Metoda szybkiej straty po suszeniu – Mettler Toledo
Wiedza fachowa

Szybka i rzetelna metoda straty po suszeniu

Wiedza fachowa

Dowiedz się, jak opracować rzetelną metodę oznaczania zawartości wilgoci

Normy USP <731> („Strata masy po suszeniu”), AOAC oraz ISO opisują metodę termograwimetryczną z wykorzystaniem pieca jako standardową procedurę oznaczania zawartości wilgoci.

Rozwiązanie alternatywne w stosunku do pieca

Alternatywną procedurą termograwimetryczną, która zapewnia wyniki porównywalne do uzyskiwanych z zastosowaniem pieca w znacznie krótszym czasie, jest metoda straty po suszeniu (LOD) realizowana z zastosowaniem wagosuszarki. Wyniki są dostarczane w ciągu 5–15 minut, w przeciwieństwie do metody piecowej, która zwykle zajmuje 2–3 godziny. Procedura ta jest również dużo prostsza i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Weryfikując wyniki halogenowej analizy zawartości wilgoci w odniesieniu do tych uzyskanych za pomocą pieca, firmy mogą skorzystać z wygodnego i zgodnego z przepisami alternatywnego rozwiązania opartego na stracie po suszeniu. W Farmakopei Europejskiej niedawno zaktualizowano rozdział 2.2.32 „Strata masy po suszeniu”, aby uwzględnić wykorzystanie wagosuszarek halogenowych jako akceptowalnego rozwiązania, alternatywnego w stosunku do metody referencyjnej opartej na użyciu pieca.

Chcesz opracować solidną metodę oznaczania zawartości wilgoci LOD?

Nasz dokument referencyjny przeprowadzi Cię przez proces tworzenia solidnej metody pomiaru zawartości wilgoci w próbce, obejmujący odpowiednie jej przygotowanie i zastosowanie.

W jaki sposób zapewnić rzetelne wyniki analizy zawartości wilgoci

Podobnie jak w przypadku użycia pieca, kluczem do uzyskania dokładnych wyników jest opracowanie metody suszenia. Różne próbki wymagają odmiennych metod suszenia, zależnie od właściwości poszczególnych próbek. Solidna metoda suszenia obejmuje przygotowanie próbki, właściwą temperaturę suszenia, odpowiedni program suszenia i kryterium wyłączenia.

Skorzystaj z wiedzy specjalistycznej METTLER TOLEDO w zakresie analizy wilgoci, aby usprawnić własne procesy analizy wilgoci. Skorzystaj z poniższych linków, aby poznać szeroką gamę narzędzi i naszą bibliotekę metod aplikacji. Przejrzyj naszą ofertę urządzeń do analizy wilgoci, aby rozpoznać, które z nich najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.


Opracowanie metod oznaczania zawartości wilgoci

X
X
X
X

How to Use the Search Function

To find your application use the filters for 'Sample', 'Industry' or use full text search. Any combination of filter and full text search is possible. Note that the full text search yields only matches that include the exact word sequence of your query.

 

