Nedsänkningsarmaturer

EasyClean100

Automatisk sköljning av sensorer i METTLER TOLEDOs InDip-armaturer (nedsänkning).

EasyClean100 är avsedd för rengöring av sensorer som är installerade i nedsänkningsarmaturer. Med ett särskilt anpassat sprayhuvud riktas en tryckluftsstråle eller vattenstråle mot sensorns avkänningsdel. Konfigurationen säkerställer att sensorn rengörs effektivt under vatten. Luftbubblorna runt sensorspetsen ger en slipningseffekt, så att avlagringar på de känsliga sensorytorna lossnar och sköljs bort.

EasyClean 100
Specifikationer - EasyClean100
Kort beskrivning Automatisk sensorsköljning samt rengöring med luft eller vatten
Beskrivning
Vid mätningar i öppna bassänger eller kanaler, exempelvis i vattenreningsanläggningar, monteras sensorn i nedsänkningsarmaturen InDip550. Med konventionella rengöringsmetoder måste hela installationen demonteras från bassängen. Med EasyClean100 automatiseras processen fullständigt, och armaturen och sensorn kan behållas i nedsänkt position.
 
EasyClean100 består av en kontrollenhet och ett sprayhuvud. Luft eller vatten duschas direkt på elektrodspetsen och ger effektiv rengöring. Du slipper demontera installationen från bassängen. Rengöringen utförs automatiskt när den anslutna transmitterns tvättkontakt aktiveras.
Sprayhuvudet monteras direkt på den nedre änden av InDip550-armaturen. Enheten är av PVC eller PVDF och levereras med en 5 m slang (PTFE) och en monteringssats för optimerad infästning i InDip-armaturen. Slang för anslutning till EasyClean medföljer systemet.
Egenskaper och fördelar
Effektiv rengöring
  • Förhindrar igensättning av membranet och ger därmed ökad sensorlivslängd.

 
Regelbundet underhåll

  • Ger tillförlitliga mätresultat och säkerställer exakt kontroll över processen.

 
Automatiserad underhållssekvens

  • Sänker underhållskostnaderna maximalt.

 

Dokumentation

Teknisk specifikation

Technical Data for EasyClean100, 150 and 200e
Only a clean sensor can provide reliable and accurate measurement results. With our EasyClean® systems, cleaning and calibration of sensors can be ful...
Få din offert
EasyClean100
FDA
USP Class VI

Tillbehör

Få din offert
EasyClean100
FDA
USP Class VI
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.