Obliczanie całkowitej zawartości substancji stałych w ściekach | Analiza wilgoci

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Metody

Obliczanie całkowitej zawartości substancji stałych w ściekach

Metody

z użyciem analizy zawartości wilgoci

Oznaczanie całkowitej zawartości substancji stałych w procesie oczyszczania ścieków
Oznaczanie całkowitej zawartości substancji stałych w procesie oczyszczania ścieków

W celu optymalnego monitorowania wydajności operacyjnej oczyszczalni ścieków należy mierzyć całkowitą zawartość substancji stałych w ściekach. Całkowita zawartość substancji stałych w ściekach odzwierciedla warunki w zbiornikach, określa optymalne dawkowanie polimeru do odwadniania oraz jest istotna dla transportu ciężarowego i fakturowania biologicznych substancji stałych.

W tej nocie aplikacyjnej przedstawiono szybkie oznaczanie całkowitej zawartości substancji stałych
w oczyszczalniach ścieków za pomocą wagosuszarki METTLER TOLEDO HC103:

  • Szybkie oznaczanie całkowitej zawartości substancji stałych i zawiesin substancji stałych w oczyszczalniach ścieków
  • Wagosuszarka HC103 do optymalnego odwadniania przerobionego szlamu
  • Korzystanie z wagosuszarki HC103 do szybkiego i łatwego oznaczania zawartości wilgoci
  • Metody oznaczania całkowitej zawartości substancji stałych i zawiesin substancji stałych w szlamach

Pobierz bezpłatną notę aplikacyjną na temat ścieków i dowiedz się, dlaczego
pomiar zawartości wilgoci jest tak ważny i jak poprawić wydajność pracy za pomocą
wagosuszarki METTLER TOLEDO.

 

Wyświetl podgląd noty aplikacyjnej na temat określania całkowitej zawartości substancji stałych w ściekach:

Wstęp

Dokładna znajomość aktualnej ilości ciał stałych (TS) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność operacyjną oczyszczalni ścieków. Całkowita zawartość substancji stałych w ściekach odzwierciedla warunki w zbiornikach, określa optymalne dawkowanie polimeru do odwadniania oraz jest istotna dla transportu ciężarowego i fakturowania biologicznych substancji stałych.

Szybkie oznaczanie całkowitej zawartości substancji stałych i zawiesin substancji stałych w oczyszczalniach ścieków

Typowe punkty pomiaru całkowitej zawartości substancji stałych (całkowitej zawartości zawiesin substancji stałych, TSS) w oczyszczalniach ścieków to: szlam z osadnika wstępnego (1), szlam czynny (2), szlam przerobiony (3) i szlam odwodniony (4).

Wagosuszarka HC103 do optymalnego odwadniania przerobionego szlamu

Koszt zagęszczania i usuwania szlamu ma duże znaczenie dla oczyszczalni ścieków. Optymalne dozowanie polimeru oraz dokładna regulacja i kontrola urządzeń odwadniających (np. prasy taśmowej, wirówki) są bardzo istotne dla oszczędnej eksploatacji. Wagosuszarki HC103 można używać do wydajnego i szybkiego oznaczania zawartości ciał stałych w ściekach.

Korzystanie z wagosuszarki HC103 do szybkiego i łatwego oznaczania całkowitej zawartości substancji stałych

Na przykładzie odwodnionego szlamu wykazaliśmy, jak łatwo i szybko można uzyskać wyniki pomiarów próbki. Korelacja wyników wagosuszarki z wynikami metody z użyciem pieca wykazuje, że wagosuszarki HC103 zapewniają dobrą powtarzalność i efekty zgodne z wynikami uzyskanymi za pomocą oficjalnej metody wykorzystującej piec.

Metody oznaczania całkowitej zawartości substancji stałych w szlamach oraz całkowitej zawartości zawiesin substancji stałych

Skorzystaj z naszych metod oraz wskazówek i porad dotyczących oznaczania całkowitej zawartości substancji stałych w ściekach lub całkowitej zawartości zawiesin substancji stałych. Metody te są stosowane do różnych szlamów, takich jak czynny, przerobiony, odwodniony i szlam z osadnika wstępnego.