Pipettespissens kvalitet
White Paper

Pipettespissens kvalitet

White Paper

Innvirkning på eksperimentresultater

Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater
Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater

Valg av pipettespiss må prioriteres sammen med teknikk og pipettekalibrering for å sikre pålitelige resultater i eksperimenter.

Dette white paper inneholder bakgrunnsinformasjon og kriterier for evaluering, og valg av spisser som ikke virker negativt inn på eksperimentresultatene. Pipettespissens kvalitet – fra materialer og produksjon til passform og kreftene som kreves for lasting og utstøting – spiller en viktig rolle for resultatene.

Last ned rapporten om pipettespisskvalitet og finn ut mer om hvordan pipettespissene påvirker dine resultater.

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.