Konduktivitetssensorer/resistivitetssensorer
Konduktivitetssensor/resistivitetssensor

Konduktivitetssensor/resistivitetssensor

Precisa och pålitliga sensorer för konduktivitet/resistivitet för tillämpningar inom processer och rent vatten

 

Vanliga frågor och svar om konduktivitetssensorer/resistivitetssensorer

Vad är konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet är ett materials förmåga att bära en elektrisk ström. 

 

...

Vad är konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet är ett materials förmåga att bära en elektrisk ström. 

 

Vad är resistivitet?

Elektrisk resistivitet är det inverterade värdet av konduktiviteten. Resistivitet är ett materials inneboende motstånd mot ett flöde av elektrisk ström.

 

Varför mäter man konduktivitet?

Man började mäta elektrisk konduktivitet för många år sedan, och än idag är det en viktig analytisk parameter som ofta används. Det är en enkel och ekonomisk metod för att ge en indikation om renheten hos mediet som mäts (oftast är det vatten). Ju högre konduktivitetsvärde, desto höge koncentration av lösta joner i vattnet. Den utmärkta pålitligheten och känsligheten, det snabba svaret och den relativt låga kostnaden för utrustningen gör konduktivitet till ett värdefullt och lättanvänt verktyg för kvalitetskontroll. I vissa tillämpningar kontrolleras renheten hos ett material genom mätning av dess resistivitet (det inverterade värdet av konduktiviteten).

 

Vad mäter en konduktivitetssensor?

En konduktivitetssensor mäter en lösnings kapacitet att leda elektrisk ström. För att en lösning ska vara konduktiv måste den innehålla joner. Ju större koncentration av joner lösningen har, desto högre är dess konduktivitet. Mer information om konduktivitetssensorer från METTLER TOLEDO:

 

Hur fungerar konduktivitetssensorns mätprincip?

En konduktivitetssensor består av ett elektrodpar som tillförs spänning. Konduktivitetssensorn mäter strömflödet och beräknar konduktiviteten.

 

I vilken enhet mäts konduktivitet?

Konduktivitet mäts i siemens per cm (S/cm). En konduktivitet på 1 S/cm är faktiskt ganska hög, så de flesta konduktivitetsmätningar involverar lösningar där konduktiviteten mäts i mS/cm (milli-Siemens per centimeter (mS/cm) eller miljondels Siemens per cm (μS/cm).

 

Hur många typer av konduktivitetssensorer finns det?

Det finns tre olika sorters konduktivitetssensorer som används för konduktivitetsmätning i processer:

 

Hur fungerar en konduktivitetsmätare med 2 elektroder?

Den klassiska konduktivitetsmätaren med 2 elektroder består av två parallella plattor. Växelström leds genom de två elektroderna och resistansen mellan plattorna mäts. Konduktivitetsmätaren med 2 elektroder används för konditionering och rening av vatten. Den detekterar minimala nivåer av orenheter i ultrarent vatten.

 

Hur fungerar en konduktivitetsmätare med 4 elektroder?

Konduktivitetsmätaren med 4 elektroder har två elektrodpar. Växelström tillförs de yttre elektroderna, som fungerar på samma sätt som konduktivitetsmätaren som har ett enda elektrodpar. De inre mätelektroderna är placerade i de yttre, ledande elektrodernas elektriska fält och mäter spänningen med en högimpedansförstärkare. Strömmen som flödar genom de yttre elektroderna och lösningen kan mätas med hög exakthet i strömkretsen.

Om spänningen genom de inre elektroderna och strömmen har kända värden går det att beräkna resistansen och konduktansen. Fördelen med konduktivitetssensorer med 4 elektroder är att det finns en försumbart liten ström som flödar genom de inre elektroderna där mätningen görs. Därför uppstår inga polariserande effekter som annars skulle kunna påverka mätningen. Konduktivitetssensorn med 4 elektroder är också mindre känslig för mätfel på grund av smutsiga elektroder. Sensorerna med 4 elektroder är avsedda för mätning av medelhög till hög konduktivitet.

 

Hur fungerar en induktiv konduktivitetssensor?

Den induktiva konduktivitetssensorn från METTLER TOLEDO består av två transformatorspolar där lösningen som ska mätas är transformatorns kärna. De parallella spolarna är placerade nära varandra och är inbäddade i ett polymerhölje, ungefär som en tjock, rund ring, som sänks ned i lösningen. Sensorn har inga elektroder och vanligtvis heller inga delar i metall som kommer i kontakt med vätskan. En spole strömsätts med växelström, och signalen som induceras i den andra spolen är relaterad till konduktiviteten hos lösningen som strömmar genom och runt sensorn.

Cellens konstant bestäms genom beräkning av bland annat hålets diameter. Den induktiva konduktivitetssensorn mäter medelhöga till mycket höga konduktivitetsintervall och är särskilt motståndskraftig mot nedsmutsning.  Eftersom den inte har kontakt med själva mediet är den speciellt lämplig för användning i kemiska (frätande) tillämpningar där metallelektroder kan skadas av mediet.

