Pipettespisser med lav retensjon | Spisser for viskøse væsker | Rainin
low retention pipette tips

Pipettespisser med lav retensjon

For viskøse væsker og væsker med lav overflatespenning

En pipettespiss med lav retensjon fungerer godt med viskøse væsker og væsker med lav overflatespenning. Viskøse væsker (f.eks. glyserol) og væsker med lav overflatespenning (f.eks. isopropanol) fester seg til innsiden av standardpipettespisser, noe som øker usikkerheten i eksperimentet. Den unike Rainin-formprosessen skaper spisser med et svært avstøtende belegg – en "superhydrofobisk" overflate over hele spissen. Dette hindrer adhesjon mellom prøver og polypropylenspissens overflate, noe som gir bedre væskebevegelse.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Fordeler med pipettespisser med lav retensjon

Dokumenter

Rainin LR Low Rentention Tips Brochure
Learn how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy by minimizing residual volume, particularly when transferring liquids such as viscou...
LTS LiteTouch System Product Brochure
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.
pipette tip catalog
Rainin manufactures a variety of pipette tips to help with various liquid handling tasks in the laboratory.
bioclean rainin tips contamination free
The stringent test specifications along with the design of testing procedures together ensure the purity of Raininà ¢ s pipette tips. This white pap...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...
Motvirke væskeretensjon i pipettespisser
Denne white paper viser at Rainin LR-spisser er i stand til å «normalisere» resultatene med væsker med ulike sammensetninger og fysiske egenskaper und...
Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater
Denne artikkelen gir en innføring i emnet, og inneholder detaljerte råd om hva man må være oppmerksom på for å velge en god pipettespiss, dvs. en spis...
Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater
Denne artikkelen gir en innføring i emnet, og inneholder detaljerte råd om hva man må være oppmerksom på for å velge en god pipettespiss, dvs. en spis...
Why Rainin Does Not Test for RNA
It may appear curious to some customers that Rainin tests its tips for human DNA contamination, but conducts no such tests for contaminating RNA.

Ekspertservice – skreddersydd til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO støtter og utfører vedlikehold på pipettene dine gjennom hele levetiden, fra god pipetteteknikk til forebyggende vedlikehold og kalibrering til reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning