Pomiar zmętnienia: Studium przypadku w zakresie procesu krystalizacji
W praktyce

Pomiar zmętnienia: Studium przypadku w zakresie procesu krystalizacji

W praktyce

Precyzyjne, niezawodne pomiary in-line w procesie krystalizacji

Zmętnienie w chemiczno-farmaceutycznym procesie krystalizacji
Zmętnienie w chemiczno-farmaceutycznym procesie krystalizacji

Precyzyjny, niezawodny pomiar in-line

Pomiar zmętnienia odgrywa ważną rolę w farmaceutycznych procesach krystalizacji. Określenie dokładnego momentu nasycenia jest kluczowe do osiągnięcia powtarzalnej jakości produktu oraz sprawniejszego przebiegu i monitorowania krystalizacji.
 


Najbardziej krytycznym etapem produkcji API jest określenie momentu osiągnięcia nasycenia. Jeśli wzrost temperatury zostanie zatrzymany zbyt wcześnie, powstawanie kryształów API zostanie ograniczone. Jeśli wzrost temperatury zostanie zatrzymany zbyt późno, kryształy mogą w ogóle się nie utworzyć. System monitorowania zmętnienia in-line, obejmujący czujnik InPro 8200, może wskazać dokładny moment osiągnięcia nasycenia.

To studium przypadku dotyczy znaczenia pomiarów zmętnienia w procesie krystalizacji. Przeprowadzanie pomiaru in-line przekłada się na udoskonaloną kontrolę nad procesem dzięki niezawodnemu i powtarzalnemu wykrywaniu zmętnienia za pomocą technologii światłowodowej. Obniża ono również koszty inwestycji i zwiększa bezpieczeństwo procesu.

Pobierz studium przypadku „Precyzyjne, niezawodne pomiary in-line – system pomiaru zmętnienia zwiększa wydajność produkcji”, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób chiński producent antybiotyków zwiększył wydajność krystalizacji i ograniczył koszty dzięki zastosowaniu systemów pomiaru zmętnienia in-line.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.