Monitorowanie zawartości chlorków i siarczanów - METTLER TOLEDO
Publikacje aplikacyjne

Monitorowanie zawartości chlorków i siarczanów

Publikacje aplikacyjne

w celu kontroli nad korozją w elektrowniach

Nota aplikacyjna: Monitorowanie poziomu chlorków i siarczanów w celu kontroli nad korozją w elektrowniach
Nota aplikacyjna: Monitorowanie poziomu chlorków i siarczanów w celu kontroli nad korozją w elektrowniach

Chlorki i siarczany są najbardziej korozyjnymi jonami występującymi w obiegu wody/pary w elektrowni. Poprzez wżery, korozję naprężeniową i inne mechanizmy korozyjne, chlorki i siarczany mogą uszkodzić kosztowne komponenty energetyczne. Uszkodzenia takich elementów jak turbiny, kotły i rury generatora pary mogą prowadzić do nieplanowanych przestojów i wysokich kosztów utrzymania.

 

Więcej informacji na temat rosnącej potrzeby pomiaru chlorków i siarczanów znajduje się w nocie aplikacyjnej.