Gjennomstrømningshus | Gjennomstrømningssensorholder

Gjennomstrømningssensorhus

Prosesstilpasninger for måling i rør eller bypass

Et gjennomstrømningshus er en pålitelig utstyrsenhet som gir sikker integrering av analytiske sensorer i et rør eller en bypass. METTLER TOLEDOs gjennomstrømningshus i InFlow-serien tilbyr en rekke prosesstilkoblinger, materialer og innvendige diametere for å imøtekomme vanlige prosessmiljøer. Disse gjennomstrømningssensorholderne er enkle å installere og bidrar til å beskytte sensoren og økt prosessikkerhet.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

Bestill
+47 22 30 44 90
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er et gjennomstrømningshus?

Et gjennomstrømningshus, eller en gjennomstrømningstilpasning, er en del av maskinvaren som er konstruert for målepunkter i et rør eller omløp. Disse gjennomstrømningshuset tillater direkte innsetting av en analytisk sensor i prøvemediet, eller integrering av et METTLER TOLEDO InTrac- eller InFit-sensorhus i et rør eller et omløp. METTLER TOLEDO tilbyr InFlow-serien med gjennomstrømningshus i en rekke materialer, konfigurasjoner og prosesstilkoblinger for krevende kjemiske prosesser og bruksområder innen industrielt avløpsvann.

Hvilke sensorer kan METTLER TOLEDOs gjennomstrømningshus integreres med?

METTLER TOLEDOs gjennomstrømningshus kan integreres med et bredt utvalg av sensorer. Disse inkluderer 12 mm forhåndstrykksatte pH- og ORP-sensorer, etterfyllbare pH- og ORP-sensorer, polarografiske sensorer for oppløst oksygen, oppløst CO2-sensorer og utvalgte konduktivitets- og turbiditetssensorer.