SmartCal – substancja testowa do wagosuszarek z oferty METTLER TOLEDO

Substancja testowa SmartCal

Błyskawiczna kontrola działania wagosuszarek

Zadzwoń

This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.

This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.
This video describes how to conveniently verify the overall performance of a moisture analyzer with SmartCal.

Szybki i łatwy test działania

Wystarczy wybrać w urządzeniu metodę SmartCal, równomiernie rozprowadzić zawartość saszetki po szalce na próbki i rozpocząć pomiar. Już po 10 minutach będzie wiadomo, czy urządzenie działa zadowalająco.

 

Udokumentowane działanie urządzenia

Raporty pomiarów SmartCal ułatwiają obserwację i analizę wydajności urządzenia z upływem czasu. Wyniki można przechowywać bezpośrednio w urządzeniu lub wprowadzać ręcznie do bezpłatnego zwalidowanego arkusza raportu w programie Excel®.

 

Certyfikat do branż objętych regulacją

SmartCal sprawdzi się tam, gdzie wymagana jest substancja testowa z certyfikatem niezależnego instytutu. Certyfikat cSmartCal spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi obowiązujących przepisów.

 

Modele i dane techniczne

 
Modele i dane techniczne
Filtr:
Ustaw filtr
Wyczyść
 
Temperatury testowe
Certyfikacja
Nr produktu: 30005918
Zobacz szczegóły
Temperatury testowe70 °C;100 °C;130 °C;160 °C
CertyfikacjaCertyfikat analizy
Nr produktu: 30005793
Zobacz szczegóły
Temperatury testowe70 °C;100 °C;130 °C;160 °C
CertyfikacjaCertyfikat analizy
Nr produktu: 30005791
Zobacz szczegóły
Temperatury testowe70 °C;100 °C;130 °C;160 °C
CertyfikacjaCertyfikat analizy
Nr produktu: 30005917
Zobacz szczegóły
Temperatury testowe70 °C;100 °C;130 °C;160 °C
CertyfikacjaCertyfikat fabryczny
Nr produktu: 30005790
Zobacz szczegóły
Temperatury testowe70 °C;100 °C;130 °C;160 °C
CertyfikacjaCertyfikat fabryczny
Nr produktu: 30005792
Zobacz szczegóły
Temperatury testowe70 °C;100 °C;130 °C;160 °C
CertyfikacjaCertyfikat fabryczny
Porównanie

Dokumentacja

Informacje o produkcie

SmartCal™ Certificate Search
SmartCal is a fast method for verifying the operation of the METTLER TOLEDO Halogen Moisture Analyzes. Enter the LOT number to find the certificates.

Instrukcje

SmartCal User Guide - Moisture Analyzer Test Substance
The SmartCal User Guide explains in detail on how to use the SmartCal test substance for regularly testing the performance of a moisture analyzer.
SmartCal measurement report - Windows
This measurement report offers you a comprehensive and safe way to store and track your SmartCal test results.
SmartCal Measurement Report - Windows XP
This measurement report offers you a comprehensive and safe way to store and track your SmartCal test results.

Standardowe procedury operacyjne

SOP for Periodic SmartCal Tests
This SOP describes in detail the testing procedure for testing the performance of a moisture analyzer with SmartCal.
Test Procedure for Moisture Analyzer Sensitivity Testing
This SOP describes in detail the testing procedure for testing the sensitivity of the weighing unit of a moisture analyzer.
SOP for Periodic Temperature Calibration
This SOP describes in detail the testing procedure for testing the heating unit of a moisture analyzer with a temperature kit.

Zastosowania i fachowa wiedza

A Fast Routine Test Ensures Trusted Moisture Results
This white paper describes the benefits of a fast and convenient interim performance test using SmartCal™ - an ideal test substance for moisture analy...
Rutynowe testowanie wagosuszarek
W tym przewodniku opisaliśmy wpływ rutynowych testów na działanie wagosuszarki oraz sposoby zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

SmartCal – często zadawane pytania

Substancja do testowania wagosuszarek – często zadawane pytania

1.       Co to jest SmartCal?

SmartCal WhitepaperSmartCal to cechujący się dużą wrażliwością na temperaturę ziarnisty materiał o znanej zawartości wilgoci. Idealnie nadaje się do testowania wagosuszarek, ponieważ zależnie od zastosowanej temperatury suszenia uwalnia określoną ilość wilgoci: im wyższa temperatura, tym zmierzona zawartość wilgoci jest większa. Substancja SmartCal pozwala sprawdzić poprawność działania wagosuszarki przy użyciu prostego 10-minutowego testu.

