METTLER TOLEDO | Wagi przeciwwybuchowe | Wagi do stref Ex

Wagi przeciwwybuchowe i rozwiązania wagowe do stref Ex

Dokładne ważenie z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem

Wagi do stref Ex z globalnymi atestami ułatwiają spełnienie standardów bezpiecznej pracy i ochrony środowiska, a także poprawiają wydajność produkcji i jakość produktów. Niezależnie od tego, czy ważenie odbywa się w strefie Ex 1 lub 21, kategorii 1 czy w strefie 2 lub 22, kategorii 2, METTLER TOLEDO zapewnia niezawodne, przeciwwybuchowe wagi i rozwiązania w szerokim zakresie nośności do ważenia materiałów o dowolnych rozmiarach, kształtach i nośnościach.

Zadzwoń
Przeciwwybuchowe wagi podłogowe
Pomosty wagowe i wagi samochodowe do stref Ex
Rail Scales for Hazardous Area
+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu

Dowiedz się więcej o naszych usługach dostosowanych do konkretnych urządzeń

Zapewniamy wsparcie oraz serwis urządzeń pomiarowych przez cały okres ich eksploatacji – od instalacji przez konserwację zapobiegawczą i wzorcowanie, po naprawy. 

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Wagi iskrobezpieczne zapewniające najwyższą jakość produktów w przemysłowych strefach Ex

METTLER TOLEDO oferuje rozwiązania z globalnymi atestami do stref Ex, które ułatwiają spełnienie standardów bezpiecznej pracy i ochrony środowiska, a także poprawiają wydajność produkcji i jakość produktów. Niezależnie od tego, czy ważenie odbywa się w strefie 1 lub 21, kategorii 1 czy w strefie 2 lub 22, kategorii 2, METTLER TOLEDO zapewnia dokładne ważenie z użyciem wag, wyświetlaczy i akcesoriów, modułów wagowych oraz platform wagowych o różnych rozmiarach, kształtach i nośnościach.

Co oznacza określenie „przeciwwybuchowa”? Co zapewnia bezpieczeństwo wagi przeciwwybuchowej? Jakie zalety mają wagi przeciwwybuchowe?

Wagi przeciwwybuchowe lub wagi do stref Ex są skonstruowane tak, aby zminimalizować ryzyko eksplozji, w sytuacji gdy surowce i procesy produkcyjne doprowadzą do powstania środowiska zagrożonego wybuchem. Na przykład w obszarach sklasyfikowanych jako strefa Ex 1, gdzie w trakcie normalnej działalności może dojść do wytworzenia atmosfery gazów wybuchowych, należy stosować wyłącznie urządzenia z zabezpieczonymi układami elektronicznymi, które nie stwarzają ryzyka wybuchu wskutek iskrzenia lub przegrzania. Przeciwwybuchowe urządzenia elektryczne powstrzymują rozprzestrzenianie się wybuchu i tłumią płomień. Planując zakup wagi do stref Ex, należy nawiązać współpracę z wiarygodnym dostawcą, który jest w stanie udowodnić, że oferowane przez niego urządzenia są iskrobezpieczne.

METTLER TOLEDO oferuje szeroką gamę iskrobezpiecznych wag do stref Ex. W naszej ofercie można znaleźć wagi stołowe do stref Ex, wagi podłogowe do stref Ex, a także czujniki wagowe do stref Ex i inne urządzenia. Już dziś znajdź idealną wagę do stref Ex, aby zapewnić bezpieczeństwo, dokładność i wysoką wydajność procesu ważenia.

Co oznacza określenie „iskrobezpieczne”? Na czym polega różnica między urządzeniami ognioodpornymi a iskrobezpiecznymi? Jakie są zalety konstrukcji iskrobezpiecznych?

Technologia iskrobezpieczna zapobiega wybuchom, gdyż energia przekazywana do strefy Ex jest znacznie mniejsza niż energia potrzebna do zainicjowania eksplozji. Dotyczy to urządzeń i obwodów elektrycznych, w których moc wyjściowa lub zużycie energii są ograniczone. Dzięki systemom iskrobezpiecznym można używać urządzeń bez ryzyka zapłonu łatwopalnych gazów, pyłów lub włókien, które mogą występować w strefach Ex. Nasze wagi do stref Ex mają konstrukcję iskrobezpieczną.

