Pipettespissens kvalitet
White Paper

Pipettespissens kvalitet

White Paper

Innvirkning på eksperimentresultater

Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater
Pipettespissens kvalitet - Innvirkning på eksperimentresultater

Valg av pipettespiss må prioriteres sammen med teknikk og pipettekalibrering for å sikre pålitelige resultater i eksperimenter.

Dette white paper inneholder bakgrunnsinformasjon og kriterier for evaluering, og valg av spisser som ikke virker negativt inn på eksperimentresultatene. Pipettespissens kvalitet – fra materialer og produksjon til passform og kreftene som kreves for lasting og utstøting – spiller en viktig rolle for resultatene.

Last ned rapporten om pipettespisskvalitet og finn ut mer om hvordan pipettespissene påvirker dine resultater.