Konduktivitetssensor | Konduktivitetssensor | Konduktivitetselektrod
 
Meny
Konduktivitetssensor/resistivitetssensor

Konduktivitetssensor | Konduktivitetssensor

Konduktivitetssensorer för mätning inom processer och renvatten

Konduktivitetssensor och konduktivitetsanalysator - Vanliga frågor och svar

Vad är konduktivitet Elektrisk konduktivitet är ett materials förmåga att bära en elektrisk ström. Det mäts i allmänhet med en elektrisk konduktiv...

Vad är konduktivitet

Elektrisk konduktivitet är ett materials förmåga att bära en elektrisk ström. Det mäts i allmänhet med en elektrisk konduktivitetsmätare (EC-mätare) eller konduktivitetsanalysator.

Vad är resistivitet?

Elektrisk resistivitet är det inverterade värdet av konduktiviteten. Resistivitet är ett materials inneboende motstånd mot ett flöde av elektrisk ström.

Varför mäter man konduktivitet?

Man började mäta elektrisk konduktivitet med EC-mätare för många år sedan, och än idag är det en viktig analytisk parameter som ofta används. Elektriska konduktivitetsmätare erbjuder en enkel och ekonomisk metod för att ge en indikation om renheten hos mediet som mäts (oftast är det vatten). Ju högre konduktivitetsvärde, desto höge koncentration av lösta joner i vattnet. Den utmärkta pålitligheten och känsligheten, det snabba svaret och den relativt låga kostnaden för en konduktivitetsanalysator gör konduktivitet till ett värdefullt och lättanvänt verktyg för kvalitetskontroll. I vissa tillämpningar kontrolleras renheten hos ett material genom mätning av dess resistivitet (det inverterade värdet av konduktiviteten).

Vad mäter man med en konduktivitetssensor?

En konduktivitetssensor mäter en lösnings kapacitet att leda elektrisk ström. För att en lösning ska vara konduktiv måste den innehålla joner. Ju större koncentration av joner lösningen har, desto högre är dess konduktivitet. Här hittar du mer information om in-line-konduktivitetselektroder från METTLER TOLEDO:

Hur fungerar konduktivitetssensorns mätprincip?

En konduktivitetssensor består av ett elektrodpar som tillförs spänning. Konduktivitetssensorn mäter strömflödet och beräknar konduktiviteten.

I vilken enhet mäts konduktivitet?

Konduktivitet mäts i siemens per cm (S/cm). En konduktivitet på 1 S/cm är faktiskt ganska hög, så de flesta konduktivitetsmätningar involverar lösningar där konduktiviteten mäts i mS/cm (milli-Siemens per centimeter (mS/cm) eller miljondels Siemens per cm (μS/cm).

Hur många typer av konduktivitetssensorer finns det?

Det finns tre olika typer av konduktivitetssensorer som används för konduktivitetsmätning i processer i en in-line EC-mätare:

Hur fungerar en konduktivitetsmätare med två elektroder?

Den klassiska konduktivitetsmätaren med två elektroder består av två parallella plattor som används för konduktivitetsmätning. Växelström leds genom de två elektroderna och resistansen mellan plattorna mäts. Konduktivitetsmätaren med två elektroder används för konditionering och rening av vatten. Den detekterar minimala nivåer av orenheter i ultrarent vatten.

Hur fungerar en konduktivitetsmätare med fyra elektroder?

EC-mätare med fyra elektroder har två elektrodpar. Växelström tillförs de yttre elektroderna, som fungerar på samma sätt som konduktivitetsmätaren som har ett enda elektrodpar. In-line-konduktivitetselektroden är placerad i de yttre, ledande elektrodernas elektriska fält och mäter spänningen med en högimpedansförstärkare. Strömmen som flödar genom de yttre elektroderna och lösningen kan mätas med hög exakthet i strömkretsen. Om spänningen genom de inre elektroderna och strömmen har kända värden går det att beräkna resistansen och konduktansen. Fördelen med konduktivitetssensorer med 4 elektroder är att det finns en försumbart liten ström som flödar genom de inre elektroderna där mätningen görs. Därför uppstår inga polariserande effekter som annars skulle kunna påverka mätningen. Konduktivitetssensorn med 4 elektroder är också mindre känslig för mätfel på grund av smutsiga elektroder. Sensorerna med 4 elektroder är avsedda för mätning av medelhög till hög konduktivitet.

Hur fungerar en induktiv konduktivitetssensor?

Den induktiva konduktivitetssensorn från METTLER TOLEDO består av två transformatorspolar där lösningen som ska mätas är transformatorns kärna. De parallella spolarna är placerade nära varandra och är inbäddade i ett polymerhölje, ungefär som en tjock, rund ring, som sänks ned i lösningen för att korrekt mätning av processkonduktivitet ska säkerställas. Sensorn har inga elektroder och vanligtvis heller inga delar i metall som kommer i kontakt med vätskan. En spole strömsätts med växelström, och signalen som induceras i den andra spolen är relaterad till konduktiviteten hos lösningen som strömmar genom och runt sensorn. Cellens konstant bestäms genom beräkning av bland annat hålets diameter. Den induktiva konduktivitetssensorn mäter medelhöga till mycket höga konduktivitetsintervall och är särskilt motståndskraftig mot nedsmutsning.  Eftersom den inte har kontakt med själva mediet är den speciellt lämplig för användning i kemiska (frätande) tillämpningar där metallelektroder kan skadas av mediet.