Ściągnij przewodnik „Szybki rutynowy test zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów zawartości wilgoci
 

2.       Dlaczego należy testować wagosuszarkę?

Routine Testing of Moisture Analyzer White PaperrWagosuszarka składa się z elementu grzejnego i zintegrowanej wagi. Awaria któregokolwiek z tych dwóch elementów lub czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura otoczenia lub przeciągi, mogą przyczyniać się do powstawania błędnych wyników. W celu sprawdzenia, czy wyniki są dokładne i czy w razie konieczności spełniają wymagania prawne dotyczące jakości, kluczowe jest upewnienie się, że oba elementy – waga i element grzejny – działają prawidłowo.

Ściągnij przewodnik „Rutynowe testowanie wagosuszarek
 

3.       Dlaczego należy testować wagosuszarkę z użyciem SmartCal?

Najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania metody SmartCal jest fakt, że pozwala ona za pomocą jednego testu monitorować ogólną kondycję urządzenia, czyli w tym samym czasie przetestować element grzejny i wagę. Regularne testowanie wagosuszarek z użyciem SmartCal w okresach między serwisem i wzorcowaniem to sposób na łatwe, szybkie i skuteczne zapewnienie dokładności wyników dostarczanych przez wagosuszarkę oraz spełnienie wymagań dotyczących jakości.
 

4.       Jakie korzyści płyną ze stosowania substancji testowej do wagosuszarek SmartCal?

Dzięki SmartCal:

 • Łatwo sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo;
 • Niewykwalifikowani operatorzy mogą w prosty sposób przetestować urządzenie;
 • Wyniki są dostępne po zaledwie 10 minutach;
 • Można udokumentować trend zmian parametrów urządzenia.
   

5.       Jakie korzyści zapewnia SmartCal w porównaniu z innymi substancjami do testowania wagosuszarek, takimi jak winian sodu?

Winian sodu i chlorek sodu także cechują się określoną zawartością wilgoci, ale nie są wrażliwe na temperaturę. Oznacza to, że uwalniają taką samą ilość wilgoci bez względu na sposób ogrzewania. W związku z tym nie można użyć ich do testowania elementu grzejnego wagosuszarki – za pomocą tych substancji można sprawdzić tylko działanie wagi (patrz ilustracja poniżej). Z kolei SmartCal, jak już wcześniej wspomniano, cechuje się dużą zależnością od temperatury, co pozwala sprawdzić, czy wagosuszarka precyzyjnie ustawia parametry suszenia. Dzięki temu substancja ta pozwala w ramach jednego testu sprawdzić działanie elementu grzejnego i systemu ważenia.

SmartCal Whitepaper
W zakresie temperatur od 100 do 130 stopni Celsjusza ilość wilgoci uwalnianej przez winian sodu lub 5-procentowy roztwór chlorku sodu
pozostaje stała, przez co substancje te nie dają możliwości
zweryfikowania pracy elementu grzejnego wagosuszarki.
 

 

6.       Jakie wyniki daje test z użyciem SmartCal i jak należy je interpretować?

W trakcie pomiaru urządzenie rejestruje utratę masy w czasie, a po zakończeniu testu podaje wynik jako zawartość wilgoci – tak jak w przypadku zwykłej analizy. METTLER TOLEDO podaje ustalone limity kontrolne dla każdej z wstępnie określonych temperatur (70°C, 100°C, 130°C i 160°C). Jeżeli test jest przeprowadzany z użyciem wagosuszarki znajdującej się obecnie w ofercie METTLER TOLEDO, wyznaczona zawartość wilgoci musi mieścić się w odpowiednich limitach kontrolnych. W przypadku starszych wagosuszarek METTLER TOLEDO oraz wagosuszarek innych producentów wyniki muszą mieścić się w ustalonych limitach kontrolnych danego urządzenia.

Ściągnij instrukcję obsługi substancji SmartCal
 

7.       Jak wykonać test z użyciem SmartCal?

Aby wykonać test z użyciem substancji SmartCal, wystarczy wybrać w wagosuszarce wbudowaną metodę SmartCal (dotyczy to modeli HB43-S, HE73, HC103, HS153 i HX204) i postępować zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie.
W przypadku korzystania z innego modelu wagosuszarki:

         I.            Należy zaprogramować w wagosuszarce następujące parametry pomiaru

 • Metoda suszenia: standardowa
 • Temperatura suszenia: 100°C
 • Kryterium wyłączenia: czas – 10 minut
 • Ekran: % zawartości wilgoci

       II.            Procedura pomiaru z użyciem SmartCal

 • Umieść naczynie na próbki w urządzeniu i wytaruj urządzenie
 • Wyjmij sztyft SmartCal z blistra, otwórz go i rozprowadź całą jego zawartość równomiernie po szalce
 • Natychmiast rozpocznij pomiar
 • Po upływie 10 minut odczytaj wynik końcowy. Aby uzyskać znormalizowaną zawartość wilgoci (%MCN), odczyt należy skorygować odpowiednio do warunków zewnętrznych.

