Piaski roponośne - METTLER TOLEDO

Piaski roponośne

Rozdzielanie w operacjach związanych z piaskami roponośnymi

Optymalna flokulacja cząstek stałych ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego powtórnego wykorzystania wody oraz osadzania resztek. Optymalizując flokulację cząstek stałych, można przyspieszyć odzysk wody oraz zwiększyć proporcję w pełni rozwiniętych drobnych cząstek stałych.

Aby z powodzeniem prowadzić odzysk wody, należy stosować flokulację i przekształcać drobne cząstki w większe struktury, co poprawia wskaźnik osadzania pozostałości. Osiąga się to poprzez optymalne dozowanie kosztownego flokulanta. Śledzenie wielkości cząstek i populacji drobnych cząstek i agregatów cząstek pozwala optymalizować wydajność środka zagęszczającego, przyspieszając całkowity odzysk wody. Badanie tych delikatnych struktur cząstek przy pomocy technik laboratoryjnych wymagających pobierania próbek nie daje spodziewanych rezultatów. Pomiary on-line pozwalają optymalizować osadzanie pozostałości i odzysk wody przy zmniejszonym dozowaniu flokulanta, co oznacza mniejsze koszty.

Piaski roponośne
Piaski roponośne

METTLER TOLEDO posiada bogate doświadczenie w zakresie zwiększania wydajności flokulacji w trybie on-line przy pomocy technologii ParticleTrack FBRM i PVM. 

  • Technologia FBRM jest przeznaczona do pomiarów cząstek i monitorowania flokulacji, pozwalając śledzić szybkość i stopień zmian liczności, wielkości i kształtu cząstek i struktur cząstek
  • Technologia PVM jest przeznaczona do wizualizacji w czasie rzeczywistym cząstek i kropli


Przewodnik: rozdzielanie w przemyśle wydobywczym oraz operacjach związanych z piaskami roponośnymi

Aplikacje

Aplikacje

Biblioteka

White Papers

Rozdzielanie w przemyśle wydobycia ropy naftowej
W przewodniku – rozdzielanie w przemyśle wydobycia ropy naftowej – omówiono sposoby lepszego odzysku wody i zmniejszenia drobnych odpadów kopalnianych...
Optymalizacja procesów z użyciem analizy rozmiaru cząstek
Ten przewodnik prezentuje niektóre z najpopularniejszych metod analizy rozmiaru cząstek oraz sposób ich wykorzystania do efektywnego zapewnienia wysok...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.