Analizator chlorków – analizator siarczanów 3000CS
Analizator 3000CS do siarczanów i chlorków

Analizator 3000CS do siarczanów i chlorków

Automatyczny pomiar siarczanów i chlorków on-line na poziomie ppb w obiegu parowo-wodnym oraz wodzie uzupełniającej

 

Analizator chlorków i analizator siarczanów w wodzie

Analizator Thornton 3000CS firmy METTLER TOLEDO to zintegrowane urządzenie do bezpośredniego pomiaru chlorków i siarczanów w wodzie cz...

Analizator Thornton 3000CS firmy METTLER TOLEDO to zintegrowane urządzenie do bezpośredniego pomiaru chlorków i siarczanów w wodzie czystej i próbkach cyklu chemicznego w energetyce. Analizator stale monitoruje te wysoko korozyjne zanieczyszczenia, pomagając w panowaniu nad korozją i ograniczaniu awarii najważniejszego wyposażenia elektrowni. Wczesne, jednoznaczne wykrywanie śladowych ilości jonów chlorkowych i siarczanowych jest możliwe przy minimalnym nadzorze operatora.

Zastosowania:

Monitorowanie wlotu turbiny: potwierdzenie, że para dostająca się do turbiny zawiera dozwolony poziom chlorków i siarczanów.

Monitorowanie wody zasilającej kocioł: zapewnienie, że zanieczyszczenia w cyklach wody i pary są na poziomie pojedynczych ppb.

Monitorowanie kondensatu: Wykrywanie przebicia zanieczyszczeń w stacji uzdatniania kondensatu i spadku jakości sulfonowanej żywicy kationowej.

Monitorowanie wody uzupełniającej: potwierdzenie, że przed wprowadzeniem wody do cyklu parowo-wodnego ilość chlorków i siarczanów mieści się w dopuszczalnych limitach.

Analizator chlorków i analizator siarczanów: Analizator 3000CS – często zadawane pytania

1. Co to są jony chlorkowe? W jaki sposób jony chlorkowe przedostają się do wody?

Jon chlorkowy wchodzi w skład wielu soli, takich jak NaCl. Sole powszechnie występują w przyrodzie i są łatwo rozpuszczalne w wodzie, powodując zanieczyszczenie chlorkowe.

2. Co to są jony siarczanowe? I w jaki sposób jony siarczanowe przedostają się do wody?

Jon siarczanowy wchodzi w skład wielu soli, takich jak Na2SO4. Sole powszechnie występują w przyrodzie i są łatwo rozpuszczalne w wodzie, powodując zanieczyszczenie siarczanowe. W elektrowniach jony siarczanowe mogą się także przedostać do wody podczas rozkładu żywic sulfonowanych.

3. Jaki jest wpływ jonów chlorkowych i siarczanowych na wyposażenie elektrowni?

Chlorki i siarczany są najbardziej korozyjnymi zanieczyszczeniami występującymi w wodzie używanej w elektrowni. Powodują korozję, wżery, korozyjne pękanie naprężeniowe, spadek wydajności z powodu odkładania się produktów korozji oraz korozję pod powstałym osadem. Mogą uszkodzić kosztowne urządzenia energetyczne, takie jak turbiny i kotły, powodując nieplanowane przestoje w celu wykonania konserwacji i napraw.

4. Jak kontrolować poziom chlorków i siarczanów w elektrowniach?

Prawidłowe uzdatnianie wody pozwala zapewnić jakość wody wprowadzanej do cyklu parowo-wodnego tak, aby ilość chlorków i siarczanów była niska.

Nadmiar chlorków i siarczanów w cyklu parowo-wodnym można usunąć podczas zrzutu z kotła i wprowadzić świeżą wodę uzupełniającą do cyklu.

5. Gdzie należy monitorować siarczany i chlorki w elektrowni?

Najważniejszym punktem pomiarowym chlorków i siarczanów w cyklu parowo-wodnym jest wlot turbiny. Dzięki temu tylko dopuszczalna ilość chlorków i siarczanów zostanie wprowadzana z parą do turbiny, czyli najbardziej kosztownego urządzenia w elektrowni. Inny ważny punkt pomiarowy znajduje się za stacją uzdatniania kondensatu i służy do monitorowania rozkładu żywicy sulfonowanej. Bardzo istotna jest także kontrola tych jonów przed kotłem, aby uniknąć uszkodzenia kotła. Jest to także okazja do usunięcia chlorków i siarczanów z cyklu parowo-wodnego metodą zrzutu z kotła w przypadku wykrycia wysokich poziomów tych jonów na wlocie.

Niski poziom chlorków i siarczanów w wodzie uzupełniającej można zapewnić, sprawdzając je po każdym etapie uzdatniania, zanim woda przepłynie do zbiornika, z którego jest podawana do cyklu parowo-wodnego.

6. Czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące maksymalnych dopuszczalnych limitów dla chlorków i siarczanów?

Główne instytucje regulujące i organizacje badawcze, takie jak EPRI (USA), IAPWS (globalnie) i TPRI (Chiny), określają w swoich wytycznych dopuszczalne limity dotyczące pracy elektrowni. Także producenci turbin określają dopuszczalne limity w swoich gwarancjach, aby zapewnić optymalne działanie i kontrolę korozji.

7. Jakie są dopuszczalne limity dla tych jonów?

Dopuszczalne limity to po 2 lub 3 ppb chlorku lub siarczanu dla wody uzupełniającej i cyklu parowo-wodnego.

8. Czy przewodność jest miarą ilości siarczanów i chlorków?

Przewodność to skumulowany pomiar wszystkich zanieczyszczeń w wodzie. Nie rozróżnia pomiędzy szkodliwymi zanieczyszczeniami, takimi jak chlorki i siarczany, a łagodnymi składnikami, takimi jak dwutlenek węgla. Ta metoda nie zapewnia pomiaru chlorków i siarczanów na poziomie pojedynczych ppb.

9. Czy istnieje idealny sposób monitorowania chlorków i siarczanów?

Zgodnie z powyższą informacją chlorki i siarczany powinny być mierzone bezpośrednio w kluczowych punktach pomiarowych w elektrowni. Pomiary powinny być wykonywane w ppb dla każdego rodzaju jonów, a nie jako skumulowany pomiar wszystkich zanieczyszczeń w wodzie.

Pobieranie próbek do wykonania analizy w laboratorium powoduje opóźnienie pomiarów, które może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń w elektrowni. Taka metoda pomiaru również niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia podczas pobierania i przenoszenia próbek jednorazowych, co prowadzi do fałszywych wyników pozytywnych i niepotrzebnej konserwacji, zwiększając przestoje zakładu.

10. Jakie technologie i produkty można wykorzystać do pomiaru tych jonów?

Chromatografia jonowa – w laboratorium i on-line – zapewnia pomiary chlorków i siarczanów na poziomie pojedynczych ppb. Plazma sprzężona indukcyjnie ze spektrometrią mas to kolejna technologia, która oferuje podobną precyzję pomiarów. Jednak cena takich produktów jest wysoka, ich obsługa i konserwacja są kosztowne, a poza tym wymagają one obecności wyszkolonych chemików.

Inną metodę dokładnego, niezawodnego i przystępnego cenowo pomiaru chlorków i siarczanów oferuje analizator oparty na mikroprzepływowej elektroforezie kapilarnej.

11. Co to jest mikroprzepływowa elektroforeza kapilarna?

Mikroprzepływowa elektroforeza kapilarna używa napięcia do rozdziału jonów w kapilarze. Jony poruszają się w kapilarze z różną prędkością w zależności od stosunku wielkości do ładunku, co prowadzi do ich rozdziału.

12. W jaki sposób mikroprzepływowa elektroforeza kapilarna jest używana w analizie chlorków i siarczanów?

Moduł do mikroprzepływowej elektroforezy kapilarnej jest używany w analizatorze do rozdzielenia jonów w próbce wody, dzięki czemu stężone skupiska jonów chlorkowych i siarczanowych przemieszczają się przez kapilar. Stężenie tych jonów jest mierzone przy użyciu celi konduktometrycznej znajdującej się w module. Następnie stężenie jonów jest obliczane w ppb na postawie pomiaru przewodności i wyświetlane.


 

Niski koszt posiadania w porównaniu z metodami off-line
Łatwa konserwacja dzięki diagnostyce zapobiegawczej ISM
Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne
Filtr:
Ustaw filtr
Wyczyść
 
Zakres pomiaru
Czas cyklu pomiaru
Szybkość przepływu próbki
Zobacz szczegóły
Zakres pomiaru0-500 ppb
Czas cyklu pomiaruZ reguły 45 min, programowalne 15 min – 1 godz.
Szybkość przepływu próbki25 – 50 ml/min
Porównanie

Dokumentacja

Aplikacje

Nota aplikacyjna: Monitorowanie poziomu chlorków i siarczanów w celu kontroli nad korozją w elektrowniach
Więcej informacji na temat rosnącej potrzeby pomiaru chlorków i siarczanów znajduje się w nocie aplikacyjnej.

Opracowania techniczne

Nowa metoda zapobiegania korozji – pomiar siarczanów i chlorków online
Niniejsze opracowanie opisuje nową, o wiele bardziej ekonomiczną technologię oznaczania chlorków i siarczanów, która zapewnia dokładne pomiary online.

Dane techniczne

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

Kalkulator zwrotu z inwestycji

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Usługi serwisowe

Zapewnij sobie optymalny czas i wydajność pracy

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.