Finansiell riskkalkylator - METTLER TOLEDO

Finansiell riskkalkylator

 ROI CalculatorOm din truck- eller järnvägsvåg fungerar som kassaapparat för din verksamhet, förstår du betydelsen av en tillförlitlig våg.

En tillförlitlig våg bör alltid ha hög precision. Du måste kunna lita på att din våg väger korrekt varje gång. En missvisande våg kan leda till produktförluster till ett värde av tiotusentals kronor per år, eller att du debiterar för mycket och förstör ditt företags rykte. Kostnaderna för förlorat arbete på grund av driftsavbrott för vågen kan snabbt bli höga. Dyra reparationer är en annan dyr konsekvens för en våg du inte kan lita på.

Fordonsvågexperterna hos METTLER TOLEDO har utvecklat en finansiell riskkalkylator för att fastställa faran som ditt företags vinst kan utsättas för med en våg du inte kan lita på. Upptäck den betydande besparingspotentialen om du övergår till en fordonsvåg från METTLER TOLEDO. 

  • Precision, tillförlitlighet och service som du kan lita på är oumbärligt när det gäller din truckvåg.  Denna kalkylator visar dig de finansiella riskerna som ditt företag kan utsättas för med en våg som inte är tillförlitlig och de potentiella besparingarna om du byter till en våg från METTLER TOLEDO.
Ansvarsfriskrivning: METTLER TOLEDO tillhandahåller denna kalkylator som en tjänst som hjälper kunderna att analysera de potentiella fördelarna med att köpa METTLER TOLEDOS produkter.  Kalkylatorn anger dock endast uppskattningar.  Sådana uppskattningar ger inga garantier för besparingar eller avkastning.  Ytterst ansvarar varje kund för sin egen bedömning om produkter från METTLER TOLEDO lämpar sig för egen specifik användning.   Dessutom är kalkylatorn baserad på begränsade parametrar. Andra faktorer som kan komma att påverka resultatet har inte tagits i beaktande. Vidare tillhandahålls kalkylatorerna i befintligt skick. Uppgifterna har sammanställts i god tro, men ersätter inte produktdokumentationer såsom datablad och får heller inte användas som eller betraktas som en del av en offert.  Detta dokument samt kalkylatorn tillhandahålls endast som information.  METTLER TOLEDO frånsäger sig alla uttryckta och underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för köpvärde eller lämplighet för ett visst ändamål.  METTLER TOLEDO garanterar inte eller gör några utfästelser gällande giltigheten, exaktheten eller tillförlitligheten av resultatet i samband med användningen av kalkylatorn eller med avseende på fullständighet eller riktigheten av den tillhandahållna informationen.  Under inga omständigheter ska METTLER TOLEDO hållas ansvariga för några skador, inklusive direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda, även om METTLER TOLEDO har informerats om risken för sådana skador, och även om skador uppstår till följd av METTLER TOLEDOS vårdslöshet.  METTLER TOLEDO ansvarar inte för kunders, återförsäljares eller tredje parters eventuella ändringar i kalkylatorn. Genom att klicka på länkarna till kalkylatorn eller på annat sätt använda kalkylatorn, bekräftar du att du har läst, samtyckt till och förstår denna friskrivningsklausul.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.