Programska oprema LabX za laboratorij | Integracija in skladnost s predpisi | METTLER TOLEDO

Laboratorijska programska oprema LabX

Povežite svoj laboratorij v omrežje za učinkovite in celovite postopke, skladne s predpisi

Pokličite za ponudbo
laboratory connection
compliance labx laboratory software
efficiency labx laboratory software
Programska oprema LabX za titracijo
Programska oprema LabX za tehtnice
Programska oprema LabX za UV Vis

Programska oprema LabX za titracijo

Programska oprema LabX za tehtnice

Programska oprema LabX za UV Vis

Programsko opremo LabX™ za titracijo lahko povežete s svojimi laboratorijskimi instrumenti, da pospešite titracijsko analizo z elektronskim pretokom podatkov ter hkrati poskrbite za prilagodljivost in...
Programska oprema za tehtnice LabX™ zagotavlja osrednje mesto za upravljanje instrumentov, opravil in uporabnikov ter navodila za standardne delovne postopke (SOP) na terminalu tehtnice in odpravlja p...
Programska oprema LabX™ za spektrofotometer UV Vis samodejno shrani vse vaše podatke v varno zbirko podatkov, da omogoči preprosto obdelavo poročil. Poskrbite za skladnost s predpisi z avtomatiziranim...
Programska oprema LabX za merjenje pH-vrednosti
Programska oprema LabX za instrumente za merjenje gostote in refraktometre
Programska oprema LabX za določanje točke tališča

Programska oprema LabX za merjenje pH-vrednosti

Programska oprema LabX za instrumente za merjenje gostote in refraktometre

Programska oprema LabX za določanje točke tališča

Programska oprema za merjenje pH-vrednosti LabX™, ki je povezana z merilnikom pH-vrednosti SevenExcellence™, zagotavlja popolno celovitost podatkov. V kombinaciji z napravo za samodejno vzorčenje InMo...
Programska oprema LabX™ za instrumente za merjenje gostote in refraktometre zagotavlja funkcijo za elektronsko upravljanje podatkov in podporo za skladnost s predpisi ter povezuje vaše instrumente za...
Programska oprema LabX™ za določanje točke tališča omogoča varno in prilagodljivo obdelavo podatkov ter zagotavlja podporo za skladnost s predpisi 21 CFR 11 in brezhibno integracijo s sistemom LIMS, E...
Programska oprema LabX za titracijo

Programsko opremo LabX™ za titracijo lahko povežete s svojimi laboratorijskimi instrumenti, da pospešite titracijsko analizo z elektronskim pretokom podatkov ter hkrati poskrbite za prilagodljivost in...

Programska oprema LabX za tehtnice

Programska oprema za tehtnice LabX™ zagotavlja osrednje mesto za upravljanje instrumentov, opravil in uporabnikov ter navodila za standardne delovne postopke (SOP) na terminalu tehtnice in odpravlja p...

Programska oprema LabX za UV Vis

Programska oprema LabX™ za spektrofotometer UV Vis samodejno shrani vse vaše podatke v varno zbirko podatkov, da omogoči preprosto obdelavo poročil. Poskrbite za skladnost s predpisi z avtomatiziranim...

Programska oprema LabX za merjenje pH-vrednosti

Programska oprema za merjenje pH-vrednosti LabX™, ki je povezana z merilnikom pH-vrednosti SevenExcellence™, zagotavlja popolno celovitost podatkov. V kombinaciji z napravo za samodejno vzorčenje InMo...

Programska oprema LabX za instrumente za merjenje gostote in refraktometre

Programska oprema LabX™ za instrumente za merjenje gostote in refraktometre zagotavlja funkcijo za elektronsko upravljanje podatkov in podporo za skladnost s predpisi ter povezuje vaše instrumente za...

Programska oprema LabX za določanje točke tališča

Programska oprema LabX™ za določanje točke tališča omogoča varno in prilagodljivo obdelavo podatkov ter zagotavlja podporo za skladnost s predpisi 21 CFR 11 in brezhibno integracijo s sistemom LIMS, E...

Licence

+386 1 547 49 02
Pokliči servis

Prilagodite laboratorijsko programsko opremo LabX svojim zahtevam

 

1. korak: izberite svoj osnovni paket

Osnovni paket Express
Izdajo programske opreme LabX™ Express, ki je nameščena v lokalnem računalniku, lahko povežete z največ tremi instrumenti. Osnovni paket vključuje licenco za en instrument.

Osnovni paket Server
Izdajo programske opreme LabX Server lahko povežete s 60 instrumenti v več računalnikih. Osnovni paket vključuje licenco za en instrument ter licenco za upravljanje uporabnikov in samodejni uvoz/izvoz. 
 