Vad betyder ”cellkonstant”?

Cellkonstanten är avståndet mellan elektroderna hos konduktivitetssensorer med två eller fyra elektroder. Ju mindre cellkonstant, desto mer precist kan in-line-konduktivitetselektroden mäta konduktivitetsförändringar i mediet. En liten cellkonstant minskar dock sensorns mätintervall. Korrekt konduktivitetsmätning kräver en korrekt mätning av cellkonstanten som bestäms genom kalibrering. Cellkonstanten hos METTLER TOLEDOs konduktivitetssensorer mäts med hög precision och dokumenteras på sensorns medföljande kvalitetscertifikat. Kalibreringslösningarna kan spåras tillbaka till National Institute of Standards and Technology (NIST).

Hur kalibreras en konduktivitetssensor?

En METTLER TOLEDO konduktivitetssensor som används i en online-EC-mätare kan kalibreras mot en lösning med känt konduktivitetsvärde (som när man kalibrerar en pH-sond mot en lösning med känt pH). Alternativt kan man använda en enhet som innehåller ett antal resistorer som duplicerar kända konduktivitetsmätningar med mycket hög precision.

När behöver man kalibrera eller verifiera en konduktivitetssensor?

Normalt förändras inte sensorns cellkonstant. Om sensorelementen påverkas på något sätt (till exempel om det bildas fasta avlagringar på elementen, om elektroderna eller sensorns elektroder förstörs på annat sätt eller om elektrodernas material korroderar) så ändras cellkonstanten. METTLER TOLEDOs konduktivitetssensorer är fabrikskalibrerade och cellkonstanten är noggrant fastställd. Därför krävs vanligtvis ingen kalibrering vid användning av in-line-konduktivitetssensorn. Det rekommenderas dock att man verifierar sensorn eller justerar kalibreringen en gång om året eller vid behov. Frekvensen för verifiering eller kalibrering styrs till största delen av den aktuella tillämpningen eller av anläggningens driftsrutiner.

Påverkas konduktivitetsmätningen av temperaturen?

Konduktiviteten är starkt temperaturberoende. När provets temperatur ökar så minskas dess viskositet, vilket ökar jonernas rörlighet. Därför ökar även den observerade konduktiviteten hos provet, även om jonkoncentrationen är konstant.

Enligt god praxis ska resultatet för varje konduktivitetssensormätning specificeras med temperatur, eller temperaturkompenseras, vanligen till industristandarden 25 °C. Eftersom temperaturen också varierar i olika prover måste man vara noggrann i valet av en lämplig algoritm för temperaturkompensationen.


InPro 7100-konduktivitetssensor med 4 elektroder
Induktiva konduktivitetssensorer
Renvattenskonduktivitetssensorer och -paneler

Konduktivitetssensorer med 2/4 elektroder

Induktiva konduktivitetssensorer

Renvattenskonduktivitetssensorer och -paneler

Sensor med 2 eller 4 elektroder för konduktivitetsmätning i en stor mängd industriella tillämpningar, inklusive läkemedels-, kemi- och avloppsvattentillämpningar.
De lättanvända induktiva konduktivitetssensorerna tillhandahåller exakt mätning utan elektroder som kommer i kontakt med processmediet.
Övervaka renvattenkonduktivitet med en rad olika konduktivitets-/resistivitetssensorer och paneler för avgasad katjonkonduktivitet.
Tålig konstruktion för att klara CIP- och SIP-processer
Modeller med 4 elektoder som är beständiga mot nedsmutsning i produktion
Säkerställ efterlevnad av regler med certifierad utrustning
Plug and Measure-funktion på ISM-sensorer
Tål nedsmutsning i kemiska tillämpningar
Lång livstid tack vare stark kemikaliebeständighet
Individuellt testade för att säkerställa exakthet
Godkända för riskområdesanvändning
Hög noggrannhet för mätning av rent vatten
Övervaka allt läkemedelsvatten
Upptäck korrosiva kontaminanter i kraftverksvatten
Övervaka för små halter av föroreningar i UPW
InPro 7100-konduktivitetssensor med 4 elektroder

Sensor med 2 eller 4 elektroder för konduktivitetsmätning i en stor mängd industriella tillämpningar, inklusive läkemedels-, kemi- och avloppsvattentillämpningar.

Induktiva konduktivitetssensorer

De lättanvända induktiva konduktivitetssensorerna tillhandahåller exakt mätning utan elektroder som kommer i kontakt med processmediet.

Renvattenskonduktivitetssensorer och -paneler

Övervaka renvattenkonduktivitet med en rad olika konduktivitets-/resistivitetssensorer och paneler för avgasad katjonkonduktivitet.

Trycksaker

Guide till konduktivitetsteori
Appen CONDverter Conductivity
Katalog för processanalys

Service

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.