Opracowania techniczne

Zarządzanie danymi ważenia

Opracowania techniczne

Z wersji papierowej na cyfrową

zarządzanie danymi
zarządzanie danymi

Wagi analityczne są nieodłącznym elementem praktycznie wszystkich analiz ilościowych, które przeprowadza się w laboratoriach. W przygotowywaniu roztworów referencyjnych na potrzeby analiz kluczowe znaczenie ma dokładność ważenia oraz integralność danych. To samo dotyczy pobierania jednakowych próbek do analizy oraz przygotowywania roztworów, buforów itp. Każdy błąd na tym etapie może mieć poważny wpływ na rzetelność danych i jakość produktu.

Jaki błąd można popełnić, gdy ważenie próbki i zapisywanie danych jest wykonywane ręcznie?

W tym opracowaniu zajmiemy się tematem ręcznego przepisywania, a także ocenimy mocne i słabe strony trzech rozwiązań, które potencjalnie mogą ułatwić transfer danych i zarządzanie nimi oraz zwiększyć dokładność tego procesu.

Trzy poziomy procesu poprawy jakości danych:

  1. Montaż drukarki na wadze, wydruk danych
  2. Podłączenie komputera, wyświetlanie danych na ekranie lub ich przesyłanie dalej.
  3. Włączenie do sieci z użyciem automatycznego przesyłania danych i scentralizowanego przechowywania

Ściągnij bezpłatne opracowanie, z którego dowiesz się więcej na temat zarządzania, sposobów optymalizacji i integracji danych ważenia.