Whitepaper: Överensstämmelse och vägningssystem för avfalls | METTLER TOLEDO
 
Meny
White Paper

Whitepaper: Överensstämmelse och vägningssystem för avfalls

White Paper

och återvinningsanläggningar

Whitepaper: Överensstämmelse och vägningssystem för avfalls

När kunderna betalar efter vikt är noggranna vågar ett måste för korrekt debitering. På alla avfallsanläggningar har fordonsvägningen avgörande betydelse för att uppnå lönsamhet i verksamheten. METTLER TOLEDO erbjuder exakta och tillförlitliga vägningslösningar som tillgodoser kraven från avfallsdeponier, omlastningsstationer och andra anläggningar som hanterar fast avfall.

Behoven av vägning varierar från en kommun till en annan. I enklaste fall transporteras allt avfall direkt till en avfallsdeponi. I mer komplexa fall går avfallet genom flera olika typer av anläggningar. Avfall från hushåll och företag kanske transporteras till en omlastningsstation, där avfallet separeras för vidare transport till en återvinningsanläggning, förbränningsanläggning eller en avfallsdeponi. Varje anläggning måste väga det material som man tar emot och levererar.

Vi erbjuder kompletta lösningar för avfallsindustrin och kan hjälpa dig att välja bland alternativen för att ditt företag ska uppfylla alla lokala regler och bestämmelser – och samtidigt vara effektivt och lönsamt.

För mer information kan du kostnadsfritt ladda ner vår rapport om fordonsvägning och utrustning för att uppfylla alla krav inom avfallsindustrin.

Fordonsvågar

För att hantera stora trafikmängder levererar METTLER TOLEDO fordonsvågar med väl testade konstruktioner. För att kontrollera våra vågars hållfasthet använder vi en unik provanläggning för utrustningens livscykel. Den påverkar med belastningar motsvarande 20 års trafik med vågens märkkapacitet.

Varje fordonsvåg är utrustad med POWERCELL® PDX®-lastceller som ger oöverträffad noggrannhet och tillförlitlighet. Ett inbyggt system för förebyggande diagnostik övervakar funktionen för varje lastcell. De meddelar vågoperatören om möjliga problem, för att de ska kunna åtgärdas innan ett fel inträffar eller vågen slutar att fungera. Tillförlitligheten hos POWERCELL-lastceller ger dig många års problemfri vägning.

Datahantering

Att anteckna data kan vara en tidskrävande del av fordonsvägningen. Programvaran OverDrive® för fordonsvågar sparar både tid och pengar genom att du får fullständig kontroll över vägningarna. Informationen bearbetas snabbt och exakt, vilket ger ett jämnt och effektivt trafikflöde över vågarna. För varje vägning lagras detaljerad information i OverDrive-databasen, som ger omedelbar tillgång till en stor mängd information för administration, fakturering, lagerstyrning och överensstämmelsekontroll.

OverDrive-programmet är ett centralt verktyg för hantering av hela vägningsverksamheten för ankommande samt avgående gods och innefattar flera vågar, trafikljus, bommar och kvittoskrivare. Det kan antingen användas som ett fristående system eller integreras i ett datornätverk. Det ökar effektiviteten och lönsamheten genom att fordonsvågen görs till en integrerad del av affärsverksamheten.

Obemannad vägning

Ett alternativ för ökad effektivitet är obemannad vägning. En lösning för obemannad vägning gör att trafiken kan rulla över vågarna samtidigt som man samlar in den information från vägningen som anläggningen behöver. Obemannade förarterminaler gör det möjligt för förarna själva att utföra sina vägningar snabbt och enkelt. De är perfekta för vågar på avlägsna platser, vågar som är i drift dygnet runt och för anläggningar med flera vågar.

Golvvågar

Allt fast avfall hanteras inte av lastbilar. För mindre avfallsmängder kan en golvvåg ofta vara den bästa vägningslösningen. METTLER TOLEDO kan erbjuda golvvågar som klarar tuffa användningsförhållanden och som fortsätter att väga med samma noggrannhet gång på gång. Våra golvvågar är tillräckligt robusta för att klara de stora belastningar som är typiska för avfallsanläggningar. De klarar också trucktrafik och andra koncentrerade belastningar. Kraftiga ramar och stötdämpare skyddar lastcellerna från skador vid sidobelastning. Resultatet är noggrannare vägning och högre tillförlitlighet.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.