W praktyce

Zanieczyszczenia w elektrowniach

W praktyce

Studium przypadku dotyczące północnoamerykańskiej elektrowni Amren

Zanieczyszczenia w elektrowniach
Zanieczyszczenia w elektrowniach

Elektrownia Ameren jest głównym dostawcą energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Świadczy ona usługi energetyczne 2,4 miliona odbiorców energii elektrycznej i 900 000 odbiorców gazu ziemnego w stanach Illinois i Missouri. Podobnie jak większość pozostałych dostawców energii, również elektrownia Ameren zmagała się z problemem zanieczyszczeń. Dokonywane pomiary przewodności kationowej wskazywały na przekroczenie dopuszczalnych norm, a to oznaczało zanieczyszczenia występujące w obrębie cyklu wodnego. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, niemniej jednak tego typu sytuacja może mieć duży wpływ na kosztowne urządzenia techniczne, a nawet prowadzić do nieplanowanych przestojów.

Tradycyjną metodą monitorowania poziomu zanieczyszczeń w cyklu wodno-parowym jest przewodność kationowa. W celu ustalenia maksymalnej, dopuszczalnej wartości granicznej dla przewodnictwa kationowego w cyklach, elektrownie korzystają z wytycznych EPRI, VGB, IAPWS, a także innych organizacji branżowych. Ponieważ przewodność kationowa jest wskaźnikiem kumulacyjnym wielu zanieczyszczeń wody, nie zapewnia ona szczegółowych danych dotyczących poziomu kluczowych zanieczyszczeń korozyjnych, takich jak chlorki czy siarczany.

Taką możliwość, tj. precyzyjnego wykrywania jonów chlorków i siarczanów zapewnia analizator on-line 3000CS chlorków/siarczanów firmy METTLER TOLEDO. Przeczytaj to studium przypadku, aby dowiedzieć się, jak doszło do tego, że elektrownia Ameren zdecydowała się na instalację analizatora 3000CS do monitorowania cyklu wodno-parowego
 

3000CS firmy METTLER TOLEDO nieustannie monitoruje cykl wodno-parowy, pozwalając tym samym uniknąć zanieczyszczeń w elektrowniach. Pomiary on-line dokonywane są w 45-minutowych odstępach czasu, co pozwala wychwytywać zanieczyszczenia na wczesnym etapie, pozwalającym na wdrożenie działań korygujących. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie nieplanowanych przestojów elektrowni oraz kosztownych napraw urządzeń.