Collection

Hur du optimerar din doseringsstation

Collection

Säkerställa exakt och tillförlitlig vägning vid doseringsstationen
kan bidra till att undvika kostsamma dåliga batcher, vilket sparar dig
tid, pengar och omarbete.

Den idealiska doseringsstationen kan hjälpa dig att förhindra satser som ligger utanför specifikationerna. Anvisningen beskriver två vägningssystem som är utformade för att säkerställa bästa exakthet för formulering i doseringsrummet. Båda systemen tar itu med utmaningarna med att säkerställa exakta mätningar, förhindra driftfel och uppfylla dokumentationskrav.

I materialet ingår:

  • Hur man väljer rätt våg för dina behov
  • Receptvägningsapplikationer
  • Tillämpningar för formuleringslösningar
Receptvägningsapplikationer Formulering

Hur förbättrar man resultaten för doseringsstationen?

   

Din doseringsstations exakthet kan förbättras genom att ta itu med källan till felen, som exempelvis användning av olämpliga vågar, felaktigt val av råmaterial, fel märkning och felaktig dokumentation. Genom att välja rätt våg och tillbehör, som exempelvis en streckkodsläsare, etikettskrivare, ICS689-terminaler och/eller lösningar, kommer du undvika dessa misstag och förbättra exaktheten betydligt.

Hur förbättrar man resultaten för receptvägning?

För att förbättra dina recepts exakthet måste du ta itu med källan till felen. Felen kan komma från många faktorer, bland annat användning av felaktiga vågar, felaktiga val av råmaterial för receptet, fel märkning eller felaktig dokumentation. Svaret på dessa problem är att det är viktigt att: välja rätt vågar och tillbehör som exempelvis en streckkodsläsare, etikettskrivare, terminaler och/eller formuleringslösningar. Förbättrad exakthet är en ytterligare fördel med att implementera dessa förändringar.

Hur konfigurerar man en doseringsstation korrekt?

   

Korrekt konfiguration av en doseringsstation beror på många faktorer, som exempelvis materialet som ska vägas, exakthet och myndighetskrav samt stegen i arbetsflödet.  Man kan konfigurera en doseringsstation korrekt genom att följa rekommendationerna som finns i guiden till att välja våg och anvisningen för enhetlig formulering .