Fordonsvägning hjälper till att skydda vinstmarginalerna
 
Meny
White Paper

Pålitlig fordonsvägning hjälper till att skydda vinstmarginalerna

White Paper

 

Få info om hur ny vägningsteknik kan hjälpa till att eliminera dyrbara driftstopp

 

Att flytta bulkvaror eller råmaterial in och ut ur processanläggningar på ett effektivt sätt har avgörande betydelse för produktiviteten. Oplanerade driftstopp för lastbilsvågar kan påverka en processanläggnings totala produktion och vara ett hot mot vinstmarginalerna. Moderna vågteknologier, som helt digitala vågar utrustade med mikroprocessorbaserad digital signalhantering, kan bidra till förbättrade resultat på många sätt. Informationsdokumentet tar upp konstruktionslösningar som hjälper till att eliminera oplanerade driftstopp. Bland de fördelar som tas upp ingår:

  • Hur självövervakande lastcellsnätverk säkrar prestandaförbättringar vid anläggningen
  • Hermetiskt slutna lastceller, eliminering av kopplingsdosor och blixtskydd
  • Tips om hur tillförlitligheten hos fordonsvågar kan ökas och de totala underhållskostnaderna minskas

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.