Poradnik: Bezpieczeństwo w strefach Ex ¦ METTLER TOLEDO
Przewodniki

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w strefach Ex:
Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

Przewodniki

Bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla firm prowadzących działalność w
strefach zagrożonych  wybuchem. Nasz bezpłatny poradnik „Kompetencje w zakresie
bezpieczeństwa w strefach Ex ” prezentuje wiedzę fachową niezbędną do zapewnienia
 bezpieczeństwa w tych krytycznych obszarach.

The guide has been recently updated and is currently only available in English.

Jak mogę uniknąć sytuacji stwarzających zagrożenie?

Kluczowym elementem zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom jest dobre przygotowanie, znajomość wymogów przepisów i staranny dobór właściwych urządzeń do pracy w strefach Ex. Wybór właściwych urządzeń, które są w stanie zapewnić zarówno bezpieczeństwo w miejscu pracy, jak i dokładność pomiarów, może być trudnym zadaniem dla producentów. Jest to jednak niezbędne do zagwarantowania bezpiecznego i niezawodnego działania, a tym samym ograniczenia do minimum potencjalnych zagrożeń dla załogi i majątku firmy.

Jak mogę zapewnić zgodność urządzeń w strefach Ex z przepisami?

Nasz poradnik pt. „Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w strefach Ex” prezentuje metody zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym w strefach Ex z wykorzystaniem urządzeń zgodnych z wymaganiami norm, a także obszerne objaśnienia standardów i przepisów. Wyjaśniono też, jak prawidłowo instalować i konserwować urządzenia w strefach Ex oraz podano przykłady systemów wagowych przeznaczonych do tych obszarów.

Jak można zapobiec eksplozji?

Atmosfera wybuchowa to mieszanina powietrza i materiału palnego w postaci gazów, oparów, mgły lub pyłu. Dowiedz się, jak zapobiec uwalnianiu energii w ilości wystarczającej do spowodowania zapłonu i niebezpiecznego spalania, a także powiązanych z nimi reakcji łańcuchowych.

Jak ustalana jest klasyfikacja obszarów niebezpiecznych?

Klasyfikacja stref jest metodą analizy i podziału środowiska, w którym może powstać atmosfera wybuchowa, w celu ułatwienia wyboru odpowiednich urządzeń elektrycznych i przygotowania procedur bezpieczeństwa. Poznaj różne metody klasyfikacji i sposoby ich stosowania.

Jak zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu urządzeń elektrycznych?

Podstawowym sposobem ochrony przed zapłonem jest eliminacja jednoczesnego występowania możliwych źródeł zapłonu. Wybór metody ochrony urządzeń zależy od stopnia bezpieczeństwa wymaganego dla danej strefy zagrożonej wybuchem. Opisano tu też oznaczenia urządzeń, dzięki czemu można zidentyfikować urządzenia wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia.

Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.