Obejrzyj film przedstawiający zasadę działania substancji SmartCal
 

8.       Jakie są limity kontrolne substancji SmartCal i kiedy się je stosuje?

Limity kontrolne SmartCal dla wagosuszarek z obecnej oferty METTLER TOLEDO ustalono, uwzględniając wszystkie aktualne linie produktów (HE53/73, HC103, HS153 i HX204). Wszystkie te wagosuszarki zostały wyprodukowane z pomocą SmartCal, co daje gwarancję, że ich parametry mieszczą się w ustalonych limitach kontrolnych. Przy produkcji starszych modeli wagosuszarek MT (w tym HB43-S i HR73/83) nie stosowano substancji SmartCal, dlatego ustalone limity kontrolne nie mają do nich zastosowania.
 

9.       Dlaczego wyniki testu SmartCal wymagają normalizacji?

Wyniki testów SmartCal muszą być w każdym przypadku znormalizowane (do %MCN) poprzez zastosowanie odpowiedniego współczynnika korekcji. Wynika to z faktu, że specyfikacje SmartCal opierają się na pomiarach wykonanych w warunkach standardowych (przy 20°C i 50% wilgotności względnej). Współczynnik korekcji można łatwo wyznaczyć na podstawie warunków zewnętrznych (temperatury i wilgotności względnej), jakie panowały w chwili wykonywania pomiaru testowego. Najnowsze wagosuszarki halogenowe (w tym modele HX/HS/HC METTLER TOLEDO) automatycznie obliczają znormalizowany wynik. Wymaga to ręcznego wpisania wartości temperatury i wilgotności względnej lub podłączenia czujnika RHT, który samoczynnie rejestruje panujące warunki. Znormalizowany wynik można także obliczyć za pomocą narzędzia do zarządzania i raportowania w arkuszu programu Excel®.
 

10.   Jak interpretować wyniki testów SmartCal?

Wynik uzyskany na prawidłowo działającej wagosuszarce i przy określonej temperaturze suszenia powinien być zbliżony do średniej wartości i mieścić się w limitach kontrolnych (jak pokazano poniżej). Nie musi jednak wypadać pośrodku określonego przedziału.

 SmartCal Testing
Wyniki kolejnych testów SmartCal mieszczą się w limitach kontrolnych. Każdy z nich jest oznaczony
niebieskim kwadratem. Limity kontrolne (tolerancje) zostały oznaczone różowymi liniami.
 

11.   Dlaczego wyniki testów SmartCal nie muszą wypadać pośrodku zakresu wyznaczonego przez limity kontrolne?

Limity kontrolne SmartCal zostały przygotowane z uwzględnieniem cech wszystkich linii i wersji wagosuszarek MT. Wynik uzyskany z użyciem jednej z nich może więc uplasować się w dowolnym miejscu limitów. Ważne jest przy tym, by dane urządzenie nie wykazywało na przestrzeni czasu dużego rozproszenia, skokowych zmian lub wyraźnie zaznaczonych trendów uzyskiwanych wartości. Duże rozproszenie wyników oznacza zazwyczaj brak stabilności warunków testowych spowodowany ruchem powietrza, obsługą urządzenia lub jego zbyt wysoką temperaturą. Przyczyną trendu, który ujawnia się po kilku kolejnych testach, może być nieprawidłowo wykonywana normalizacja, zanieczyszczenie szkiełka ochronnego lub odbłyśnika, wada lub zanieczyszczenie czujnika temperatury lub awaria urządzenia.
 

12.   Co zrobić w przypadku stwierdzenia odchylenia?

Jeśli pomiar zwróci wynik niemieszczący się w ustalonym zakresie, test należy powtórzyć, korzystając z nowej saszetki substancji testowej, upewniwszy się wcześniej, że nie występują inne okoliczności, które mogłyby zaburzać wyniki, takie jak zanieczyszczenie szkiełka ochronnego lub błędy obsługi. Jeśli uzyskany wynik ponownie nie będzie mieścić się w limitach, należy przeprowadzić adiustację urządzenia za pomocą zestawu do wzorcowania temperatury i masy. Dodatkową pomoc można uzyskać od serwisu METTLER TOLEDO.
 