Porównanie technologii oznaczania zawartości wilgoci

Często zadawane pytania

 • Musimy używać standardowej metody z zastosowaniem pieca, jednak użycie wagosuszarki autentycznie przyspieszyłoby nasze procesy. Czy można przejść na metodę z zastosowaniem wagosuszarki?
  Wiele przepisów branżowych wymaga od producentów stosowania metody standardowej. Niemniej jednak stosowanie wagosuszarek jest dozwolone, o ile można wykazać, że tak uzyskane wyniki są podobne (pod względem dokładności i powtarzalności) do tych uzyskiwanych procedurą z zastosowaniem pieca. Wymaga to opracowania metody suszenia dla wagosuszarki oraz zweryfikowania jej w odniesieniu do pieca w serii analiz.
 • Jak porównywać pomiary wagosuszarki z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody standardowej?
  W większości przypadków wagosuszarka może dostarczyć równoważny wynik pomiaru wilgoci metodą straty po suszeniu i zazwyczaj lepszą powtarzalność w znacznie krótszym czasie, co czyni ją szybkim rozwiązaniem alternatywnym dla USP <731> („Strata masy po suszeniu”) i ASTM D6980 – Standardowa metoda testowa do oznaczania zawartości wilgoci w tworzywach sztucznych według ubytku masy – i inne normy branżowe.  Baza aplikacji METTLER TOLEDO zawiera ponad 150 bezpłatnych, gotowych do użycia, zweryfikowanych metod suszenia. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.
 • Dlaczego należy opracować własną metodę?
  Właściwy wynik pomiaru wilgoci zależy od dobrej i solidnej metody oznaczania zawartości wilgoci. Nie ma jednej uniwersalnej metody oznaczania zawartości wilgoci, ponieważ próbki są bardzo zróżnicowane pod względem właściwości. Aby opracować rzetelną metodę oznaczania zawartości wilgoci, trzeba znać naturę badanej próbki i opracować odpowiednią dla niej metodę opartą na stracie masy po suszeniu, w tym przygotowanie próbki i jej prezentację.
 • Jak opracowuje się metodę opartą na stracie masy po suszeniu na wagosuszarce dla danej substancji?
  Zasadniczo istnieją dwa sposoby na znalezienie odpowiedniej metody LOD dla próbki. Znając wartość odniesienia (np. z pieca lub innej procedury oznaczania zawartości wilgoci/wody), można ukierunkować opracowywanie metody na uzyskanie tej wartości odniesienia. Jeśli nie ma wartości odniesienia, spróbuj znaleźć metodę, która zapewni suszenie danej próbki w sposób szybki i powtarzalny. Zapoznaj się z naszym dokumentem referencyjnym, który przeprowadzi Cię przez proces tworzenia solidnej metody oznaczania zawartości wilgoci dla danej próbki, obejmujący odpowiednie jej przygotowanie oraz zastosowanie. W przypadku korzystania z wagosuszarki METTLER TOLEDO (HX204, HS153 lub HC103) można użyć zintegrowanej funkcji kreatora metod, który poprowadzi Cię krok po kroku przez proces opracowywania rzetelnej metody oznaczania zawartości wilgoci przy minimalnym nakładzie pracy.
 • Na czym polega metoda z zastosowaniem pieca?
  Metoda z zastosowaniem pieca to metoda termograwimetryczna (straty po suszeniu), w której próbka jest suszona przez określony czas w stałej temperaturze. Zawartość wilgoci oznacza się przez zważenie próbki przed suszeniem i po suszeniu, a następnie ustalenie różnicy.
 • Jak próbki są ogrzewane w piecu, a jak w wagosuszarce?
  W piecu próbki są ogrzewane konwekcyjnie. Oznacza to, że próbki mają taką samą temperaturę, jak suszarka. W przypadku wagosuszarki próbka jest podgrzewana i suszona promieniowaniem w podczerwieni z elementu grzewczego. Temperatura i czas suszenia próbki zależą od jej właściwości absorpcji.
 • Mam wiele różnych próbek (płyny, pasty, substancje stałe, proszki). Jakiej techniki należy użyć do oznaczania w nich zawartości wilgoci?
  Zasadniczo wszystkie rodzaje próbek nadają się i do pieca, i do wagosuszarki halogenowej. Która metoda w danym przypadku będzie najlepsza, zależy od tego, jak szybko potrzebny jest wynik oraz czy musi on być uzyskany metodą oficjalną. Niekiedy, na przykład podczas kontroli jakości przyjmowanego towaru lub produktu końcowego, wagosuszarek używa się równolegle z piecem. Szybka analiza z zastosowaniem wagosuszarki służy optymalizacji procesów, a piec umożliwia przygotowanie oficjalnej dokumentacji.

Rozwiązania dla przemysłu