Pulpa i papier - METTLER TOLEDO

Pulpa i papier

W przemyśle celulozowo-papierniczym trudno jest określać ilościo w w czasie rzeczywistym zachowanie włókien, wypełniaczy i czynników retencyjnych. Technologia FBRM® i PVM® to narzędzia analizy procesowej in situ , które umożliwiają określanie ilościowe w czasie rzeczywistym wypełniaczy, włókien i flokulantów w celu usprawnienia przebiegu mokrych procesów chemicznych.

Analiza czynników retencyjnych

 • Optymalizuj dozowanie chemikaliów
 • Określaj ilościowo dynamikę retencji
 • Sprawdzaj stałą sprawność retencji
 • Analizuj wpływ zanieczyszczeń
 • Analizuj różne chemikalia

Sprawność papierni

 • Monitoruj przebieg procesu on-line bezpośrednio w nastawni
 • Reaguj natychmiast na zmiany składu pulpy
 • Sprawdzaj potrzebę ponownego dozowania dodatków
 • Analizuj w sposób konkurencyjny różne chemikalia

Optymalizuj krystalizację wypełniacza

 • Zapewnij prawidłowy przebieg kolejnych etapów procesu

Flokulacja

 • Popraw wielkość i stabilność flokulanta
 • Optymalizuj nastawy, szybkość mieszania i stężenie
 • Określaj dynamikę zrywania flokulanta

Analiza białej wody

 • Monitoruj jakość białej wody w trybie on-line
 • Identyfikuj i określaj ilościowo pozostałe substancje stałe
 • Minimalizuj koszty pętli recyrkulacyjnej

Unikaj żółtych karteczek

 • Bądź wyczulony na niepotrzebne żółte karteczki
 • Zapewnij możliwość natychmiastowego dozowania chemikaliów

Pulpa i papier
Pulpa i papier

Biblioteka

Nowości
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.