Kontrola procesu flokulacji w układach biologicznych - METTLER TOLEDO
Seminaria internetowe na życzenie

Kontrola procesu flokulacji w układach biologicznych

Seminaria internetowe na życzenie

Rozdzielanie fazy stałej i ciekłej w bioprocesach

W tym seminarium internetowym przedstawiono zastosowanie technologii PAT in situ w celu poznania mechanizmu flokulacji w bioprocesach oraz możliwości wykorzystania pomiaru rozkładu wielkości cząstek w czasie rzeczywistym metodą PAT w celu poprawy czystości produktów i wydajności procesu. Zaprezentowano przykłady zastosowań laboratoryjnych i produkcyjnych, służących optymalizacji flokulacji i jej kontrolowaniu w bioprocesach jako sposobu na przyspieszenie klarowania.
Des O'Grady
28 minut
English

Mimo, że większa gęstość komórek usprawnia wyznaczanie miana roztworu przeciwciał monoklonalnych, trudniejsze może być oddzielenie większej biomasy od koncentratu zawierającego produkt. Tradycyjnie do rozdzielania fazy stałej i ciekłej stosuje się łącznie metodę odwirowywania i filtracji wgłębnej. Jednakże wzrost gęstości komórek powoduje zwiększenie obciążenia urządzeń. Flokulacja komórek i ich szczątków stała się przydatną metodą obróbki wstępnej, dzięki której rozdzielenie następuje szybciej i wydajniej. Wyznaczenie charakterystyki początku, kinetyki i końca flokulacji umożliwia naukowcom wybranie odpowiednich parametrów sprzyjających najbardziej opłacalnemu rozdzielaniu.

Technologia analizy procesów (PAT) na linii zyskała decydujące znaczenie dla zapewnienia odporności i wydajności procesów w branży biotechnologicznej. Dzięki wdrożeniu opartej na sondach techniki pomiaru cząstek in situ można w czasie rzeczywistym śledzić zmiany rozkładu wielkości kłaczków w trakcie pomiaru inline przy pełnym stężeniu procesowym bez konieczności pobierania próbek. Korzystając z narzędzi do pomiaru rozkładu wielkości cząstek, naukowcy mogą określać optymalny rodzaj i dawkę dodatku polimerowego dla podawanej substancji. Dzięki metodzie PAT parametry te mogą zostać szybko zoptymalizowane w laboratorium i przesłane do zakładu.

Grupa docelowa seminarium internetowego:

  • biochemicy,
  • bioinżynierowie,
  • inżynierowie chemicy,
  • biolodzy molekularni,
  • osoby pracujące przy procesach przetwórczych,
  • osoby pracujące przy rozdziale, klarowaniu, filtrowaniu, odwirowywaniu, oczyszczaniu lub odzyskiwaniu produktu.

Prelegent
Dr Des O’Grady jest kierownikiem ds. rozwoju rynku w zakresie wyznaczania charakterystyki cząstek w trakcie przetwarzania w firmie METTLER TOLEDO. Ma ogromne doświadczenie w pracy z naukowcami i inżynierami w projektach dotyczących wyznaczania charakterystyki cząstek. Dr Des O’Grady obronił doktorat w Szkole Inżynierii Chemicznej i Biomedycznej w University College Dublin w Irlandii. Tematem jego pracy doktorskiej pt. „Wyznaczanie charakterystyki krystalizacji antyrozpuszczalników na różną skalę” są techniki wyznaczania charakterystyki cząstek in situ oraz nowatorskie koncepcje modelowania, dotyczące projektowania, wyznaczania charakterystyki i wdrażania na skalę przemysłową krystalizacji antyrozpuszczalników.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.