Analizator krzemionki | Analizator fosforanów

Analizator krzemionki i fosforanów

Pomiar on-line parametrów chemicznych i wody ultraczystej w elektrowniach

Analizator krzemionki zapewnia kluczowy pomiar on-line w celu zapewnienia czystości wody w procesach chemicznych w elektrowniach oraz w monitorowaniu wody ultraczystej. Analizatory krzemionki o kompaktowej budowie, łączą w sobie miernik krzemionki i analizator fosforanów, zapewniając wiarygodne pomiary stężenia krzemionki i fosforanów przy minimalnym nadzorze operatora. Analizator krzemionki umożliwia wykrywanie śladowych ilości krzemionki oraz weryfikację poziomu fosforanów w strumieniu wody.

Zadzwoń
View Results ()
Filter ()

Dodaj jeden lub dwa inne produkty do porównania

3-in-1 Analyzer to Maximize Measurement Potential

Analizator „3 w 1” maksymalizujący potencjał pomiarowy

Analizatory krzemionki i fosforanów firmy METTLER TOLEDO łączą w sobie zalety miernika krzemionki i analizatora fosforanów. Opcjonalnie wbudowany sekwenser umożliwia monitorowanie wielu strumieni.

Ensure Water Purity with On-line Silica Monitoring

Gwarancja czystej wody dzięki monitorowaniu krzemionki on-line

Miernik krzemionki on-line firmy METTLER TOLEDO mierzy zawartość krzemionki na poziomie poniżej 1 ppb w celu wczesnego wykrycia przebicia krzemionki, tak aby zanieczyszczoną wodę można było przekierować, zanim dostanie się do krytycznych obszarów.

Greater Measurement Speed Delivered

Większa szybkość pomiaru

Analizatory krzemionki i fosforanów firmy METTLER TOLEDO zapewniają większą szybkość pomiaru i aktywną kompensację temperatury. Szybki pomiar umożliwia natychmiastowe przekierowanie zanieczyszczonej wody.

Maximize Uptime with Planned Maintenance

Maksymalny czas sprawnego działania dzięki zaplanowanej konserwacji

Śledzenie zużycia odczynników i stanu wymiany rurek/filtrów za pomocą inteligentnej diagnostyki analizatorów krzemionki METTLER TOLEDO pozwala wyeliminować niedogodności i koszty związane z nieplanowaną konserwacją.

Greater Panel Space for Additional Installation

Większa przestrzeń panelu na dodatkową instalację

Analizator krzemionki firmy METTLER TOLEDO obsługujący wiele strumieni na jednej, niewielkiej powierzchni pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą panelu wodnego.

Operation Flexible to Your Analytical Requirements

Elastyczne działanie dostosowane do wymagań analitycznych

Oprócz standardowego analizatora SiO2 opcja zintegrowanego analizatora PO4 do monitorowania fosforanów zapewnia większą elastyczność działania w zależności od potrzeb zakładu.

Reduce Operating Costs

Niższe koszty operacyjne

Wszechstronne mierniki krzemionki „3 w 1” firmy METTLER TOLEDO umożliwiają użytkownikom konfigurację do różnych pomiarów i strumieni próbek, a jednocześnie zmniejszają zużycie odczynników i koszty konserwacji.

+48 22 440 67 66
Zadzwoń do serwisu
Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje

FAQs

Co to jest analizator krzemionki?

Analizatory krzemionki zapewniają niezawodny, zautomatyzowany pomiar stężenia (ppb) krzemionki i fosforanów na linii produkcyjnej w celu monitorowania procesu uzdatniania wody czystej i procesów chemicznych w elektrowni. Analizatory krzemionki METTLER TOLEDO są połączeniem miernika krzemionki z analizatorem fosforanów i wykonują dwa miarodajne pomiary w jednym miejscu.

Dlaczego pomiar krzemionki jest ważny w elektrowniach?

W cyklu woda/para wodna krzemionka ulatnia się z parą i osadza w turbinie. Nawet najmniejsza ilość krzemianu zmniejsza pojemność i wydajność oraz może prowadzić do utraty wyważenia. W najgorszych przypadkach nagromadzenie krzemionki może spowodować drgania prowadzące ostatecznie do nieplanowanego wyłączenia. Gdy jakość pary jest niska, osady krzemionki mogą się gromadzić w szybkim tempie, dlatego ciągłe monitorowanie krzemionki ma kluczowe znaczenie dla jej wczesnego wykrycia.

Dlaczego pomiar fosforanów w kotłach elektrowni jest ważny?

W kotłach walczakowych stosuje się uzdatnianie fosforanowe, które ma dwie ważne funkcje. Po pierwsze pozwala utrzymać odpowiednią zasadowość wody kotłowej. Po drugie kontrola osadu fosforanów zapewnia skuteczny przedmuch i ochronę przed korozją. Analizator krzemionki i fosforanów umożliwia monitorowanie stężenia fosforanów w celu zapewnienia niezawodnej kontroli dozowania w kotłach i jednoczesnego zabezpieczenia przed wystąpieniem nadmiernych i często szkodliwych stężeń.

Dlaczego monitorowanie zawartości krzemionki w mikroelektronice jest ważne?

Zanieczyszczenie krzemionką wysychające na powierzchniach zintegrowanego obwodu (IC) może prowadzić do wielu problemów z jakością, takich jak zmniejszona przyczepność folii i odporność styków. Poziom krzemionki niezgodny ze specyfikacją w kolumnach z żywicą lub w innym miejscu może skutkować opóźnieniem w produkcji i utratą zysków, podczas gdy źródło zanieczyszczenia jest identyfikowane i usuwane. Aby ograniczyć te problemy, analizator krzemionki zapewnia ciągłe monitorowanie zawartości krzemionki w wodzie ultraczystej do poziomu poniżej 1 ppb.