13.   Jakie rodzaje produktów SmartCal są dostępne?

Wszystkie produkty SmartCal (zestaw próbny, pakiet StarterPac i saszetki testowe) są dostępne w dwóch wersjach — SmartCal oraz cSmartCal (z certyfikatem).
 

14.   Jaka jest różnica między wersjami cSmartCal i SmartCal?

Wersje te różnią się typem certyfikacji i granicami tolerancji. Bezwzględna zawartość wilgoci w substancji cSmartCal („certified SmartCal”) jest sprawdzana przez niezależny Niemiecki Federalny Instytut Badań i Testowania Materiałów (BAM). Wersja ta jest dostarczana z certyfikatem analizy, który zapewnia pełną identyfikowalność i spełnia wymogi silnie regulowanych branż. Standardowa substancja SmartCal jest z kolei dostarczana z certyfikatem MT, który potwierdza, że jej parametry mieszczą się w zakresie tolerancji produkcyjnych.
 

15.   Gdzie można znaleźć certyfikat SmartCal?

Wszystkie certyfikaty SmartCal można ściągnąć tutaj: SmartCal Certificate Search. Należy odczytać numer partii, który jest podany na sztyfcie SmartCal, a następnie wpisać go bez początkowych zer (np. 144). Pozwala to ściągnąć odpowiedni certyfikat w formacie PDF.
 

16.   Jak długo można przechowywać SmartCal?

Trwałość tej substancji wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Datę ważności partii produktów SmartCal można znaleźć na opakowaniu oraz w certyfikacie.
 

17.   Jak rozpocząć korzystanie z substancji SmartCal?

Korzystanie z produktów SmartCal należy zawsze rozpoczynać od pakietu StarterPac, który zawiera całą dokumentację i wszelkie potrzebne narzędzia.
 

18.   Jak często należy używać SmartCal?

Testy zazwyczaj wykonuje się raz w miesiącu. Częstotliwość powinna być jednak dobrana stosownie do ryzyka, będzie więc zależeć od procesów, do których jest wykorzystywane urządzenie.
 

19.   Czy SmartCal pozwala uniknąć konieczności testowania elementu grzejnego i wagi?

Nie! Aby zapewnić stałą dokładność wyników i zmniejszyć ryzyko niezgodności ze specyfikacjami, urządzenie musi być testowane zarówno przez użytkownika, jak i przez wykwalifikowany serwis. W ramach monitorowania jakości działania wagosuszarki na podstawie ryzyka zaleca się następujące podejście:

 • Wzorcowanie (przez inżyniera serwisu)
 • Wykonywanie testów SmartCal (przez użytkownika i inżyniera serwisu)
 • Wzorcowanie temperatury (przez użytkownika i inżyniera serwisu)
 • Wykonywanie testów metrologicznych (przez użytkownika i inżyniera serwisu)

Więcej informacji na temat rutynowych testów można znaleźć w przewodniku Rutynowe testowanie wagosuszarek.

20.   Jaką temperaturę należy ustawić podczas testów?

Przy korzystaniu z wbudowanych testów SmartCal należy wybrać temperaturę, która będzie jak najbliższa ustawieniu z najczęściej wykorzystywanej metody. np. 70°C, 100°C, 130°C lub 160°C. Limity kontrolne zgodne z wagosuszarkami, które są obecnie dostępne w ofercie, ustalono dla tych czterech wartości temperatury. Substancji SmartCal można jednak używać przy każdej temperaturze mieszczącej się w zakresie roboczym urządzenia. W takim przypadku użytkownik musi jednak wprowadzić własne wartości limitów odpowiadające wybranej temperaturze.
 

21.   Czy wynik mieszczący się w limitach kontrolnych oznacza, że moje urządzenie działa prawidłowo?

W przypadku pierwszego pomiaru jest to prawda. Przy ustalaniu limitów kontrolnych uwzględniono jednak także różnice parametrów między poszczególnymi urządzeniami z aktualnej oferty, więc nie są one wystarczającą podstawą do oceny pojedynczego urządzenia. Wyniki testów SmartCal należy ponadto poddać starannej ocenie i analizie. Wartości z kolejnych testów SmartCal powinny wykazywać dobrą powtarzalność. Nie powinny występować skokowe zmiany wartości ani wyraźne trendy wzrostowe lub spadkowe.

Odpowiednie informacje można znaleźć w rozdziale 4 instrukcji obsługi SmartCal:
 

22.   Czy za pomocą substancji SmartCal można testować wagosuszarki innych producentów?

Tak! SmartCal pozwala testować wszystkie wagosuszarki. Podane przez MT limity kontrolne dotyczą jednak tylko modeli z aktualnej oferty (HX204, HS153, HC103, HE73 i HE53).