Pipettespissens kvalitet
White Paper

Pipettespissens kvalitet

White Paper

Innvirkning på eksperimentresultater

Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater
Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater

Valg av pipettespiss må prioriteres sammen med teknikk og pipettekalibrering for å sikre pålitelige resultater i eksperimenter.

Dette white paper inneholder bakgrunnsinformasjon og kriterier for evaluering, og valg av spisser som ikke virker negativt inn på eksperimentresultatene. Pipettespissens kvalitet – fra materialer og produksjon til passform og kreftene som kreves for lasting og utstøting – spiller en viktig rolle for resultatene.

Last ned rapporten om pipettespisskvalitet og finn ut mer om hvordan pipettespissene påvirker dine resultater.

 

 

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.