Konserwacja zapobiegawcza urządzeń pomiarowych i kontrolnych

Wagi i ważenie w laboratorium

Wagi laboratoryjne, wagi analityczne, wagi precyzyjne, wagi mikro i ultra mikro, dozowanie proszków i cieczy, wagosuszarki.

Urządzenia do kontroli produktow

Urządzenia do kontroli produktów do ważenia kontrolnego w ruchu, detektory metali i systemy kontroli rentgenowskiej, rozwiązania track & trace, systemy kontroli wizyjnej.

Pipety Rainin do obsługi cieczy

Rainin oferuje szeroki wybór wyposażenia do obsługi cieczy, rozwiązań i zasobów dla laboratoriów na całym świecie.

Kontrola Procesów Przemysłowych

Analizatory pH/ORP (Redox), czujniki tlenu, CO₂, ozonu, obciążenia biologicznego, całkowitego węgla organicznego, analizatory gazów, sodu, krzemionki i chlorków/siarczanów, przetworniki

Instrumenty analityczne

Titratory, gęstościomierze, refraktometry, pomiar pH/jonów, analiza termiczna, spektrofotometry UV/VIS.

Zautomatyzowane reaktory laboratoryjne i analiza in situ

Analizatory wielkości cząstek, spektrometry ftir i ramanowskie, reaktory do syntezy chemicznej, systemy kontroli, automatyzacja procesów chemicznych

Preventive maintenance

Preventive Maintenance

Minimize Downtime for Better Performance and Improved Lifespan

Dlaczego konserwacja zapobiegawcza urządzeń do ważenia, kontroli i pomiarów jest ważna?

Oprócz utrzymania kosztów pod kontrolą, zapewnienia dokładności i wydłużenia czasu sprawnego działania, istnieje jeszcze jedna kluczowa korzyść z konserwacji zapobiegawczej: poprawa bezpieczeństwa. Nieprawidłowo konserwowane urządzenia mogą bowiem stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Na przykład waga, która nie jest wypoziomowana lub ma luźne elementy, może być przyczyną wypadków. W ramach dokładnej kontroli nasi wykwalifikowani technicy serwisu zidentyfikują i naprawią wszelkie problemy. Regularna konserwacja zapobiegawcza ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pracowników i ostatecznie klientów.

Jakie są wady konserwacji reaktywnej?

Konserwacja reaktywna to podejście, w którym urządzenie może działać do momentu awarii. W tym momencie jest ono naprawiane lub wymieniane. Choć może to przynieść krótkoterminowe oszczędności, negatywne aspekty przeważają nad postrzeganymi oszczędnościami.

Słabe planowanie produkcji, wyższe ryzyko produktów poza tolerancją i ogólne koszty utrzymania mają tendencję do wzrostu, ponieważ naprawy awaryjne odbywają się po kosztach katalogowych bez żadnych rabatów. Zasoby finansowe i ludzkie są przeznaczane na korygowanie błędów, a nie na zapobieganie im, co sprawia, że konserwacja reaktywna jest kosztownym podejściem.

Jak często należy przeprowadzać konserwację zapobiegawczą?

Określenie optymalnej częstotliwości konserwacji zapobiegawczej wymaga uwzględnienia różnych czynników, w tym typu sprzętu i zaleceń producenta. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się przeprowadzanie kontroli urządzeń pomiarowych i kontrolnych co najmniej raz w roku.

Proszę wziąć pod uwagę następujące czynniki, które mogą mieć wpływ na sugerowaną częstotliwość konserwacji zapobiegawczej:

 • Poziom użytkowania
  Niektóre urządzenia są częściej użytkowane i w związku z tym wymagają częstszych przeglądów, adiustacji i kalibracji.
 • Środowisko pracy
  Trudne warunki pracy, charakteryzujące się zapyleniem lub zabrudzeniem, wymagają częstszych przeglądów wzorcowania i kalibracji.
 • Wymagania dotyczące dokładności
  Sprzęt używany do precyzyjnych pomiarów wymaga częstszych kontroli, wzorcowania i kalibracji.
 • Krytyczność produkcji
  Im dłuższy czas pracy i koszty związane z przestojami, tym krótsze powinny być okresy między przeglądami.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia najbardziej efektywnego harmonogramu konserwacji zapobiegawczej.

Co wyróżnia konserwację zapobiegawczą METTLER TOLEDO?

Jako światowy lider w branży precyzyjnych instrumentów i usług, od ponad 75 lat oferujemy naszym klientom niezrównaną obsługę i wsparcie. Obsługujemy szeroką gamę branż, w tym nauki przyrodnicze, żywność i napoje, produkcję i handel detaliczny. A biorąc pod uwagę nasze zaangażowanie w innowacje i jakość, nasze usługi konserwacji zapobiegawczej są najnowocześniejsze.


Oto korzyści płynące z naszej rozległej sieci serwisowej:

 • Globalnie ustandaryzowane poziomy usług i protokoły.
 • Największa w branży sieć przeszkolonych i certyfikowanych techników.
 • Uproszczona obsługa i budżetowanie dzięki współpracy z jednym dostawcą usług dla wszystkich urządzeń pomiarowych i kontrolnych.

Pakiety serwisowe METTLER TOLEDO

Pakiety usług serwisowych

Plany dostosowane do konkretnych potrzeb