Artikel om reducering av fel vid konduktivitetsmätning
 
Meny
White Paper

Få en gratis artikel om reducering av fel vid konduktivitetsmätning

White Paper
Reducera fel vid konduktivitesmätning
Reducera fel vid konduktivitesmätning

Konduktivitetsmätning med elektrokemiska celler är en enkel och kostnadseffektiv metod som används för att avgöra koncentrationen av lösta substanser i en mängd olika prover. Med en bättre förståelse för teorin bakom konduktivitet och några användbara tips på hur den bäst mäts kan potentiella fel vid konduktivitetsmätning reduceras kraftigt och dess noggrannhet förbättras avsevärt.

Den här artikeln inkluderar:

  • Klara och användbara beskrivningar av hur konduktivitet mäts
  • En guide till hur du väljer rätt konduktivitetssensor
  • Felkällor vid konduktivitetsmätning
  • Temperaturens påverkan på konduktivitetsmätning
  • Metoder för temperaturkorrektion vid konduktivitetsmätning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.