2. korak: konfigurirajte možnosti licence glede na zahteve načina uporabe

Upravljanje uporabnikov: omogoča vzdrževanje in nadzorovanje uporabnikov ter vlog na osrednjem mestu.
Zbirka podatkov izdelka: omogoča upravljanje podatkov in parametrov izdelka na osrednjem mestu, uporabnikom pa omogoča izvajanje metod na podlagi izdelkov.
Samodejni uvoz/izvoz: omogoča samodejni uvoz in izvoz podatkov v obliki zapisa datoteke CSV ali XML.
Statistični podatki/podatki o trendih: omogoča analizo meritev in nadzorovanje postopkov v skladu z veljavnimi predpisi.
Predpisi: zagotavlja polno podporo za skladnost z zakonskimi zahtevami, vključno s predpisom 21 CFR (11. poglavje) in prilogo 11 za EU.
Oblikovalnik poročil: omogoča konfiguracijo naprednih poročil s podatki v obliki grafikonov, grafov in tabel.  
Integracija sistema: omogoča integracijo z laboratorijskimi informacijskimi sistemi (LIMS, ELN, ERP) z uporabo spletnih storitev API.  
Integracija rešitve STAReX™: usklajuje samodejni prenos vrednosti teže v programska oprema za termično analizo STARe.
 

4. korak: izberite servis za programsko opremo

Software Care Standard: vsebuje najnovejše izdaje programske opreme in podporo na daljavo. 

Software Care Comprehensive: vedno izkoristite funkcije najnovejših izdaj programske opreme ter možnosti servisa na daljavo ali na kraju samem.

Storitve On-Demand LabX Services: izberite dodatne storitve, s katerimi lahko dopolnite svoj sistem.

Storitve

storitev LabX laboratorijska programska oprema

Dokumentacija

Dokumenti

Brošura o programski opremi LabX
Ta brošura o izdelku vsebuje pregled laboratorijske programske opreme LabX™, ki povezuje vaše laboratorijske instrumente družbe METTLER TOLEDO.

Pogosta vprašanja


 

1. Kaj je LabX?

LabX™ je paket laboratorijske programske opreme, ki jo lahko povežete s tehtnicami, titratorji, merilniki pH-vrednosti, spektrofotometri UV Vis, instrumenti za merjenje gostote in refraktometri družbe METTLER TOLEDO ter sistemi za določanje točke tališča in rešitvami za avtomatizacijo. LabX pomaga laboratorijem izboljšati produktivnost z elektronskim upravljanjem podatkov in prikazom navodil za poteke dela, izpolniti zahteve zakonskih standardov in doseči celovitost podatkov ter poenostaviti sistem in zmanjšati prizadevanja za vzdrževanje ter usposabljanje – vse to z eno samo rešitvijo programske opreme za številne instrumente.

Laboratorijska programska oprema LabX
logotip laboratorijske programske opreme LabX


 


 

 

3. Kako LabX zagotavlja podporo za skladnost s predpisom 21 CFR (11. poglavje)?

Funkcija laboratorijske programske opreme LabX za zagotavljanje skladnosti s predpisi zagotavlja vsa orodja, vključno z elektronskimi podpisi in revizijsko sledjo, ki jih potrebujete za izpolnitev zahtev predpisa 21 CFR (11. poglavje) agencije FDA glede upravljanja in shranjevanja podatkov.


 

 

4. Ali potrebujem računalnik ob instrumentu?

Ne, računalnik je lahko kjer koli. Do ustreznih podatkov ali dejanj iz programske opreme LabX lahko dostopate neposredno na zaslonu instrumenta, zato uporabnik komunicira samo z instrumentom.


 

5. Kako LabX zagotavlja podporo za zahteve glede celovitosti podatkov?

LabX zbira vse neobdelane podatke in kontekstualne metapodatke ter jih shranjuje v varno zbirko podatkov SQL v skladu s standardi ALCOA+.

Laboratorijska programska oprema LabX
smernice za celovitost podatkov


 

 

6. Zakaj potrebujem LabX, če lahko sistem LIMS povežem neposredno z instrumenti?

Za integracijo instrumentov v sistem LIMS potrebujete programirane vmesnike za vsak instrument, kar znatno poviša stroške in prizadevanja (začetno programiranje, vzdrževanje, preverjanje, posodobitve in drugo). Če pa instrumente družbe METTLER TOLEDO povežete s sistemom LabX, morate integrirati, preveriti in vzdrževati en sam vmesnik sistema LIMS.

 

 

 

7. Ali je programsko opremo LabX mogoče integrirati s sistemi ERP, LIMS, ELN, LES ali drugimi laboratorijskimi sistemi?

Da, laboratorijska programska oprema LabX je zasnovan za neposredno integracijo v laboratorijske sisteme. Z laboratorijsko opremo LabX lahko vse povezane instrumente družbe METTLER TOLEDO upravljate v enem samem vmesniku, kar znatno zmanjšuje prizadevanja za začetno programiranje, vzdrževanje in preverjanje.