Metoda ochrony ognioodpornej opiera się na koncepcji ograniczania wybuchu, w której eksplozja jest dozwolona, ale musi nastąpić w specjalnie zaprojektowanej obudowie, która wytrzyma nadciśnienie wywołane przez wybuch wewnętrzny. System ognioodporny jest ogólnie uważany za nieco prostszy do zaprojektowania niż system iskrobezpieczny, ponieważ nie wymaga całkowitego przeprojektowania urządzenia. Zwykle jest to jednak rozwiązanie droższe ze względu na wysokie koszty prowadzenia okablowania wewnątrz kanału, który musi być szczelnie izolowany między strefą bezpieczną i Ex. Jest ono również często fizycznie większe i znacznie cięższe niż rozwiązanie iskrobezpieczne. Urządzenia ognioodporne są również trudniejsze i bardziej czasochłonne w utrzymaniu, ponieważ obszar musi być znany jako niezagrożony albo urządzenia muszą być pozbawione energii przed zdjęciem osłon. Do wykonywania prac konserwacyjnych w tych systemach wymagane są zezwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych. Ponadto przy ponownym zakładaniu pokryw należy zwrócić szczególną uwagę, aby śruby były dokręcane momentem o określonej wartości.

Aby uzyskać więcej informacji, ściągnij poradnik dotyczący stref Ex.

Co to są „urządzenia przeciwwybuchowe”? Na czym polega różnica między urządzeniami przeciwwybuchowymi i iskrobezpiecznymi?

W urządzeniach przeciwwybuchowych stosuje się środki konstrukcyjne umożliwiające ograniczenie ewentualnej eksplozji do wnętrza odpowiedniej obudowy.  Urządzenia iskrobezpieczne są projektowane tak, aby zmniejszać energię iskier i obniżać temperaturę powierzchni do poziomu pozwalającego zapobiec eksplozji. Nasze wagi do stref Ex mają konstrukcję iskrobezpieczną.

Co to jest strefa Ex klasy 1, dział 1?

Strefa Ex klasy 1, dział 1 to oznaczenie oparte na definicji podanej w artykułach 500, 501, 502, 503, 505 i 506 standardu NEC (National Electrical Code).  Obszarami klasy 1 nazywa się miejsca, w których występują łatwopalne gazy lub opary w ilościach wystarczających do utworzenia mieszanin wybuchowych lub łatwopalnych (NEC 501).  Dział 1 jest podzbiorem klasy 1 i oznacza obszar, w którym wspomniane wybuchowe i łatwopalne gazy, opary lub ciecze mogą występować podczas normalnej, codziennej pracy.

Co to jest strefa Ex 2?

Klasyfikacja stref zgodnie ze standardem NEC (National Electric Code) jest opisana w artykule 505.  Jednym z wyróżników strefy 2 jest to, że łatwopalne gazy i opary w stężeniach mogących ulegać zapłonowi nie są w niej zazwyczaj obecne, ale mogą występować w przypadkach wskazanych w normie NEC.  Strefy są też klasyfikowane zgodnie z dyrektywą ATEX 1999/92/WE, która wprowadza podział zależny od tego, jak często i jak długo występuje atmosfera wybuchowa.  O strefie 2 wg dyrektywy ATEX 1999/92/WE mówimy wtedy, gdy atmosfera wybuchowa może pojawiać się rzadko lub na krótko.

Co to jest przeciwwybuchowa instalacja elektryczna?

Przeciwwybuchowa instalacja elektryczna jest wymagana w strefach zaklasyfikowanych jako dział 1 i stosuje się w niej kanały kablowe oraz uszczelki.  Służą one do odizolowania obwodu od niebezpiecznych gazów.  Zamocowane w kanale uszczelki tworzą mocowanie, które można napełnić uszczelniaczem. Taka konstrukcja uniemożliwia przepływ gazów do kanału kablowego i wnikanie do stref niepoddawanych kontroli.