Titreringssensorer
Titreringssensor

Titreringssensorer

Perfekt utformad med certifierad kvalitet

Ett stort utbud av högkvalitativa sensorer för just din titrerapplikation

Plug & Play-sensorer för Titration Excellence-serien - säker hantering tack vare sensorchipet Anslut Plug & Play-sensorn till Excellence-t...

Plug & Play-sensorer för Titration Excellence-serien - säker hantering tack vare sensorchipet

Anslut Plug & Play-sensorn till Excellence-titratorn, och den känns automatiskt igen och är redo för användning. Sensortyp, serienummer, kalibreringsdata och validitetsperiod, samt livslängd lagras i sensorchipet och sparsaautomatiskt. Du kan alltid vara säker på att du använder rätt elektrod i rätt tillstånd.


pH-glaselektroder
Metallsensorer
Fotometriska sensorer

pH-glaselektroder

Metallsensorer

Fotometriska sensorer

Ett brett utbud av kombinerade glas-pH-elektroder för vattenhaltiga, icke-vattenhaltiga prover eller media med låga jonstyrkor, samt för små eller svåra prover.
Utbudet av metallsensorer innefattar silverringselektroder för utfällningstitreringar, en platinaelektrod för alla redoxtitreringar och en dubbel platinaelektrod för voltametriska eller amperometrisk...
För många titreranalyser, såsom automatisk bestämning av metalljoner med EDTA, är fotometrisk indikering med hjälp av en färgindikator den bästa lösningen.
Sensorer för ytaktiva ämnen
Temperatursensorer och referenssensorer
Jonselektiva elektroder

Sensorer för ytaktiva ämnen

Temperatur- och referenssensorer

Jonselektiva elektroder (ISE)

METTLER TOLEDO erbjuder flera metoder för titrering av ytaktiva ämnen, så att du kan göra rätt val för just ditt prov.
Temperatursensor, glasreferenselektrod, plastreferenselektrod för prover som innehåller fluorvätesyra.
Tack vare den ökade kapaciteten hos moderna titratorer är det möjligt att automatisera mätningen av joninnehåll på några minuter genom att använda en jonselektiv elektrod (ISE).
Termometrisk sensor
titrator sensors

Termometrisk sensor

EasyPlus™ Sensors

Nya Thermotrode™ fastställer syranumret för ett brett utbud av petrokemiska produkter på ett korrekt sätt med en snabb och lättförståelig metod.
The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.
pH-glaselektroder

Ett brett utbud av kombinerade glas-pH-elektroder för vattenhaltiga, icke-vattenhaltiga prover eller media med låga jonstyrkor, samt för små eller svåra prover.

Metallsensorer

Utbudet av metallsensorer innefattar silverringselektroder för utfällningstitreringar, en platinaelektrod för alla redoxtitreringar och en dubbel platinaelektrod för voltametriska eller amperometrisk...

Fotometriska sensorer

För många titreranalyser, såsom automatisk bestämning av metalljoner med EDTA, är fotometrisk indikering med hjälp av en färgindikator den bästa lösningen.

Sensorer för ytaktiva ämnen

METTLER TOLEDO erbjuder flera metoder för titrering av ytaktiva ämnen, så att du kan göra rätt val för just ditt prov.

Temperatursensorer och referenssensorer

Temperatursensor, glasreferenselektrod, plastreferenselektrod för prover som innehåller fluorvätesyra.

Jonselektiva elektroder

Tack vare den ökade kapaciteten hos moderna titratorer är det möjligt att automatisera mätningen av joninnehåll på några minuter genom att använda en jonselektiv elektrod (ISE).

Termometrisk sensor

Nya Thermotrode™ fastställer syranumret för ett brett utbud av petrokemiska produkter på ett korrekt sätt med en snabb och lättförståelig metod.

titrator sensors

The titration glass EasyPlus™ Sensors for routine acid / base application in aqueous media, or nonaqueous solutions are specially developed for use with the EasyPlus™ Titrators.

Trycksaker

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.