Flash DSC — innowacyjna analiza termiczna służąca do szybkiej charakterystyki materiałów - METTLER TOLEDO
Przewodniki

Flash DSC — innowacyjna analiza termiczna służąca do szybkiej charakterystyki materiałów

Przewodniki

Technologia Flash DSC rewolucjonizuje DSC o dużej szybkości skanowania. Skorzystaj z najszybszej dostępnej na rynku technologii DSC — doskonałego analizatora do badania procesów szybkiej krystalizacji i reorganizacji

Pokażemy, w jaki sposób Flash DSC pomaga uzyskać cenne informacje na temat materiałów, które do tej pory były w dużej mierze niedostępne.
Pokażemy, w jaki sposób Flash DSC pomaga uzyskać cenne informacje na temat materiałów, które do tej pory były w dużej mierze niedostępne.

W tym opracowaniu technicznym przedstawiono w zarysie Flash DSC, nowatorską technologię wprowadzoną na rynek przez METTLER TOLEDO, która pozwala na lepsze rozpoznanie właściwości i zachowania termicznego materiałów.

Technika Flash DSC polega na poddawaniu próbek ultraszybkiemu nagrzewaniu i schładzaniu, co stwarza idealne warunki do charakterystyki nowoczesnych materiałów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Technologia Flash DSC otrzymała nagrodę R&D 100 Award i została umieszczona na liście R&D 100 Editor's Choice.

 

Spis treści

 

1. Wstęp

2. Technologia Flash DSC do laboratoriów badawczo-rozwojowych

3. Przełomowa technologia analityczna oparta na dużej szybkości nagrzewania i schładzania (przykłady)

3.1 Przy jakiej prędkości grzania zatrzymuje się reorganizacja amorficznego polipropylenu izotaktycznego (iPP)?

3.2 Jaka jest optymalna prędkość schładzania przy produkcji amorficznego iPP?

3.3 Jak można rozróżnić folie PET o różnych warunkach przetwarzania?

3.4 Czy topienie można oddzielić od rozkładu?

4. Podsumowanie

5. Więcej informacji na temat Flash DSC

Pobierz bezpłatne opracowanie techniczne dotyczące technologii Flash DSC. Dowiedz się, jak uzyskać więcej informacji na temat właściwości i zachowania termicznego materiałów.

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) to technika, w której mierzy się różnicę w prędkości przepływu ciepła między próbką a materiałem referencyjnym. Konwencjonalna technologia DSC opiera się na małej prędkości grzania rzędu kilkudziesięciu do kilkuset K/min. Standardowa prędkość grzania wynosi zazwyczaj 10 K/min. Przy takiej prędkości w próbce mogą zachodzić reorganizacje strukturalne, dające w efekcie krzywe pomiaru, które nie odpowiadają strukturze pierwotnego materiału.


Jeśli natomiast stosuje się ultraszybkie tempo chłodzenia wynoszące do 240 000 K/min i grzania wynoszące do 2 400 000 K/min, za pomocą technologii Flash DSC można uzyskać następujące korzyści strukturalne:

  • Ultraszybkie tempo chłodzenia umożliwia tworzenie inżynierii materiałowej, która pozwala osiągnąć określone właściwości strukturalne w warunkach rzeczywistych.
  • Ultraszybkie tempo grzania hamuje reorganizację strukturalną próbki i może być wykorzystywane do oddzielania przekształceń fizycznych (np. topienia) od reakcji chemicznych (np. rozkładu).

Wreszcie pomiary takie mogą imitować procesy techniczne i służyć do celów badawczych jako gotowe materiały. Flash DSC 1 — różnicowy kalorymetr skaningowy typu Flash — wprowadza innowacyjną technologię szybko działającego czujnika, która umożliwia badanie kinetyki niezwykle szybkich reakcji lub procesów krystalizacji.

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.