Firma Lubrizol – kontrola procesów oraz ich wydajne przenoszenie na skalę przemysłową - METTLER TOLEDO
Seminaria internetowe na życzenie

Firma Lubrizol – kontrola procesów oraz ich wydajne przenoszenie na skalę przemysłową

Seminaria internetowe na życzenie

Analiza procesów w laboratorium i zakładzie – wszystkie części układanki

Głównym tematem tego seminarium internetowego jest wykorzystanie kalorymetrii i analizy procesów w zakładzie do rozwoju procesów oraz zwiększenia ich skali. Firma Lubrizol, dążąc do uzyskania jak najlepszego poziomu obsługi klientów, zdefiniowała na nowo tradycyjne metody tworzenia procesów. Jej celem było uproszczenie cyklu rozwoju nowych produktów i skrócenie czasu jego trwania, a także optymalizacja skalowania procesów w górę i w dół.
Glenn Cormack – firma Lubrizol Corporation
English

W tej prezentacji Glenn Cormack przybliża metodologię, którą firma Lubrizol z powodzeniem stosuje w celu przyspieszenia wprowadzania produktów na rynek, zachęcania do współpracy oraz zwiększania produktywności działów badawczo-rozwojowych. Omawia też problemy techniczne, z jakimi firmy muszą zmierzyć się na początku i najlepsze praktyki, które pomagają przezwyciężyć ewentualne trudności.

Prezentacja kończy się podsumowaniem, z którego firmy dowiedzą się, jak rozwijać, pilotować i skutecznie wdrażać techniki FTIR w zakładzie w skali produkcyjnej. Dla zilustrowania rozwoju procesów oraz skalowania ich na potrzeby przemysłu posłużono się analizą przypadku z placówki firmy Lubrizol w Bayport w stanie Teksas.

Zaproszony prelegent
Glenn Cormack pracuje jako inżynier rozwoju procesów w firmie Lubrizol Corporation, w Wickliffe w stanie Ohio. Ma tytuł licencjata w dziedzinie chemii i inżynierii biomolekularnej Uniwersytetu Akron i jest w trakcie studiów magisterskich z dziedziny inżynierii chemicznej na uniwersytecie stanowym Cleveland.

Glenn zajmuje się technologią i rozwojem procesów, w tym przeciwutleniaczami i dodatkami do środków smarnych, które są przeznaczone do stosowania przy skrajnym ciśnieniu, w olejach silnikowych oraz przekładniowych.  W zakładach produkcyjnych Lubrizol Glenn kierował kilkoma programami wdrożenia technik FTIR w zakładzie na potrzeby kontroli i monitorowania procesów. Brał też udział w projektach mających na celu wykorzystanie kalorymetrii reakcji do wyznaczania parametrów bezpieczeństwa przy przenoszeniu produktów na skalę produkcyjną.

Firma Lubrizol – kontrola procesów oraz ich wydajne przenoszenie na skalę przemysłową
Glenn Cormack
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.