 

Vad betyder ”cellkonstant”?

Cellkonstanten är avståndet mellan elektroderna hos konduktivitetssensorer med 2 eller 4 elektroder. Ju mindre cellkonstant, desto mer precist kan sensorn mäta konduktivitetsförändringar i mediet. En liten cellkonstant minskar dock sensorns mätintervall. Korrekt konduktivitetsmätning kräver en korrekt mätning av cellkonstanten som bestäms genom kalibrering. Cellkonstanten hos METTLER TOLEDOs sensorer mäts med hög precision och dokumenteras på sensorns medföljande kvalitetscertifikat. Kalibreringslösningarna kan spåras tillbaka till National Institute of Standards and Technology (NIST).

 

Hur kalibreras en konduktivitetssensor?

En METTLER TOLEDO konduktivitetssensor kan kalibreras mot en lösning med känt konduktivitetsvärde (som när man kalibrerar en pH-sond mot en lösning med känt pH). Alternativt kan man använda en enhet som innehåller ett antal resistorer som duplicerar kända konduktivitetsmätningar med mycket hög precision.

 

När behöver man kalibrera eller verifiera en konduktivitetssensor?

Normalt förändras inte sensorns cellkonstant. Om sensorelementen påverkas på något sätt (till exempel om det bildas fasta avlagringar på elementen, om elektroderna eller sensorns elektroder förstörs på annat sätt eller om elektrodernas material korroderar) så ändras cellkonstanten. METTLER TOLEDOs konduktivitetssensorer är fabrikskalibrerade och cellkonstanten är noggrant fastställd. Därför krävs vanligtvis ingen kalibrering. Det rekommenderas dock att man verifierar sensorn eller justerar kalibreringen en gång om året eller vid behov. Frekvensen för verifiering eller kalibrering styrs till största delen av den aktuella tillämpningen eller av anläggningens driftsrutiner.

 

Påverkar temperaturen konduktivitetsmätningen?

Konduktiviteten är starkt temperaturberoende. När provets temperatur ökar så minskas dess viskositet, vilket ökar jonernas rörlighet. Därför ökar även den observerade konduktiviteten hos provet, även om jonkoncentrationen är konstant. Enligt god praxis ska resultatet för varje konduktivitetsmätning specificeras med temperatur, eller temperaturkompenseras, vanligen till industristandarden 25 °C. Eftersom temperaturen också varierar i olika prover måste man vara noggrann i valet av en lämplig algoritm för temperaturkompensationen.


 
Processensorer med två och fyra elektroder
Sensorer för induktiv konduktivitet
Konduktivitetssensor

Processensorer med två och fyra elektroder

Sensorer för induktiv konduktivitet

Konduktivitets-/resistivitetssensorer i tillämpningar för rent vatten

2-elektrodssensorer särskilt för låg konduktivitet och 4-elektrodssensorer för medelhög till hög konduktivitet.
Lättanvända konduktivitetssensorer (kalibrering/installation) för att mäta under tuffa villkor.
THORNTON har ett brett urval av konduktivitetsensorer och och resistivitetssensorer för anpassning till de flesta applikationer.
Många olika typer av applikationer
från farmaceutiska till kemiska processer
Högsta precision
vid låg till medelhög konduktivitet
Regelefterlevnad tack vare certifierad utrustning
Lägst underhåll
tack vare robust design
Lång livstid genom
utmärkt kemisk resistens
Pålitlighet tack vare
individuell testning av cellkonstant för att försäkra högsta möjliga mätprecision
Högsta tillgängliga precision
för mätning av rent vatten
Sensordiagnostik och Plug and Measure för modeller
med Intelligent Sensor Management (ISM)
Stort utbud av tillbehör och certifierade material
för att uppfylla processkrav
Processensorer med två och fyra elektroder

2-elektrodssensorer särskilt för låg konduktivitet och 4-elektrodssensorer för medelhög till hög konduktivitet.

Många olika typer av applikationer
från farmaceutiska till kemiska processer
Högsta precision
vid låg till medelhög konduktivitet
Regelefterlevnad tack vare certifierad utrustning
Sensorer för induktiv konduktivitet

Lättanvända konduktivitetssensorer (kalibrering/installation) för att mäta under tuffa villkor.

Lägst underhåll
tack vare robust design
Lång livstid genom
utmärkt kemisk resistens
Pålitlighet tack vare
individuell testning av cellkonstant för att försäkra högsta möjliga mätprecision
Konduktivitetssensor

THORNTON har ett brett urval av konduktivitetsensorer och och resistivitetssensorer för anpassning till de flesta applikationer.

Högsta tillgängliga precision
för mätning av rent vatten
Sensordiagnostik och Plug and Measure för modeller
med Intelligent Sensor Management (ISM)
Stort utbud av tillbehör och certifierade material
för att uppfylla processkrav

Trycksaker

Guide till konduktivitetsteori
Appen CONDverter Conductivity
Processanalys: produktkatalog

Service

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Conductivity Sensor - Get The Theory Guide
Conductivity Sensor - Convert Concentration to Conductivity
Power Plant Cycle Chemistry
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.