Utdragbar armatur

EasyClean200e – UPPDATERING!

Det effektiva, automatiska sensorrengöringssystemet för utdragbara InTrac-armaturer.

Rengöringscykeln går att aktivera via transmitterns tvättkontakt, eller manuellt via EasyClean-kontrollenheten. Med ett integrerat pumpsystem matas rengöringsvätska med angiven koncentration till den utdragbara armaturens sköljkammare. All elektronik avgränsas från fukt.

Animering: Funktionsprincip för EasyClean (swf)

EasyClean 200e
Specifikationer - EasyClean200e – UPPDATERING!
Kort beskrivning Automatisk sensorsköljning och kemisk rengöring
Beskrivning
Nedsmutsning har direkt inverkan på sensorns kapacitet och livslängd. Bara en ren sensor presterar optimalt i en process. EasyClean200e är särskilt utvecklat för regelbunden rengöring av sensorer i processer med hög risk för kontaminering och igensättning. Rengöringscykeln konfigureras via en ansluten transmitters tvättkontakt. EasyClean kontrollerar hela rengöringssekvensen för en sensor som är monterad i en utdragbar InTrac-armatur. Rengöringscykeln går att aktivera automatisk via transmitterns tvättkontakt, eller manuellt genom att trycka på knapparna på EasyClean-kontrollenheten.

Valve assemblyMed tillbehör kan du anpassa systemet efter lokala krav.


Följande tillbehör kan installeras:

  • Flödessensor
  • Cirkulationsventil
  • Stoppknapp (nödavstängning)
  • Fjärrkontroll
  • Varningslampa

Funktioner och fördelar
Minimerade underhållskostnader
  • Lägre underhållskostnader och ökad elektrodlivslängd. En automatiserad underhållssekvens ger minimerade underhållskostnader.

 
Ökad sensorlivslängd

  • Effektiv rengöring förhindrar igensättning av membranet. Sensorns livslängd förlängs.

 
Valfritt rengöringsmedel

  • För att säkerställa effektiv rengöring är EasyClean utrustad med en membranpump som matar rengöringsmedlet (med förberedd koncentration) direkt till de kontaminerade delarna av sensorn. Rengöringsmedlets appliceringstid kan justeras efter processens förutsättningar.

CE-Logo

Dokumentation

Teknisk specifikation

Technical Data for EasyClean100, 150 and 200e
Only a clean sensor can provide reliable and accurate measurement results. With our EasyClean® systems, cleaning and calibration of sensors can be ful...

User Manuals

Quick Setup Guide: EasyClean 200e
The EasyClean 200e is designed for the automatic rinsing and cleaning of pH, ORP, dissolved oxygen, dissolved CO2, conductivity and turbidity sensors...
Få din offert
EasyClean200e – UPPDATERING!

Tillbehör

Få din offert
EasyClean200e – UPPDATERING!
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.