Pomiary analityczne in-line w chemicznej produkcji API - METTLER TOLEDO
Publikacje aplikacyjne

Pomiary analityczne in-line w chemicznej produkcji API

Publikacje aplikacyjne

Bogata wiedza specjalistyczna i szeroki wachlarz zastosowań

Pomiary analityczne in-line i automatyczna konserwacja
Pomiary analityczne in-line i automatyczna konserwacja

Kontrola procesów in-line w produkcji farmaceutycznej może znacznie poprawić niezawodność procesów i jednorodność produkcji oraz pomóc w zapewnianiu wysokiej jakości produktów.

Zbiór not aplikacyjnych zawiera najważniejsze informacje na temat analizy przewodności i zmętnienia wykonywanej in-line, czyli podstawowych parametrów umożliwiających doskonalenie i śledzenie procesu produkcji chemicznej wielu aktywnych składników farmaceutycznych (API).

Naszych czujników służących do pomiaru przewodności in-line można używać do obsługi separatora i sterowania nim na podstawie jednej z wprowadzonych wcześniej wartości przewodności. Czujniki przewodności indukcyjnej firmy METTLER TOLEDO nie powodują efektu polaryzacji, można ich używać w bardzo korozyjnych roztworach cieczy, a osad zbierający się na korpusie czujnika nie ma wpływu na wyniki pomiaru.

Aby umożliwić rozpoznawanie punktu mętnienia i kontrolę krystalizacji, czujniki zmętnienia działające na zasadzie rozpraszania wstecznego oferują wysoką liniowość i lepszą kontrolę nad procesem niż czujniki absorpcyjne. Są także łatwe w instalacji.

Zobacz, jak oferta naszych czujników może pomóc w zwiększeniu wydajności, niezawodności procesów i spójność kolejnych partii.

Tematy not aplikacyjnych z zestawu:

  • Przewodność indukcyjna jako metoda udoskonalenia rozdziału API i produktów pośrednich: Czujniki przewodności indukcyjnej doskonale się sprawdzają w separacji faz, ponieważ można ich używać w korozyjnych roztworach, nagromadzenie osadu nie wpływa na ich działanie i nie powodują efektu polaryzacji.
  • Wykorzystanie przewodności do walidacji czystości zbiorników do produkcji API i produktów pośrednich: Czujniki przewodności indukcyjnej doskonale się spisują w monitorowaniu procesów CIP, ponieważ potrafią dokładnie mierzyć bardzo wysoką przewodność, a nagromadzenie osadu nie wpływa na ich działanie, jak to się dzieje w przypadku tradycyjnych kontaktowych czujników przewodności.
  • Pomiar zmętnienia jako metoda monitorowania krystalizacji aspiryny: Czujniki zmętnienia działające na zasadzie rozpraszania wstecznego lepiej się nadają do monitorowania krystalizacji aspiryny od czujników absorpcyjnych, ponieważ ich sygnał jest znacznie bardziej linearny w trakcie postępu krystalizacji.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.