimalnim vzdrževanjem.

Senzor prevodnosti/upornosti

Sonde za merjenje prevodnosti/upornosti z najvišjo stopnjo natančnosti in zelo nizkimi potrebami po vzdrževanju. Primerne za meritve pri postopkih čiščenja vode ter kemijskih in farmacevtskih postopki...

Analizatorji skupnega organskega ogljika (TOC) in zaznavanje mikrobov

Sistem omogoča sprotno takojšnje zaznavanje mikrobne kontaminacije. Instrumenti za merjenje skupnega organskega ogljika (TOC) omogočajo hitro in neprekinjeno merjenje kontaminacije z organskimi snovmi...

Analizator/senzor plinov

Analizatorji plinov z nastavljivim diodnim laserjem (TDL) so izjemno preprosti za namestitev in vzdrževanje, njihovi amperometričnimi senzorji kisika pa zagotavljajo zanesljive meritve v realnem času.

Merilnik in senzor kalnosti

Visoko učinkovite rešitve za merjenje kalnosti, prilagojene merjenju koncentracije suspendiranih delcev v širokem naboru postopkov.

Analizatorji natrija, silicija in kloridov/sulfatov

Učinkovit in zanesljiv nadzor kontaminacij v sledeh v postopkih obdelave s čisto vodo in kemičnih postopkih v napajalnem ciklu.

Process Adaptions (ohišja za senzorje) in sistemi za čiščenje senzorjev

Pravilna izbira ohišja in sistema za čiščenje zagotavlja najboljše rezultate delovanja merilnih senzorjev.

Aplikacije

Publikacije

Katalog rešitev za procesno analitiko
pH Theory Guide
Complimentary Pharmaceutical Waters Guide

ISM

Intelligent Sensor Management for the Process Industries


Ensuring your production can cope with today’s competitive challenges includes the use of highly dependable process analytical instruments. With ISM®, METTLER TOLEDO’s digital sensor technology, maintenance becomes predictable, sensor handling is simple, and production becomes more efficient.
 

Greater process reliability
Convenient lifecycle management
Reduced maintenance
Simplified compliance
Pametno upravljanje senzorjev
Senzor kisika GPro 500TDL
How to measure pH in-line - free guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.