System för vakuumasprirering | Stationär aspirator
vacuum aspiration system

System för vakuumasprirering

Perfekt assistans för cellodling

Ett system för vakuumaspirering påskyndar vätskeborttagningen för arbetsflöden som primära och sekundära cellodlingar, suspensionskulturer, DNA, RNA och proteinextraktion. QuickFlow är enkelt att använda, lätt att rengöra, kompakt och stängs automatiskt av när uppsamlingsflaskan är full. Flera vätskeändar, ett kontinuerligt flödesläge och autoklaverbara snabbkopplingar gör detta högkvalitativa stationära system för vauumaspirering idealiskt för borttagning av vätskeavfall från cellodlingsmedier.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Fördelar med QuickFlows system för vaakumaspirering

020-25 58 80
Ring service

Expertservice – anpassad efter dina pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO ger support och servar dina pipetter under hela deras livslängd, vilket inkluderar bra pipetteringstekniker, förebyggande underhåll, kalibrering och reparation av utrustningen.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vilken typ av kemiska reagenser kan användas med QuickFlow?

Lösningsmedel med låg koncentration (< 30 %) kan användas. Kemikalier med högre koncentration kan orsaka skador på handtagets insida.

Kan den bärbara QuickFlow-aspiratorn användas som en del av en installation av vakuumgrenrör?

Ja, man kan använda QuickFlow med ett större vakuumgrenrör. 

Kan QuickFlow användas i ett biosäkerhetsskåp?

Ja, både basenheten och handtaget i QuickFlow-systemet kan användas i ett biosäkerhetsskåp.

Kan handtaget användas med alla centrala system för vaakumaspirering?

Ja, samt den slang som medföljer handtagssatsen. Andra standardslangar som används för vakuumborttagning i labbet kan också användas för anslutning i handtaget.

Kan LTS-spetsar användas på enkanals- och flerkanalsadaptrarna?

Nej, de fungerar inte tillsammans med LTS-spetsar. QuickFlow-adaptrar är utformade för pipettspetsar med universalpassform (UNV-spetsar).

Kan filterspetsar användas på enkanals- och flerkanalsadaptrarna?

Nej, detta rekommenderas inte. Använd inte filterspetsar eller filtrerade Pasteur-pipetter med QuickFlow.

Vilka QuickFlow-delar går att autoklavera?

Handtaget, adaptrarna, slangarna, locken och uppsamlingsflaskan i QuickFlow-systemet går alla att autoklavera.

Ska jag autoklavera den fulla uppsamlingsflaskan med överflödig/förbrukad odlingsmedia innan jag tömmer den?

Ja, detta rekommenderas. Autoklavera en full uppsamlingsflaska för att eliminera smittsamma eller på annat sätt problematiska beståndsdelar i den uppsamlade vätskan.