W praktyce

Zapobieganie korozji i osadzaniu się kamienia w turbinie

W praktyce

Kontrola poziomu sodu i krzemionki w elektrowniach kogeneracyjnych jako sposób ochrony turbin

Zapobieganie korozji i osadzaniu się kamienia w turbinie — analiza przypadku
Zapobieganie korozji i osadzaniu się kamienia w turbinie — analiza przypadku

Przedstawiamy analizę przypadku dużego producenta cukru z Brazylii, zasilającego krajową sieć energetyczną 1,5 miliona megawatogodzin z kogeneracji, który skutecznie zapobiega korozji i osadzaniu się kamienia w turbinie dzięki precyzyjnym pomiarom i kontroli poziomu sodu i krzemionki. Minimalizacja czasu przestojów potrzebnych do usunięcia skutków korozji i osadów z turbin ma kluczowe znaczenie dla wydajności kogeneracji, tak więc spółka ściśle kontroluje jakość wody i kondensatu pary. Oznaczanie zanieczyszczeń przy niskim poziomie ppb wymaga urządzeń o wysokiej wydajności. 

Aby zapewnić niezawodny pomiar sodu i krzemionki, w elektrowni kogeneracyjnej zainstalowano analizator sodu 2300Naanalizator krzemionki 2800Si firmy METTLER TOLEDO. Analizatory te łączą sprawdzoną technologię z innowacyjną konstrukcją w celu zapewnienia czystości wody w zastosowaniach związanych z procesami chemicznymi w elektrowniach. Analizator 2300Na określa stężenie sodu, najpierw wykonując kondycjonowanie próbki, aby zapobiec zakłóceniom wywoływanym przez jony wodoru poprzez kontrolę przepływu na wejściu i poziomy pH, a następnie wykorzystując jonoselektywny czujnik sodu do precyzyjnego oznaczenia poziomu sodu. Do oznaczenia poziomu krzemionki analizator 2800Si wykorzystuje metodę kolorymetryczną, która wymaga dodawania odczynników a następnie pomiaru zmiany koloru próbki. Analizator ma funkcję automatycznego zerowania przed każdym pomiarem i przeprowadza automatyczne kondycjonowanie i kalibrację próbki.

Nasz klient był pod dużym wrażeniem dokładności pomiarów dokonywanych przez analizatory i jest niezmiernie zadowolony z ich niskich wymagań w zakresie konserwacji, gdyż uwolniło to techników od wykonywania rutynowych czynności. Czułość i niezawodność analizatorów 2300Na i 2800Si dają pewność, że turbiny są kompleksowo zabezpieczone i skutecznie je chronią przed korozją i osadzaniem się kamienia w tej elektrowni kogeneracyjnej.

Więcej informacji o analizatorach 2300Na i 2800Si znajduje się na stronie:

  • Analizator sodu 2300Na — niezawodny pomiar krzemionki on-line w procesach uzdatniania wody czystej oraz procesach chemicznych w elektrowni. Potwierdzenie dodania odczynnika przez określenie poziomu pH zapewnia spójne wyniki pomiarów.
  • Analizator krzemionki 2800Si — wczesne wykrywanie śladowych zanieczyszczeń sodem przy minimalnym zaangażowaniu operatora. Automatyczna bezobsługowa kalibracja zapewnia doskonałą powtarzalność pomiarów i pozwala oszczędzić czas operatora.