EasyMax HFCal - Översikt - METTLER TOLEDO

EasyMax HFCal

Värmeflödeskalorimetri för kontroll av processäkerhet

EasyMax HFCal (värmeflödeskalorimeter) är en reaktionskalorimeter i liten skala, utformad för kontroll av processäkerhet, som ger reaktionsinformation tidigt under utvecklingsprocessen för att förbättra det kemiska arbetsflödet. Dessa data kan användas för att karakterisera, optimera och förstå processparametrar i en kontrollerad, exakt och reproducerbar miljö.

Som kalorimetriskt kontrollverktyg identifierar EasyMax HFCal skalbarhetsproblem och eliminerar potentiella rutter tidigare – vilket sparar tid, material och kostnader. Denna värmeflödeskalorimeter tillåter att kemiska beslut tas tidigare vilket möjliggör snabbare processutveckling och säkrare uppskalning.

EasyMax HFCal-arbetsstationer för reaktionskalorimetri ger termodynamisk information under både isotermiska och icke-isotermiska förhållanden inklusive:

  • Värmeöverföringskoefficient
  • Specifik värme från reaktionsmassa
  • Reaktionsentalpi
  • Termisk konvertering
  • Adiabatisk temperaturökning

iControl-programvara
fastställer värmeflöde, entalpi, värmeöverföring och specifik värme för att förstå reaktionsparametrar och avslöja potentiella säkerhetsproblem.
Specifikationer - EasyMax HFCal
Dimensions (WxDxH) 120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat Transfer Typically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific Heat Typically +/-12%
Accuracy Heat Flow Isothermal conditions: ± 3 % to 5 %; Non-isothermal conditions: ± 5 % to 10%; Based on comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
Calorimetry Type Heat Flow
Materialnummer 30090576

Dokumentation

Produktbroschyrer

Datablad

HFCal (A4)
Heat flow calorimetry workstations provide heat release data, reaction enthalpy and heat transfer as well as heat data enabling chemistry and process...
iControl Data Sheet
iControl provides the tools to facilitate a comprehensive understanding of the chemical reaction under study. The combination of reactor data with inf...
iControl Software (A4)
iControl provides the tools to facilitate a comprehensive understanding of the chemical reaction under study. The combination of reactor data with inf...

Relaterade produkter och lösningar

OptiMax HFCal
Uncovering Scale-up and Safety Issues
OptiMax 1001 Thermostat
Karakterisera processer, optimera kemin
EasyMax 102 Advanced Thermostat system
Improve Process Development
ParticleTrack G400
Study Particle Size and Count in the Laboratory
ReactIR 15
ReactIR 15 är Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) för övervakning och undersökning av kemi in situ. Progressiv teknologi gör att ReactIR ka...
Reaktionskalorimetrar för processutveckling, säkerhet och uppskalning
Reaktionskalorimetri från kontroll till produktion

Mjukvara

Program

Chemical Process Safety
How can I be sure that my chemical process is safe? It is critical to understand the risks inherent in moving a chemical process to a larger scale b...
Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production
Få din offert
EasyMax HFCal

Tillbehör

Tillbehör till värmeflödeskalorimeter

Få din offert
EasyMax HFCal
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.